Konspirasjon av Anti-konspirasjonsfolk?


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.08.21

Ny bok om konspirasjonsteorier og deres aktører i vår tid. Den har jeg ikke lest, for en har mer enn nok med alt media ukritisk besudler oss med. Det ser ut som man helt har glemt behovet for varsler, en frykt for egne sammensvergelser. Fakta og historien synes også meget fjern, endog Ibsens kraftige advarsel synes ikke å nå inn: "I anelsenes mangel har fyren med hornene sitt beste angel." 

Ikke nok med at en skal få flere "fakta" sjekker fra organ som folket med god intuisjon og anelse i økende grad tar avstand fra ved kritikk eller direkte oppsigelser. Nå sikrer man nedkjemping av annerledes tenkere med hele bøker. Noen av ledende «anti konspiratører» holder seg enda flytende ved store statlige overføringer - endog fra folks innslitte skatte-penger.

For å redde sitt eget skinn - starter de opp div. påvisninger av andres påståtte feil og klistrer på dem Kumbel`s berømte ord: "De dytter folk en mening på hvis vanvidd alle kan forstå." Tenk om de kunne skaffe oss skikkelige fakta, argumenter og vurderinger som kan etterprøves og man kan glede seg over i tidligere tider som for eks. i Morgenbladet og Aftenposten - endog med folk en var drivende uenig med som en av Aft. gamle solide skribenter i EU saken. Eller tidligere sjefsred. Arthur Berg`s grundige vel forankrede ledere i Bibel, historie og samtid. De finnes knapt mer.

Anti-Konspirasjonsteoretikere er -ideologenes og -ismenes siste skanse for å vinne kulturkrigen. Selvsagt finnes det folk som ser "spøkelser ved høylys dag" - men de skal vi klare å avsløre selv og trenger ikke selvoppnevnte voktere av hva som er sannhet evt. løgn. Igjen A. Berg: "Eg er jo boksynt mann, eg skjønar jo kva eg les." 

Man har jo opplevd en de karer som skal slå fast "sannheter" og dundrer i vei med kraftuttrykk og onde kulturradikale taktikker. Noen eks.:

For mange år siden var det en storsamling i auditorium Maximus på Ås. Dep. råd Grue og leder av W.W.Inst./Norge,  Norderhaug  skulle være hoved innledere. Nå kom ikke Norderhaug p.g.a. sykdom, men hadde levert et notat. Grue fikk ordet og fyrte av en kraftsalve mot Norderhaug om "dommedagsprofetiene" hans. I dagens språkbruk kanskje "konspirasjon". Ved lunsjen kom Grue og satte seg ved siden av meg, og vi hadde en hyggelig samtale om krisene i Afrika. Tidlig reiste han seg, skulle på et møte i Oslo. Da ytret jeg at det var leit for jeg hadde en "høne å plukke med han" om hans kraftsalve om "dommedags-profetiene". Jeg minnet han om at dommedagsprofetene fikk rett! Han hadde ikke noe svar på det. Jeg tok han for angrepet på Norderhaug i Nationen noen dager senere.

Når vi går til Bibelens profeter, ofte alene mot den massive folkemening for eks. en Jeremias - tåreprofeten - så forutsa han elendigheten i fremtid ca 50 år. Det hele avsluttet med at resten av folket igjen spurte om Herrens vei - de fikk det - fornektet igjen og for sikkerhets skyld tok med seg dommedagsprofeten til Egypt og led akkurat den undergang Jeremias hadde forutsagt. Folkemakten mente selvsagt at han drev med konspirasjoner.

Slik kunne en fortsette om dommedagsprofeter og "konspirasjonsteoretikere" og faktasjekkere gjennom historien fram til Winston Churchills advarsler i åtte år. Kjørt på sidelinja som krigshisser osv. til Parlamentet hylte til Chamberlain, det Cromwellske rop: "For Guds skyld forsvinn, vi har fått nok av deg." Hvem skulle ta over, Halifaks, h.hånd til Chamberlain? Svar: "Hva er vitsen med å hive ut lirekassemannen og sett inn apekatten. La oss få Churchill". Endog Labour stemte for han som de før ikke kunne fordra. Nå var det alvor. Han ble den "Vestlige sivilisasjons redningsmann". Nå var "konspiratøren" og "krigshisseren" god nok!!

