Mattilsynet har nå en unik mulighet, til å sikre matjorda


Av cand agric Lars Arne Høgetveit, i 
www.Kommentar-Avisa.no – 18.12.21

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) leverte en ny rapport 03.12.2021. Den ble levert på oppdrag fra Mattilsynet og skulle undersøke ulike muligheter for behandling av farlige skadegjørere, fra norske kompost- og biogassanlegg, for å verne norsk matproduksjon. VKM er vårt nasjonale kompetanseorgan for slike vurderinger. Rapporten kan du laste ned her: Avfall fra komposterings- og biogassanlegg – vurdering av risiko for plantehelse og for miljø - Vitenskapskomiteen for mat og miljø (vkm.no)

Skadegjørerne vi frykter aller mest er bl.a. karanteneskadegjørere som Potetkreft (Potetkreft | Fagforum Potet (nlr.no)) og rotgallnematoder som Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax. Disse opptrer i en rekke av landene vi importere mat i fra – så de blir med inn i landet vårt. Derfor er det bl.a. ulovlig å sette importert potet i egen jord.

I dag ligger det biogassanlegg rundt i hele landet – der prosesseres matavfall ved rundt 74 ºC - fra landets millioner av private husstander. Matavfallet har en stor andel av importert mat, både kjøtt og plantemateriale, sammen med farlige planteskadegjørere. Det er svært viktig at slikt avfall behandles som spesial avfall (slik fagfolk har anbefalt) før den gode organiske ressursen sprees ut på våre svært begrensede matproduserende arealer. I flere år har slik biorest blitt spredd på matproduserende arealer, så vi kan ha gjort skade allerede – men å fortsette slik gjør man bare ikke. Potetkreft kan kreve 100 ºC for å knekke hvilesporene. I laboratorier er det lovpålagt å benytte minimum autoklavering (vanligst 121 °C ved 2 bar i 15 min.), for og biologisk inaktivere et materiale, om det er antibiotika resistente gener og genmanipulert materiale (GMO).

VKM skriver på side 11 og 12 i rapporten (min fete skrift):
«Sannsynlighet for spredning av skadelige fremmede organismer fra komposterings- og biogassanlegg: Med noen få unntak er det ikke grunn til å anta at skadelige, fremmede organismer vil etablere seg i nye områder dersom de spres fra komposterings- og biogassanlegg, med mindre aktuelle vertsplanter eller gunstige miljøbetingelser er til stede. Når det gjelder råstoff som kun har vært utsatt for mesofile forhold, vurderer VKM at spredning og etablering av skadelige fremmede organismer er sannsynlig, med lav usikkerhet. For råstoff som har vært utsatt for et høytemperatur-høytrykks-hygieniseringstrinn før eller etter prosess (minimumstemperatur: 133 °C, trykk: 3 bar, eksponeringstid: 20 minutter), vurderer VKM at sannsynligheten for spredning og etablering av fremmede organismer er usannsynlig, med en lav usikkerhet.
Skadelige fremmede organismer som kan gi svært negative konsekvenser ved spredning fra komposterings- og biogassanlegg:
Parkslirekne (Reynoutria japonica), løkhvitråte (Sclerotium cepivorum), potetkreft (Synchytrium endobioticum), gul potetcystenematode (Globodera rostochiensis), hvit potetcystenematode (G. pallida) og rotgallnematoder (Meloidogyne chitwoodi og M. fallax) er identifisert som skadelige, fremmede organismer som kan ha svært negative konsekvenser hvis de spres

Mattilsynet har nå en stor mulighet til å lande denne saken på en god måte på vegne av det norske folk og de arealer av jord som skal bære oss gjennom kommende kriser. I tillegg vil de ødelegge antibiotika resistente gener bl.a. i kjøttrester, og en rekke skadelige bakterier og virus som kan angripe mennesker. Det eneste man ikke tar med en slik temperatur er nok prioner. Cambi metoden, som benytter 133 °C ved 3 bar, er levert av et norskeid firma lokalisert i Bærum, og Oslo kommune er vel eneste aktør som benytter seg av metoden så langt en vet.

 

Relatert stoff:

Slam og annet organisk materiale som spres på matjord?