Skapt i Guds bilde, din identitet og identitetspolitikken


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.09.21

Et forsøk på en skisse og et svar til dagens kaotiske utvikling.

I 1. Mosebok står det i v. 27-28 "Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han ham (K.J.); til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange - ".

Gudsbildet er knust i Syndefallet - men det er deler igjen i Skaperverket og litt i bevisstheten så vidt jeg skjønner. Men vår sjel er urolig inntil den i Jesu verk finner hvile i Gud til gjenopprettelse. (Augustin.)
Relasjonen jeg og "Jeg er" må gjenopprettes. Natur og kristen kunnskap vil likevel til en viss grad fastholde bildet av mann og kvinne som basis for familien så lenge det undervises. Det er også en naturlig indre erkjennelse av rett og galt - et samvit som lysten fort overkjører.
I relasjon til den gjenåpnede relasjon til Gud, dannes så min Gudgitte IDENTITET og per-sonlighet, sam-vit og med-vit. (Identitet- betyr å identifisere seg med, med kristen identitet menes å preges av/i Jesu skikkelse)

Men når kristenkunnskapen svekkes i et folk, og Gudsbildet gjennom langvarig påvirkning og bortforklaringer (bl.a. med Darwinismen) utviskes - sitter barn og unge igjen med et sterkt svekket Gudsbilde og er et lett bytte for tap av den judeo-kristne arven.

Frankfurternes ideologi har drevet en bevisst og effektiv kamp mot dette sivilisasjons fundament som vi ser det i dag - hvor identiteten blir flakkende og usikker og endog naturen ikke får et avgjørende ord i oppfattelsen av HVEM JEG ER - selv om naturen er og blir kombinert av kromosomene XX eller XY som ikke kan fjernes.   

Konsekvensene lar ikke vente på seg på en rekke områder med denne flakkende og usikre identitet, person-lighet, med-vit og sam-vit (vett og vite sammen med). De faste og gode holdninger i alle relasjoner løses opp, og alt flyter mer eller mindre. Bl.a. blir det heller ikke fruktbarhet av en slik identitet.
Kulturrevolusjonen avtegner seg skapere og skarpere - og den igjen preger politikk og samfunnsutvikling. (Giftkildene - tankekilden for denne revolusjonen er "Den franske revolusjon, Karl Marx, Sigmund Freud og Darwin. Tankebygg som skulle vært revet.)

Når denne utviklingen er kommet langt nok - ikke minst gjennom skolebøker - vil vi sakte, men sikkert sige inn i kaos og veien er åpnet for den sterke mann (diktaturet) som kan føre oss ut av denne samfunnspolitikken igjen - om det da ikke er for sent for vår sivilisasjon.