Med barnevern og politi i de norske hjem


Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.07.21

 

Gjennom et langt liv har jeg arbeidet i off. forvaltning og på fritiden arbeidet og kjempet for familien - denne Guds ordning for far og mor og barna og basis for nasjonen. Med foredrag i små og store forsamlinger over hele Sør Norge og salg av tusenvis av kassetter fra Lynor (bl.a. Nå må vi våkne) m.m. - kan dette engasjementet ikke fornektes. Dermed er det en bakgrunn som dypt rystes når en ser hva offentlige myndigheter gjør gjennom lovgivning og praksis mot de tusen hjem. Lover som heller burde benevnes u-lover, angiverimeldinger (årlig flere bekymringsmeldinger til Barnevernet, enn barn født i Norge i året!) og politiaksjoner som i mange tilfeller er u-hjemlet. Stadig flere av sakene havner rettssystemet som svikter katastrofalt og havner for Internasjonal rett hvor Norge nå topper antall saker i Europa med ca 40 hvorav nå 12 er tapt - endog en i The Great Chamber («Lobben saken»). Det vises, i flere av sakene, til EMK artikkel 8 som krever respekt for familien.

Som sek. i AKF gjennom snart 40 år - har jeg kommet borti mange av disse Barnevernsakene (BV) som jeg vil benevne som rå overgrep. Den siste er mot en lykkelig kristen familie på Vestlandet som etter store advokatregninger og mye sorg og lidelse fikk til et intervju med en dyktig journalist og offentliggjort på NRK.no. Det endte med over 300 000 visninger og en mengde forferdede fagfolk. Men for at dette ikke skal bli generelt prat, la meg skildre et konkret eksempel.

En helt vanlig formiddag og barna var dradd på skolen da begynner marerittet. Flere lærer tar barna i biler og kjører de til politiets Barnehus og videre til ukjent adr. - ikke hjem (men akuttplasseres hos en kjenning av rektor). Flere år før var flere lærerinner nok provosert/alarmert av at faren holdt et kraftig innlegg mot at skolen skulle vise animasjonsfilmene "Sinnamann" og "Trøbbel". Grusomme filmer som intet har på en skole for små barn å gjøre. De skremmer og "slår blygselen av øynene på barna." Og er en naturlig reaksjon av foreldre for å verne sine barn. Fam. tilhørte dessuten et konservativt kristent miljø - og senere kom det fram i politiavhør at skolen nok ikke likte at bestefaren hadde gitt barna Bibelen. Ikke ulikt det man opplevde i den forferdelige Naustdalssaken - hvor fam. nå har flyktet fra Norge og vel mottatt i Romania.

Så begynte selvsagt avhør av barna og undersøkelser av vettskremte unger uten far og mor og hjelpere. Fra en annen sak i Iveland kjenner en til at jentungen etter BV behandling var så skremt at hun ikke ville inn i noen bil hvor ikke en av foreldrene var! Endog minst 250 psykologer og jurister m.fl. har sendt myndighetene bekymringsmelding på BV. Intet av betydning skjer. Det er som å "skvette vann på gåsa." Hva er dette for slags ondsinnet ideologisk system? Jo, vi vet det - men det er ikke direkte tema her!

Av forskjellige grunner må en mor hvile ut over formiddagen. Plutselig ringer det illsint på døra. Utenfor står to kvinnelige politi uten ransakingsordre og brøyter seg veien inn i privaten. De vil ha henne med. Moren i morgenkåpe forstår ingenting. Må ha litt mat i livet. Gråter og spiser, damene maser og til politiavhør bærer det. Moren er en oppegående dame - så bare hun får samlet seg, svarer hun godt for seg, men det sender ødeleggende sjokkbølger gjennom hele familien. Dette vet selvsagt BV, politi og pedagogene - hvorfor gjør de det da?

På jobben hører faren plutselig at det sies: "Vi har han under kontroll", og inn dukker to sivile politimenn - en ruske av en kar og en litt mindre med walki talki. Nå skulle denne snille mannen og barnefaren med til politiavhør. Bekymringsmelding fra skolen - må vite. "Tillits" skapende angiveri - og heller ikke i samsvar med boka "Meldeplikt til BV." av 1. amanuensis. i rettsvitenskap Bente Ohnstad" så vidt en kan lese seg til. Den snille arbeidsomme fredelige pappaen blir med. De slipper å bruke makt og håndjern. Han er jo en grei og lovlydig borger - langt ut over politifolk som parerer ordre og synes aldeles være uten en tanke om makt og rett. 

Så starter politiavhør - i timesvis - uten mat og begrenset med drikke. Tre ganger blir mat etterlyst. Endelig bryter advokaten inn og ber de skaffe mat. En liten porsjon lapskaus blir servert denne store mannen. Det oppleves som manipulasjon for å tvinge fram usannheter med de vanlige avhørsfeller som er velkjent fra media. Det lyktes selvsagt ikke, for mannen snakker sant, er velutdannet - dessuten dannet og går langt utenpå disse folkene. Men det som lykkes med denne behandlingen av familie og barn, er å skape en dyp usikkerhet overfor myndighetene og retten til foreldrene og vettskremte barn som opplever at foreldrene ikke lenger kan beskytte dem mot skole og samfunnets maktapparat. Det er direkte forferdelig ille!! Vi trenger et hjelpe-BV, ikke politimakt som tramper ned de tusen hjem!  

