Landbruket kommer igjen skriver "LeMonde"

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 22.02.21

I LeMonde for 01.01.2021 har de følgende overskrift "Full fart mot gårsdagens verden."  i et 2 siders oppslag s. 26-27. Det skrives på bakgrunn av den verdensvide viruskrisen og tidligere kriser i Frankrike. De siterer Macron som sier: "Vi vil trekke alle konsekvenser når tiden er inne til å reorganisere oss." Han summerer opp med at alt kan ikke løses med teknologi og markedet og fortsetter: "Vi må finne en strategi hvor vi finner tilbake til langsiktigheten, planleggingen, det nøkterne CO2 forbruket, forebyggingen og motstandskraften vi trenger å ha for å takle kommende kriser."  - - - "

Denne pandemien viser at det finnes varer og tjenester som må holdes utenfor markedets lover. Det er galskap å delegere vår matforsyning, beskyttelse, evnen til å pleie, kort fortalt, våre livsbetingelser til andre. Vi må ta tilbake kontrollen.
Men førte denne "galskapen" til at man laget en liste over varer det er utenkelig og ikke produsere innenfor landegrensene (utover munnbind og paracetamol) av hensyn til sysselsettingen, strategisk kontroll av vår forsyning og miljøet?" Han peker på at alle må tjene - ikke bare "grådige multinasjonale konsern"?
Det er en lang og nyttig gjennomtenkning i LeMonde som skulle skjedd for lenge siden - og som Winston Churchill annonserte for mange år siden da han som ivrig frihandelsmann uttalte at man skulle ha fri handel med det meste, men ikke varer man trengte i krig og jeg antar at det også ble nevnt andre kriser.

Norge balanserer på knivseggen med det meste for tiden - ikke minst landbruksprodukter og forsvaret som er to store og meget avgjørende faktorer for å ta vare på folket - som er en regjerings hovedoppgave.

Nå begynneren man å forstå både i Frankrike og vårt naboland Sverige som bygger opp lokal og regional produksjon og matomsetning. Når skal Norge og Agder våkne opp og få fart på det samme - vi som er ekstremt utsatt - og til nå bruker kornsiloene til noe helt annet enn korn og matsikkerhet. Det gjelder både kornsiloen i Kristiansand og den på Byglandsfjord som ble til flis silo. Det gjelder Potetlageret på Ose som ikke lenger har noen potetproduksjon - men store muligheter og den direkte omsetningen vi hadde på Dyrskuen på Evje. Lokale politikere og krefter kan selvsagt trø støttende til for å få fart på fornying av landbruket med støtte til nydyrking, grøfting og landbruksbygg osv. - og ikke bare vente på landbrukspolitikken sentralt - men det må et skikkelig løft til - så det ikke går som en gammelordfører sa til meg etter en rovdyrdebatt: "Dei skjønar ikke før dei svelt".