I Norge ble vi advart av formannen i forfatterforeningen, Ronald Fangen. Han fikk kuldegysninger da Gøring fortalte ledende jurister at nå var all positiv tysk rett suspendert - nå gjaldt Hitlers vilje. I en rekke foredrag talte han om "nasjonal-sosialismen som ny religionsdannelse." Reaksjon: Du ser spøkelser ved høylys dag. Ingen eller liten interesse, men han var den første forfatter tyskerne satte på Møllergt. 19. Les i "Nazistenes fengsel."

I starten av åttiåra hadde vi den berømmelige Sternstriden hvor den store hovedstrøm av media, Lektorlaget med Skoleforum og Lærerlaget med sine talsmenn lovpriste Der Stern (1,7 mill. i opplag) som det ledende tidsskrift for demokratiet i Europa, selv om det oste av menneske-forakt. Striden "beæret" oss på lederplass i Der Stern som en "religionskrig." Bl.a. sa Tore Austad om Der Stern, leder av Kirke- og Underv. kom: "Grov og sjofel pornografi, det rene griseri". Konklusjon: Menneskeforakt. Endog brunskvettingen av meg og formannen - som ville ha det ut av skolen - ble benyttet inntil: Der Stern offentliggjorde "Hitlers falske dagbøker" som fikk en nyttig, men grusom medfart i oppegående media,  bl.a. Die Zeit som i strektegning viste den onde selv som steg opp i redaksjonen med dagbøkene.

Så kom det for dagen at sjefsred. Henry Nannen var gammel SS-off. fra Balkan sammen med kollega Sassen - som visste hvor jødedrapsmannen Eichmann bodde. Han lagde store intervjuer med Eichmann om Det tredje riket og håpet å gjenreise det i Europa - inntil jødene tok Eichmann og dømte han til døden i Jerusalem.

Slik kunne man fortsette med store og små saker hvor mange aner ut fra fast, velprøvd ståsted å forstå sakene i tiden - og bringe det videre i forståelig språk i sine kanaler. Så overlater en – etter Berøa-prinsippet - til folket selv å etterprøve fakta og vurderinger på fedrenes velprøvde grunnlag. Store deler av det norske folk er i dag så velutdannet innen de fleste akademiske disipliner og har livserfaring - slik at vi trenger ikke div. "bladfyker" m.fl. til å fylle de store media og endog ekstra media for å sjekke "fakta" og så fortelle den "gemene hop" hva man skal tenke og tro på for eks. om USA, virus, Barnevernet, vaksiner osv. osv. Hør her: Vi velger selv våre medier om dere ikke lukker dem også da. "Den gemene hop" aner - om enn sent - at nok er nok - og reiser seg i hundretusener over store deler av Vesten og vil ha tilbake vårt judeo-kristne fundamentet med ytringsfrihet, rettsstat og FOLKESTYRET som ble reist på den grunnvoll. Makten skal utgå fra folket i sanne folkestyrer. Makten skal styre etter RETTEN - ikke u-loven og "Lovene skal regjere - ikke menneskene" (Falsen) Folket har snart "fått nok."


Tillegg fra redaksjonen:
Torsdag 12. august 2021 la Dr. Shiva Ayyadurai (kandidat til US Congress) ut på Mike Lindells Cyber Symposium, i Sør Dakota – hvordan USA på føderalt nivå har et toveissamarbeied med Twitter (og integrert med Facebook) i et nettverk som samler ALLE stater i USA – slik at de raskt kan terminere «farlig» informasjon spredd på Twitter og Facebook godt hjulpet av Faktasjekkerne som de bl.a. de sosiale medier kjøper tjenester fra. Målet er svært raskt å ta ned informasjon som setter den statlige informasjonen i et underlig lys, dvs de driver og ødelegger ytringsfriheten. Shiva viser to dokumenter, den ene en play book (kokebok) for hvordan ta ned ytringsfriheten på person nivå og det andre en evalueringsrapport over hvordan kokeboken fungerte.

Nettverket er så godt laget at det enkelt er å føre opp nye land, som Norge, Sverige, Danmark osv – for å kneble ytringsfriheten og vi merker det hver dag.

Link til foredraget av Dr. Shiva Ayyadurai, her.


Bildet under fra hans foredrag, der ser du oppbyggingen av hovedlinjene i det overordnede nettverket (ISAC, Elections Infrastructure),
der både demokrater og republikanere er representert: