Sivilisasjonsødeleggelse - ikke til å tro?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.02.21

Det man nå ser utspille seg over hele den vestlige verden - verst i USA - synes helt ufattelig for de fleste, men det er vel planlagt og gjennomført av topp intellektuelle personer i Frankfurt am Main fra1923 over mange titalls år. Da de kolliderte med Hitler i 1933, flyktet de til USA og fortsatte sitt dødbringende revolusjonære arbeid ved USAs høyere læresteder. Men finnes det så ondsinnede mennesker da?

Man fristes til å svare med Arnulf Øverland: "Du sier det kan ikke være sant, så onde kan ikke mennesker være. Det fins da vel skikkelige folk i blant. Bror du har ennu meget å lære."

Andrew Breitbart forstod det etter hvert og skriver om sitt møte med disse folkene i boken som på norsk heter "Rettferdig raseri. Unnskyld meg mens jeg redder verden." I kp. "Breakthrough" på s. 115 skriver han om hvor vidunderlig og åpenhjertig amerikanerne tok imot bl.a. disse flyktningene fra nazi Tyskland - som de ellers tok hjertelig imot folk. Men så kommer det på side 115 i 1. avsnitt: "Vi kunne ikke innbille oss at noen ville komme her, når de erfarte dette sanne under det var å leve i dette landet, og ønsket å ødelegge det. Men det var akkurat det som Frankfurterskolen ønsket å gjøre." M.a.o. USA tok skammelig feil - marxister vil alltid rive "de gamle hus".

Dette var arvtagerne etter den Franske revolusjon 1789, litt opprør i 1848 - så den russiske revolusjon i 1917 som heller ikke lyktes, men endte i blodbad i krig med Polen. Da forstod disse folkene at det nyttet ikke med "brølende løve" kamp-strategi - her var det "lysets engel" som måtte i sving. Så tok de med seg ideologien fra Marx-Engels Instituttet i Moskva (etter et møte initiert av Lenin med tanken om en internasjonal marxistisk kulturrevolusjon), og reiste tilbake til Frankfurt am Main. Der de etablerte Institute for Social Research," altså Frankfurterskolen som nå satset på kulturrevolusjon - "den lange marsj gjennom korridorene" (kommunist tenkeren Gramsci med "legalitetsprinsippet") for å innta alle nasjonens institusjoner og angripe nasjonen i de grunnleggende relasjoner som forholdet til Gud, hvem mennesket er (identitet), forholdet til medmennesket kvinne/ mann familien, forholdet i menighet og samfunn eller med lovgivning med mer.

Tankebygningene hentet de fra Den franske revolusjon, Karl Marx og Sigmund Freud de disse var satanister (pastor R. Wurmbrandt og dr. theol. T. Bomann dokumenterer det).

Med Darwins evolusjonsteorier fikk de etter hvert avsatt Gud i sinnene i den akademiske verden - selve fundamentet for den judeo-kristne, vestlige sivilisasjon. Og "når Gud er død - er allting tillatt". Man følger noenlunde samme mønster i Norge også. Bibelen omtaler den slags folk for "dårer." Og det kom etter hvert med kjente navn som Marcuse,  E. Fromm, Spock (om barneoppdragelse), Rudi Dutschke (Tysk marxist og studentleder og den fremste representanten for 68-bevegelsen i Tyskland og senere en av grunnleggerne av De grønne. Dutschke var sosiolog.) m.m.fl. (Husker mange av dem fra min studietid)  Men nedkjempingen av Gud med Darwin - var bare starten på nedrivningsarbeidet - angrepene gikk ikke bare på forholdet til Gud, men videre inn i de andre nevnte forhold/relasjoner - også forholdet til forvaltning av naturen som de etter hvert identifiserte seg med (Romerbrevet kp 1.), masse innvandring og mye annet som river nasjonalstatene og tapper de andre nasjonene for ressurser. Det var hele den judeo-kristne sivilisasjon som skulle bort og man brydde seg heller ikke om sann hjelp til u-landene.

 

Dette er den klare bakgrunnen for at republikanerne i Tea party, A. Breitbart, Rahn og folkene i Rustbelt m.fl. etter hvert forstod hva som var på gang etter titalls år med full nedrivning av USAs grunnleggende lovgivning, fedrearv og en kulturrevolusjon som tenderte mot vold. Så fikk de samlet seg om Trump og fikk han valgt. Han gikk da steilt imot den rådende "politiske korrekthet", for de gamle verdier i USAs konstitusjon - med Israels Gud, for familien og mot sexrevolusjonen og fosterdrapet. Han gikk for nasjonen mot globalismen - og for Israel hvor den judeo-kristne tenkningen hadde sin basis vendt mot Sion og det kommende Fredsriket med Israel i spissen. Mer kunne vært nevnt - men dette var kjernen.

Dette gjorde Frankfurterne rasende - for de ville rive den judeo-kristne sivilisasjon og forankringene for menneskelivet - på sin ville vei mot en antikristelig globalisme. Paven og Obama prøvde seg på en start for 4-5 år siden, og Time Magazine skrev på forsiden september 2015 med et bilde av paven: "The new roman empire. The global reach of pope Francis" Det er voldsomme dimensjoner over striden i USA som er frihetens vokter for det gamle protestantiske og frie Vesten.

Det er noe Norge virkelig bør besinne seg på i 2021 hvor vi feirer Hans Nielsen Hauges fødsel og det er det veldige frihetsverk som skjedde på den basis Gud la ved Hauge fra 1796, 1814, 1837, 1842 og 1905. I Hebreerbrevet kp13 ber Bibelen oss og gi akt på fedrene, utgangen av deres ferd og etterfølge deres tro. Og til det trengs frimodige åndsbårne forkynnere på basis av den hele Skrift og et bønnefolk i strid.

Husk Jørgen Løvlands ord til Michelsen da han ville ta ære fra Gud for frigjørings-verket i Karlstad: "Det var dei truandes bøner som redda Noreg i 1905, ikkje me karane i Karlstad."