"Russland: Bør satse på Arktis i stedet for Suez"


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 30.03.21

  har denne overskriften 27.3.: "Russland: Bør satse på Arktis i stedet for Suez"
"Regjeringen i Russland mener blokkeringen av Suezkanalen viser hvor viktig det er å satse på Nordøstpassasjen – skipsruten som går forbi Sibir og Nord-Norge. – Appellen til Den nordlige sjøruten vil vokse både på kort og lang sikt, sa den russiske diplomaten Nikolaj Kortsjunov til nyhetsbyrået Interfax fredag. Den nordlige sjøruten er en betegnelse på hoveddelen av Nordøstpassasjen. Passasjen går forbi Nord-Norge, Sibir og til Stillehavet."

I bladet LYS har vi i en rekke år pekte på den enorme styrkeoppbygning p.g.a. fiske- og mineralressurser samt 25 % av verdens oljeressurser. I tillegg kommer usikkerheten omkring Suez og avhengigheten av sikre transportlinjer til Vesten: Europa og USA.

I den sammenheng har vi også skrevet om det voldsomme påtrykket fra bl.a. Finnland for å starte utbyggingen av jernbanen fra den Transsibirske gjennom Finland til Rovajemi - videre i to retninger: til Umeå - Kiruna og Narvik og så den viktigste linjen til Kirkenes. Den siste synes nå å bli prioritert. Det planlegges et dobbeltspor og stor isfri eksporthavn for containere fra Asia til Vesten.

Derfor er Kina nå tungt inne omkring Nord-kalotten, Russland har store interesser p.g.a. verdens største marinebase de må sikre, samt naturressurser. I tillegg passer Norge dårlig på sitt eget forsvar der Nord - og da stepper USA (svekket) stadig sterkere inn - til stor irritasjon for Russland. Kina liker det heller ikke. M.a.o. spenningen stiger på Nord-kalotten - og da er det man spør hvordan dette skal utvikle seg? Og med blokkeringen av Suez - skyter denne utviklingen ytterligere fart.

Men enda er ikke den viktigste side av saken nevnt. Og det er russernes stadige provokasjoner i Nord og i Østersjøen - hvor de i flere år har hatt store militærøvelser. De frykter for sine nærområder. Og et annet viktig fenomen er franskmennenes sterke samarbeid med Sverige - ikke minst i den tunge industrien i Gøteborg områdene. Der har de interesser som må sikres.

Og da er vi ved kjernepunktet i Lebesbymannens siste syner - der han "ser" at det er kommet en jernbanelinje fra Bottenviken til Kirkenes - da kom angrepet fra Russland mot Sverige og Nordkalotten/Norge og Frankrikes angrep i Sør. Angrepet kom p.g.a. at sosialismen hadde ført den nordiske folk ut i store folkesynder - og Herren klaget over det. L.m. mente at dette absolutt måtte komme - og manet de nordiske folk til aldri å glemme og be Herren om å redde oss fra det. Nå nærmer vi oss denne situasjonen med stormskritt - og da bør vi som kristenfolk husk Blix`s salme: " - vil Gud ikkje vergja by og land, kan vaktmann oss ikkje trygja." Poenget til Blix - er ikke at vi ikke skal ha et forsvar - men at den åndelige motstandskraften er den avgjørende - den som Gud rykker ut til forsvar for. Det er en sterk oppfordring til forkynnere og bønnefolket! (AKF/Krossen Media har to hefter om dette. Bestilles på 90 83 4379. Kr. 50,- pr stk + fr.)