U-hjelp fra Vesten, en farlig fiasko?

Feir H. N. Hauge 250 år på en realistisk måte i u-land.


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.10.21

 

I en fyldig og perspektivrik artikkel i Dagen 5. okt. innleder Einar Kr. Holtet med å kommentere det 20 årige arbeidet og krigen i Afghanistan - som president Biden avsluttet med total fiasko - oppstartet som respons på angrepet på Twin Tower i 2001. Det er pøst inn enorme summer av materiell, pengemidler og menneskeliv - med sluttresultat: tap, og de store strategisk viktige områdene overlatt til Vestens motstandere med betydelige militære ressurser etterlatt.

For mange år siden var det et stort møte i kinosalen på Evjemoen hvor en rekke skoleklasser var innbudt og på podiet en rekke politikere og militære som talte appellerende til ungdommen om innsatsen i Afghanistan. Det bekymret meg - for med erfaring fra flere land i Afrika - mest i Etiopia og familiens misjonsbakgrunn fra Østen - hørte en relativt raskt at her manglet mye for at prosjektet i Afrika skulle lykkes. Ikke var det snakk om religion - de dypeste drivkrefter i et folk - og lite om den basale oppbygging av nasjonen fra gjenreisning av naturen og videreforedling for menneskenes basale behov. Etter møtet gikk jeg bort til en høyere offiser som drev og pakket ned i bilen og spurte om hvor stort budsjettet var for den sivile oppbygging av landet. Det visste han ikke. Så gikk det som det gikk - som ble avsluttet med en total katastrofe både for prosjektet under Biden og NATO.

At ikke Norge kunne bidra med bedre innsikt, undrer meg på bakgrunn av at et av Norges første fiskeriprosjekt var i Kerala i India, hvor det gikk så galt at den ene landsbyen solgte sitt fiskeriutstyr til den andre byen hvor det gikk rimelig bra. Sosiolog A. M. Klausen undersøkte saken med den konklusjon at tapslandsbyen var hindu og den andre katolsk, hvor det var mer tiltaksevne og rasjonell forståelse. Religionen var altså utslagsgivende.

Men tilbake til artikkelen av Holtet som runder av slik: "Av langsiktig norsk bistand var det Etiopia som mottok mest i 2020, godt over 700 millioner kroner." Som vi kjenner til så er meldingene fra landet og ikke minst i nordre regionene nedslående - med krig, sult i et område hvor det i ca 1984 døde ca 1 million mennesker av sult. Men vi hadde en enda tidligere start på de stadig gjentatte tørke og sultperioder. Det var i 1972/73. De kommer med ca 10 års mellomrom i de naturraserte områdene - som det synes å være i Afghanistan også.

Da la jeg i 1974-75 selv to større utviklingsplaner og et fyldig utviklingsnotat for Syd-Etiopia etter den første store hungerkatastrofen - var det en hovedsak å få i gang skogreising og dekt landet igjen - hvor nedbøren som kom inn fra havet flommet av med 3/4 og skapte store skader av erosjon og liten eller ingen nytte for befolkningen. Får en dekt landet med vegetasjon, blir det både grunnvann, produksjon, miljø og livsgrunnlag på mange måter. Etter lang innsats av norske fagfolk i godt samarbeid med etiopierne - synes det å bringe gode resultater med mat, råstoffer og vann som basis elementer for et menneskelig liv som kan utvikles videre.

Ved Victoriasjøen i Kenya har en nordmann startet et prosjekt som drives med basis i folket selv og lokale ressurser hvor naturen blir satt i stand og utvikler produksjon av mat og råstoffer på en enkel og god måte som hjelper folket opp og fram og tar vare på deres verdighet.

Det forundrer meg at ikke Norge med sine svære kapitalressurser spytter i noen millioner i den slags prosjekter som virkelig setter folkene på rette spor til selv å bygge opp sitt land og sin fremtid. Det er tilnærmet samme resept H. N. Hauge og hans folk benyttet da Norge ble gjenreist fra 1796 til 1905 - og har båret sine rike frukter fram til i dag.