Nå har Toppe og Sp. en kjempeutfordring

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.10.21

I en artikkel om Mattilsynet og rettsstaten for en del år siden skrev jeg følgende:
"For lengre tid tilbake senset en denne utviklingen ikke minst på bakgrunn av stortingsrep. Toppe som uttalte at Bv. var "et svik satt i system", tidligere leder for Sosialkom. på Stortinget, Alvheim uttalte seg så skarpt at fikk en med Bv. å gjøre: "Så hold kjeft, skaff deg advokat og psykolog" for du vil trenge det alt. (i alt 10 pkt. nevnte han - se nederst)
Alvheim var også tidligere direktør ved 
Notodden sykehus og hadde nok sett mye.

Jeg tilføyer d.d. når Toppe nå har kommet på plass i Barne- og Familiedepartementet med ansvar for Barnevernet - at hun nå har en arv å ivareta og et utsagn/løfte å oppfylle. Disse utsagnene - samt at sakene står i kø i EMD i Strasbourg gir en stor oppgave og et stort ansvar. De fleste av sakene som har vært oppe til doms i Menneskerettsdomstolen har Norge tapt og vil antageligvis tape de fleste som gjenstår! I alt er Norge involvert i ca 40 saker og har som nasjon flest i Europa på denne sektoren.
Så nå må de tusen hjem få rettferdig og god hjelp uten politi trampende inn og traumatisere foreldre og barn.

John ALVHEIMS TI BUD:
Ti bud til dem som kommer i barnevernets søkelys:


1. Hold kjeft, alt du sier kommer til å brukes mot deg.

2. Ta straks kontakt med en advokat.

3. Skaff deg en psykolog selv om du er frisk - du kan få behov for det.

4. Ta ikke imot hjelp, det blir tolket som at du ikke klarer deg selv.

5. Ta ikke imot tilbud om plass på mødrehjem. Det er ikke en hjelpeinstitusjon, men en overvåkningssentral.

6. Forlang skriftlig motivering til alle beslutninger som du utsettes for.

7. Påklag alle beslutninger.

8. Ta ikke imot tilbud om plassering i fosterhjem. Du får ikke barnet tilbake.

9. Husk at når barnevernet prater om hjelpetiltak så mener de som regel omsorgsovertakelse eller overvåkning.

10. Behøver du hjelp, bruk venner og slektninger - eller klar deg selv.