Peter Navarro om valg-ranet fra over halve USAs befolkning

Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 25.01.21 (Oppdatert 06.02.21, med linker nederest i saken.)

Peter Navarro publiserte, etter valget i USA den 03.11.20, 3 del rapporter som spesielt omhandlet de mye omtalte 6 amerikanske vippestatene. Navarro legger frem dokumentasjon ned på stemmetall nivå – som er basert på tusenvis av arbeidstimer utført av dataspesialister, statistikere, vitner og andre folk på bakken i disse statene både demokrater, republikanere og andre.
Du laster ned disse rapportene her, samlet kun rundt 100 sider: https://navarroreport.com
Les først side 3 i delrapport nr 3 (delt under her) – med de oversiktlige 26 punkter med ulike valg uregelmessigheter fordelt på den enkelte vippestat. Flere av disse tallene finner du ved et Google søk – så man kan godt være legmann for å skjønne omfanget av valgfusket:

Vi bør legge til at Navarro var han som la frem for Trump at han burde stoppe flytrafikken fra Kina, hvilket Trump gjorde 31. januar 2020 (Taiwan 31.12.19!) – Norge stengte grenser…ca 12. mars. Vi legger til at Navarro utgav en bok i 2006 der han sterkt advarte mot Kinas imperialistiske tanker – og vi er der i dag som Navarro sa i 2006 i sin bok The Coming China Wars. Alle lo av Navarro i 2006, og Biden og flere med lo av Trump og skjelte han ut 31. januar 2020! Hvor mye av USAs økonomi og antall amerikanske liv berget Navarro og Trump med det grepet? Dr. Fauci skal ha sagt at det ikke ville hjelpe med flystopp fra Kina…

Det ble også levert inn rundt 2 000 vitneerklæringer mht valgfusk, gitt under ed med fare for opptil 5 års fengsel ved mened, fra alle typer mennesker som bevitnet valget. Gjennomgående var det mangel på valgobservatører ved stemmetelling og én hadde kjørt flere hundre tusen valgstemmer fra New York til Pennsylvania! FBI var ikke interessert i sjåføren, men kun i hvordan han kom til å bli intervjuet på nasjonalt TV, fortalte han.

Flere tidligere amerikanske presidenter sa at «mail-in-ballot» var det sikreste måte å rigge for valgfusk – norske valgeksperter sa det samme i norsk medier i 2020 – de ville aldri tillatt dette i et norsk valg.

I Georgia fikk man til og med med seg på overvåkingskamera at valglokalet i Fulton county der de stengte ned ca 22.30 den 03.11.21 og både medier og valgobservatører fra begge sider gikk hjem, siden resten av opptellingen ville gjøres dagen derpå. Så viste det seg at stemmene fortsatte å komme inn, det var blitt igjen 4 personer som dro ut flere kofferter med stemmesedler fra under et bord dekket med en svart duk. Av det man ser og kan anslå ble omkring 30 000 stemmer telt frem til ca 00.45. Det skal også ha blitt skyldt på en vannlekkasje når valgobservatørene ble sendt hjem, den fant man senere ikke.

Fra flere verdens ledere kom det telefoner til Donald Trump utover kvelden den 03.11.20 – siden han ledet stort i viktige og i nok vippetater – det ble vurdert umulig å ta igjen et slikt forsprang. Så kom meldingen, så vidt jeg husker i 4 vippestater med Trump ledelse, at valgopptellingen ble stoppet rundt 23.00. I løpet av natta ble det registrert ekstreme topper av Biden stemmer spesielt rundt kl 04.00, og i løpet av minutter lå Biden over Trump, og det varte til telling ferdig. Det som var alarmerende, var at dette skjedde i flere vippestater relativt synkront.

Stemme tellemaskinene, Dominion, er et eget kapittel – og det er kun frigitt 20 slike maskiner i en stat som en fikk sjekke for errors og de hadde en feil prosent på rundt 80 % dvs 80 % av stemmene ble kastet ut av maskinen og måtte behandles manuelt – det skal være tillatt kun med 1 i feil prosent.

De fleste i Norge tror at beviser fremlagt i flere offentlige høringer for blant annet statlige lovgivere er behandlet i amerikanske domstoler – men ikke én slik domstol har tatt saker til behandling slik man gjør i demokratier der en kan legge frem beviser og argumentere for dem foran dommere og få en domsavsigelse.

Stormingen av Kongressen. 06.01.21, var en ny historie. Vi vet nå at 6 ganger ba politisjefen ved Capitol Hill, Steven Sund, om det selvsagte et forsterket vakthold pga det var varslet mye folk i området 6. januar. Han fikk nei, første gang 4. januar!!! Lindsey Graham uttalte til media: "Graham asked, "Where was Nancy Pelosi? It's her job to provide Capitol security."
Selvsagt visste Pelosi at det kom folk til byen, hun visste også at Antifa/BLM dukker opp etter sedvane og i verste fall var hennes folk i kontakt med disse kreftene. I praksis var det ikke stengsler på utsiden av Kongressen og få politi innendørs, mens tilgangen var en politistyrke på rundt 1 700 personer - i umiddelbar nærhet i tillegg til at nasjonalgarden kunne blitt etterspurt.
Dette stinker atter en gang provokasjon som disse marxistene er utdannet til. Det også med bakgrunn i opptøyer sommeren 2020 der 25-30 mennesker omkom med BLM og Antifa som trofaste gjester og demokratene som stilltiende tilskuere helt opp til nasjonalt nivå.


