Sangen "Løft Korsets Fane Høyt"


Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.05.21

Sangen "Løft korsets fane høyt" ble laget med tekst og melodi av Jørgen Høgetveit i 2013
og er brukt ved enkelte anledninger rundt om i landet.

Nå er den sunget inn av et større kor. Den er tatt opp på video, men siden det er en prøveinnspilling sender vi den ut anonymisert bare i lydform - og kommer tilbake til navnet på kor og dirigent.

Vi ordner det slik nå, p.g.a. at vi vil spre sangen og kunnskapen om at den spres meget vidt - fordi endring av Flaggloven skal opp i Stortinget 25. mai 2021. Man skal vite sentralt og ellers i Norge at det reiser seg motkrefter mot denne u-loven.  

 

Tekst og noter: Løft Korsets Fane Høyt

Fremføring:     Løft Korsets Fane Høyt


Til alvorlig ettertanke:

Regnbuens farger er (huskeord ROGGBIF): Rød, Orange, Gul, Grønn, Blå, Indigo og Fiolett (Lilla).
Hvilken farge mangler i homolobbyens flagg? Svaret er indigo. Hva er så spesielt med Indigo? Det er faktisk den bibelske MESSIAS' farge. Den ene tråden i tzitziot - som kalles "slavetråden/tjenertråden" og som representerer MESSIAS (og dermed Gud) er borte i homolobbyens flagg.

Strengt tatt skal man lete lenge etter et sterkere vitnesbyrd.

Kilde: «Israel og Bibelen» fra Facebook