Barna ble borte i 9 dager med et vel bevoktet besøk hvor minstegutten satt og gledet seg på mors fang. Men så var det slutt. Gråtende ble han tatt (og mor måtte stikke av fra gutten) og kjørt til ukjent sted. Hvorfor,  hvor lenge - for alltid? Etter iherdig arbeid, ikke minst fra en oppegående pappa - som har opplevd hardkjør selv og mistet mange illusjoner om norsk rettsvesen - kommer barna hjem, men BV gir deg ikke. Selv om BV trekker hele akuttvedtaket og begrunner det i at far ikke er slik som det står i bekymringsmeldingen og det er også andre feil der. De kjører så, etter dette, 4 uanmeldte besøk (som Stasi) på bopel – til faren sier stopp – ikke en gang til! Så skal de studere hvordan fam. fungerer sammen. En kunstig unormal vits, etter min menig. Minstegutt sitter igjen på mors fang - og plutselig blåser han ut mot BV dama: "GÅS". Det var det styggeste han visste og som bar hans mening rett i nesa på Bv.

Jentungen befant seg en gang etter at hun kom hjem etter 9 døgn borte, under et bord i fosterstilling og ble omsorgsfullt lokket fram av pappaen. En annen guttunge begynte så smått med selvskading - etter min mening takket være BV til "barnas beste." Så gikk det seg til etter hvert - men noe av sjokket sitter der. Man kan være noe traumatisert med udefinert "politivold til barnas beste." Glemt blir det nok ikke.

Så fikk jo pappaen reise hjem fra forhør om kvelden. Politiet kjørte til avhør - men hjem måtte han skaffe seg drosje. Datamaskiner etc. var "rappet" fra hjemmet så vidt vites uten ransakings-ordre, og den måtte avhentes på en annen stasjon flere mil unna. Merkelig nok slapp han å kvittere ut maskinen sin fra et off.kontor. Ganske underlig for oss som har drevet off.forvaltning i noen titalls år. I det hele foregår det og bygges en "slumsekultur" som går ut over rettsstaten på mange måter.
Saken avsluttes når BV presenteres en 4,5 siders A4 liste med klokkeslett og datoer over alvorlige symptomer på barna påført av BV– da avsluttes saken UTEN en eneste forutsetning fra BV. Far spør BV leder om hun har vært borti selvmord blant sine klienter – men nei det har hun ikke
i sine 10 år. Far sender samme kvelden BV-lederen denne linken som tyder på  at hun lyver: 
Masteroppgaven til Anne-Lill Haddeland, leder for selvmordsforebyggende team ved RVTS Sør viser at – "18 av 49 barnevernskuratorer har opplevd å miste en klient i selvmord."
Familien tilbys oppfølging med psykologhjelp o.l. - det blir kontant avslått og familien sier de tar evt. kostnader selv.

Og slik kunne jeg fortsette med fortelling etter fortelling - til makta i alle fall begynner å lytte til folket hvor makten skal utgå fra i et folkestyre.

Vi feirer Luthers 1521 (500 år) for oppmøte til den katolske makt i Worms og Hans N. Hauges fødsel for 250 år siden. Begge jobbet hardt for å bygge opp familieinstituttet i de protestantiske land - for de visste at der var nasjonenes fundament og bærekraft. Og dikteren stemte i: "Ja, vi elsker det å tenke på vår far og mor" synger Bjørnson - men det skal det nok bli slutt på i de "tusen hjem" når BV har gjort seg ferdige med dem og staten overtatt foreldreansvaret som i Sovjetunionen - hvor "babusjaene" reddet det som reddes kunne av barn og kristendom. Nå jobber Putin på harde livet for å redde familien og få opp folketallet igjen. Han må jo ha arbeidskraft og soldater. Siste utspill var barnevogntrillende foreldre ved åpningen av OL der borte. Norge er på en fødselsrate på 1,48 og er en utdøende nasjon! Men nå har besteforeldre fått partsrettigheter i BV-saker - og da vil nok historien la høre fra seg!

Ibsen forstod hva som trengtes i diktet "Til min venn revolutionstaleren" hvor han ergret seg over at "Noah tok diktaturet" altså Noah og hans familie som ble reddet i Syndefloden og da " - blev Lucifer luret; thi Noah tog, som De ved, diktaturet. Kom la oss gjøre det om igjen radikalere; men dertil kræves både mænd og talere. I sørger for vandflom til verdensmarken. Jeg lægger med lyst torpedoen under arken." Nå ville Ibsen senke den Gudgitte familie igjen, og Frankfurterne (1923) fulgte opp i samme kulturevolusjonære ånd og har fått med seg akademia av godt utdannede, men lite dannede folk i en kulturrevolusjon som nå truer den vestlige sivilisasjon og dens basis av familiene som bygde på den judeo-kristne arven og de tusen hjem. Det uttaler også pastorer og jurister fra Ungarn og Romania som kjenner igjen arbeidsmetodene vi nå opplever i Vesten. Nå trenger kristenfolket ikke talene til Ibsen, men sterkt Bibelfunderte frimodige talere og bønnefolk som apostlene - de gikk glade ut etter å ha blitt nektet å tale og vitne og endog pisket. Glattcelle og Straffelovens § 185 hadde nok fariseerne ikke da, men makta hadde sine metoder da som nå.