Få om ingen stiller dette spørsmålet: Hvem ville tjene stort på at bevismaterialet på valgfusk, som skulle legges frem i Kongressen den 6. desember for 6 vippetater og publisert på direkten til hele verden, ble forstyrret og stoppet? Tror du ser svaret. Samtidig har Trump bevegelsen ingen historikk med voldsbruk ved store samlinger. Men fikk du med deg at kl 11:00 hadde Antifa/BLM karen John Sullivan – rundt en uke i forveien - bedt sine tilhengere via sosiale medier og samles i Washington. Samtidig viser tidslinjen av hendelser en annen historie enn den offisielle.

Så begynner diskusjonen og påstandene om inhabile rapporter etc – men la oss holde frem
2 momenter, som gir deg en bakgrunn for å forstå hvem disse er som uttaler det ene og det andre? Demokratene åpner for å ta livet av barn inntil navlestrengen er kuttet og de ønsker en atomavtale med terror eksportør nr i verden, Iran. Man har ingen troverdighet lenger med slike dødelige holdninger.

Vi nevner mot slutten her, en annen hendelse som viser hvor korrupt nasjonale viktige institusjoner er i USA. FBI fikk Hunter Bidens laptop i hende ca 19. desember 2019 og FBI lot den ligge selv om hele Biden familien ble kraftig kompromittert av innholdet med korrupsjon i Ukrania, Russland og mest alvorlig Kina ved CCP – det kinesiske kommunistiske parti. I tillegg skal det ha vært bilder og videoer av svært kompromitterende art. Det gikk nå på nyåret ett nytt intervju med eieren av datafirmaet som Hunter Biden leverte inn sin laptop, eieren var alvorstynget.

Så avslutningsvis, noen sentrale andre punkter også av stor betydning for Norge.

Atomavtalen med Iran er farlig for hele verden. Netanyahu blåste en insider jobb gjort av hans hemmelige tjenester 30.04.18 og noen dager senere trakk USA seg fra avtalen. Netanyahu blottla prosjektet Amad – som var et program for å utvikle militær atomkapasitet i form av stridshoder. Israel, Europa og verden ellers var målet – alle som ikke er i Allahs hus, er i Krigens hus.

Covid-19 var siste mulighet for Xi og hans globalistiske venner verden over (inkl dem i Verdens Økonomiske Forum i Genève), og vi vet mye nå om hvor Covid-19 kom fra – her kan du lese litt om det. Denne rapporten er slettet fra den offisielle gjemmesiden til US government nå. Vi har også hørt på forsker og virolog Dr. Li-Meng Yan som arbeidet ved WHOs referanselaboratorium i Hong Kong der hun allerede i januar 2020 fortalte verden at Kina løy, den gang om at Covid-19 ikke smittet via lufta mellom mennesker. Hun måtte rømme, med familien tilbake. Hennes kontakter i Kina fortalte henne hva som skjedde og at Kina har et «hemmelig» militært mikrobiologisk våpenprogram i Wuhan laboratoriet.

Det a-moralske USA som Biden ønsker å fortsette på, ble kraftig avbrutt av Trump 20.01.17. Ingen så muligheten for en valgseier for Trump og demokratene var uforberedt. Fra da sa man verden over, aldri mere – 2020 valget ble målet uttalt av flere topper. Trump stoppet the great reset, som en skal være både døv og blind for ikke ha hørt om, fra et av globalismens hovedseter i Geneve hos Verdens Økonomiske Forum. Målet er å knekke verdens økonomien såpass at en kan utforme en global regjering med all den djevelskapen det vil innebære og slutten på nasjonalstaten slik den er beskrevet i Apostelgjerningene 17, 26-27. Donald Trump ble et redskap for å forsinke dette anti-Kristelige prosjekt – Trump var ikke problemet, men det han gjorde. George Soros sa det rett ut at Trump ØDELA alt han hadde bygd opp – Soros som er kjent for å tjene penger på jødenes eiendeler etter at de ble ført ut av Ungarn og drept. 
Husk også at vår statsminister sitter som 1 av 2 ledere for FNs 17 bærekraftsmål – der flere har en global anti-nasjonal agenda.
Nå prioriteres igjen ødeleggelsen av familien i USA, fordi det er fundamentet for friheten. Kulturmarxister vet det godt. Den rumenske pastoren
Cristian Ionescu forklarer enkelt hva planen til demokratene nå er for USA, de skal tilbake til det totalitære perverse rom, likestillingstanken er sentral og den ligger til grunn for abort, transgender osv.
Mediene melder nå at Biden, fjernet bysten av anti-nazisten/anti-kommunisten Winston Churchill - den vestlige sivilisasjons redningsmann, fra det ovale kontor. Obama bar den ut, Trump bar den inn. Da er det opp til det amerikanske folk atter en gang og få på plass et styre i nasjonen som vil frembringe fred og frihet – det er like viktig for verdens del som for USA.

 


NYE LINKER MED KRAFTIG DOKUMENTASJON OM VALGFUSK i USA 3. november 2020:

Mike Lindell med dokumentar om valgmaskinene i mange amerikanske stater - det er solide beviser gjennomgående og ble publisert 05.02.21: Absolute proof


Time Magazine med en fantastisk dokmumentasjon av journalist Molly Ball på samarbeidet ("konspirasjonen") mellom Miken Podhorzer
senior rådgiver for presidenten i America`s unions (AFL-CIO)/Facebook/Twitter/FBI m.fl. for å sikre at Trump ikke fikk gjenvalg:
The Secret History of the Shadow Campaign That Saved the 2020 Election (I norsk versjon fra document.no)