Politikertanker om kirkepolitikken?

 


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.11.21

 

Kirkemøtet har begitt seg dypere inn i det verdslige regiments oljepolitikk. Sylvi Listhaug ber de med rette holde seg til kirkens område. Det viser jo en flik av hva politikere tenker, men langt mye mer interessant er det å tenke gjennom hva Ap og Sp som sitter med det meste av makta tenker. Særlig er det viktig å tenke gjennom hva Ap tenker - for de har lang og dyp tradisjon for avvikling av kirke og kristendom her i Norge. Hvordan forstår de slike vedtak fra DNK inn i det verdslige regiment om oljepolitikken med standpunkt som mye følger ytterfløyene på venstresida.

Tar de det for et forsøk fra DNK å påvirke opinionen mot makta og innta trenden som synes å regjere den kommende slekt?

Eller oppfatter de vedtaket fra kirkemøtet som et signal om at DNK nå ikke lenger regner med den åndsmakt som virkelig betyr noe og kan være farlig for Ap.? Anser de DNK for tomt og bortkastede krefter å angripe?  Nå har vi jo en statsminister med en kone som nylig ble tilsatt i DNK. Mangt tyder på at Førdes tanker om kirke/stat - er fulgt og følges - en sakte nedbygging av kirken som åndelig enhet og i lomma på staten - ikke bare økonomisk, men også tanke- og læremessig. Alt tyder på at DNK utvikler seg i den retningen av mange flere grunner, som det ikke er plass til her.

Og da er den nærliggende konklusjon at man ikke hører mer fra makta - men bare lar DNK rote seg lengre inn i vranglære og bort fra Bibel som autoritet, kilde og rettesnor også når det gjelder alle andre livsområder - inklusiv forvaltning av Skaperverket.

M.a.o. man lar DNK drive på med sin egen avvikling - som nå mange hundre medlemmer responderte på ved å melde seg ut av DNK. Noe forsvar finnes knapt i KrF, også som redusert til et miniparti med ødelagt grunnlov.

 

Denne kirken er ikke statsmakten redd lenger. Noe helt annet var det med kristenfolkets "Kirkens Grunn" som i hovedsak var forfattet av Olav Valen-Sendstad,  som legfolket sluttet massivt opp om for å redde barn og unge fra nazimakten. Når det dokumentet ble lest opp fra alle DNK`s prekestoler og prestene nedla sine statlige verv - da vek også Hitlers tyranni. Men dagens DNK blir antagelig ansett som noe som har mistet saltkraft og det meste av sitt lys og derfor bare kan fortsette å svinse rundt i sine bispekåper til bortimot millionen - noen åndelig makt i folket har de knapt. Omtrent slik vil en anta at politikermakta tenker i dag - for de kan tenke makt. Edvard Bulls (n.f. i Ap) planer fra 1923, godt forankret i Frankfurternes tankeverden, rettskilder og virkelighetsoppfatning, er i ferd med å fullbyrdes.

Tenk om DNK hadde kommet med et velrettet og godt begrunnet vedtak om woke- og identitetspolitikken som nå brøyter seg inn i skoleverket og de unges sinn og liv. Da hadde det blitt reaksjon!