Matberedskap, laksen og bonden


Av cand agric Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.05.21

Norge er rammet av uår på menn som Håvamål sier det.
Statsminister Erna Solberg uttalte til NRK.no følgende 23.03.15:
«– Laksen er Norges Ikea. – I 2014 eksporterte Norge sjømat for 69 milliarder kroner. Det er 7 milliarder mer enn i 2013, og en dobling på under 10 år. Hver eneste dag serveres det 37 millioner norske sjømatmåltid verden rundt. – Likevel hevdes det altså at Norge ikke er selvforsynt med mat.»

Selv gav jeg hennes kontor og regjering beskjed 7. mai 2015 om at fiskefôret til laksen der er
83 % importert - altså vi har ingen beredskap i laksen!
Du kan lese hele faktagrunnlaget her, fra 2015: Statsministerens laks er importert. I tillegg bør en regjering vite mht villfisken i havet vil det bli det landet med den sterkeste militære flåten som vil ha kontroll på den proteinressursen.

Så presterer – 6 år senere – den samme statsminister å uttale, ifølge NTB 06.05.21:
«– I en krise er ikke durumhvete det viktigste å få tak i. Vi har også litt dårlig sukkerproduksjon i Norge, så vi må kanskje klare oss uten sukkertøy og smågodt i en periode i en krise, men vi har utrolig mye fisk, sa statsministeren da Vedum tok opp saken med henne i Stortingets spørretime onsdag.» «– Vi har ganske mye matvareproduksjon. Vi er en av verdens største fiskematprodusenter. Vi har tilgjengelige proteiner i mangfold, som ligger i merder. Vi har masse annet i vår evne til å produsere.» «– I en krisesituasjon kommer vi nok til å måtte spise en litt annen mat enn det vi har i normalkostholdet vårt for øyeblikket, blant annet fordi vi ikke kommer til å ha sukkerproduksjon i Norge.»

Når en leser dette blir en overbevist om en statsminister uten kunnskap og vurderingsevne. Norge har ikke sukkerproduksjon og heller intet matberedskapslager nasjonalt og dermed heller ikke sukker lager. Noen år tilbake hadde vi matlagre tilsvarende 12 mnd, på det meste. Alt er NEDlagt av Stortinget, siste røk i 2003. Og Durumhvete er en hardhvete (brukes til pasta) dyrkes på 8 % av hvetens totalareal i verden, resten av hveten er til brødbaking. Regner med at regjeringen også ønsker at nordmenn spiser brød. Fisk bør en ikke spise mer en rundt 18 % av i kostholdet – det vet man i landbruksdepartementets korridorer – men de hører man ikke på.

Så har vi, slik hun selv sier det, en kristen landbruksminister fra KrF som er med på å tyne matprodusentene. Vet ikke ministeren hva Bibelen skriver om bonden?
Går vi til G.T.  hos prof. Esekiel kp. 2, lyses det et kraftig ”Ve dem som tenker ut urett og emner på ondt” - - bl.a. over ”De som attrår marker og røver dem, de attrår hus og tar dem, de gjør vold mot mannen og hans hus, mot bonden og hans arvelodd”.  I 2. Krønikerne 26,10 finner vi om kong Ussias som en stund var en rimelig god konge og gjorde det gode for folk og land:
”- han hadde stor budskap både i landet og på høysletten, og han hadde jordbrukere og vingårdsmenn på fjellene og i havene; 
for jordbruket lå han på hjertet.”

Vår «barneminister» fra KrF jager barn via sitt barnevern og det er heller ikke en kristen fremferd – Norge har 40 saker om brudd på menneskerettene mot familier og barn i EMD og er dømt i ca 7 foreløpig – det gjenstår rundt 31 saker.

Staten angriper to hjørnesteiner i en nasjonalstat, matproduksjonen og familien – verre kan det neppe bli. Det er folket som nå må våkne og få satt inn folk, tverrpolitisk, som er glad i nasjonalstaten (og ikke er troende globalister) og de som bor der og som kan evne å sikre oss en fremtid!