Hva gjorde Donald Trump feil fra venstresidens synspunkt?


Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.01.21

Som de fleste burde ha skjønt handler dette ikke om personen Trump – men hans politikk – han som gjorde som ha sa han ville gjøre. Det er få politikere som gjør det. Trump var ingen kristen, men han hadde en verdi forankring som utøvende president som gjorde at konstitusjonen og mannen i gata betydde mye.

Og stikkords vis skal vi peke på noen viktige forhold som venstresiden kritiserte og brukte mere en bare lovlige demokratiske midler for å få ham vekk inkl samarbeide med CCP, det kinesiske kommunististe parti.


1. Han ble en drivkraft mot globaliseringen og FOR nasjonalstaten. (i tråd med Apostelgjerningene 17, 26-27)
2. Han ble symbolet på individets rettigheter og selvstendige ansvar. (i tråd med et kristent menneskesyn – og et ansvar til Gud vår Skaper)
3. Han var mot abort. (for retten til Liv, en menneskerett med basis i Skapelsen) Demokratene vil ta livet av barnet frem til siste måned.
4. Han økte tilbakekomsten av Bibel og bønn i amerikanske skoler. (retarderte avkristningen)
5. Bygde opp igjen det mariskanse forsvar og fikk fylt opp igjen ammunisjonslagre som generalen i 2017 sa var svært tomme. (en nasjon må ha et forsvar av våpen og mat for å være selvstendig)
6. Han tok tak i Iran og avviklet USAs delaktighet i atomavtalen. (ødela for eksportland nr 1 for terrorisme i verden og staten som vil utslette Israel, der resten av verden skal inn i Allahs hus eller dø)
7. Kina fikk motstand så det holdt og CCPs (kinesiske kommunistiske parti) globale engasjement ble sakte eksponert. (ville knekke CCP, svekke den globale maktfaktoren med
de 2 millioner medlemmene fra CCP som er rundt om i verdens land og få fri mennesker fra kinesiske konsentrasjonsleire m.m.)
8. Han flyttet den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. (selvsagt til landets hovedstad og i tråd med Bibelen) (Et NB: Fredsarbeidet ellers vet vi for lite om, men det kan se ut som om det har vært forslag i avtale om å dele ut arealer på israelsk terretorium - det ville være et alvorlig feilskjær, men vil nok i praksis støttes av venstresiden.)
9. Reduserte strømmen av kriminelle ved å bygge et gjerde mot Mexico og derigjennom også bidra til å redusere importen av narkotika. (tok var på sine innbyggere og den nye generasjon)
10. Styrket USAs økonomi og arbeidsplasser og fikk en del industri hjem igjen og ville bruke mere nasjonale naturressurser og arbeidskraft. (det bør alle land gjøre for å sikre bl.a. egen selvstendighet)
11. Han ble en trussel mot medielandskapet og ønsket en fri presse. (selvsagt i ett hvert demokrati) Nå flykter brukere de store Tech oligarkene og det kommer massiv kritikk fra utlandet på at Twitter tok ned Amerikas president fra Twitter - de skjønner at de er de neste.

Så var det slik at ingen klarte å ta han ned gjennom utallige forsøk, de fant ikke noe beviser, fra før han ble innsatt 20. januar 2017 – selv ved bruk av spionasje på hans valgkamporganisasjon (styrt fra både CIA og FBI) basert på en falsk «russian gate» rapport betalt av Clinton Fundation (H Clinton, hun som utenriksminister solgte ut USA uran til Russland).
31. januar 2020 stengte Trump ned flytrafikken inn i USA fra Kina som et av de første land i verden – kritikken haglet inkl fra Biden og verden rundt. Resten av Covid-19 historien kjenner vi.
Men, så var det slik, at hvordan skulle de få tatt ned Trump med en sterkt økende popularitet og en som brydde seg om mannen i gata og støttet de undertrykte også i Kina? De så det ville bli umulig å slå han i ordinære valg. Jo, CCP-viruset synes nok å seile opp som en sterk mulighet (samt en internasjonal mulighet for en økonomisk resett og en global overtagelse) – det medførte videre muligheter for valgfusk bl.a. gjennom «mail in ballot» (og flere millioner uten signatur sjekk!) grunnet i Covid-19 tiltak. Selv om flere tidligere amerikanske presidenter hadde sagt at post stemmer var den sikre vei til valgfusk, det var viden kjent. Stalin sa at det viktigste var ikke å ha kontroll på stemmegivningen, men opptellingen. Og disse marxister hadde lest sin Marx og var fylt av Frankfurterideologien.
Det ble oppdaget og dokumentert betydelig valgfusk (jeg har sett bevisene kjørt i timevis på offentlige høringer fra flere vippestater), men USAs institusjoner er så gjennomsyret av marxisme så de responderte ikke – ikke før Kongressen ble stormet – da kom FBI på banen. Og nå dukker det opp flere og flere historier med bilder og navn på provokatører fra Antifa og BLM som deltok, i god tid før DTs tale var over og mye tyder på at også FØR hans tale begynte var det negativ aktivitet ved Kongressbygningen. Samtidig ser vi tydeligere videoer der politiet åpner dører til Kongressen og slipper folk inn!
Pøbelen gikk inn på det mest skadelige tidspunkt for valgfusk saken som skulle debatteres i Kongressen og lyktes med det. Bl.a. annet fordi mediene ikke ønsker å grave i oppstarten til en slik hendelse, der presidenten flere gang brukte uttrykk som fredfull (peacefully) demonstrasjon og med en tradisjon med store rallys UTEN vold inkl tidligere 1 million i Washington rallys og en 4 årig historie uten vold osv. (Husker du demokratenes STØTTE til volden fra Antifa og BLM gjennom sommeren 2020 der 25-20 mennesker ble drept?)

Trump selv sa vel at det ville ta 3-4 administrasjoner for å rydde opp i USA – det var et godt estimat. Nå antyder Trump en ny medieplattform – den kommer til å bli interessant å følge sammen med 75 millioner amerikanere og de 20-30 % av demokratene som mener det var valgfusk.
I «valget» deltok også milliardærene George Soros (han som ble født i Ungarn og tjente penger på forlatt gods fra jøder etter nazistenes herjinger) og Mark Zuckerberg var aktiv med sine folk og penger – det er også dokumentert, Zuckerberg skal ha brukt 450 millioner! Soros sa om Trump etter Trumps taler i FNs nasjonalforsamling mot globalismen og for nasjonalstaten at han ødela alt han hadde bygd opp! Trump bør nå de klassifisere betydelig med dokumentasjon fra siste 5 år.

Stikkordene oppsummert fra det over er nok
Trump og 75+ millioner stemmeberettigede amerikanere mot globalismen (som paven i Rom også forfektet sterkt, sammen med Obama i 2016 – da var det klimaet som var grunnen uten at de snakket om den helt avgjørende skogplantingen globalt, men der var jo Israel eksperten!) og for nasjonalstaten og individet. Det faller tungt for brystet for Guds fornektere i Kina, Russland, Iran, Roma, Norge m.fl. og en slik åndskamp blir selvfølgelig ekstremt kraftig – men Gud har i historien ikke gått ut som tapende part.

Som en veldig kort sammenligning - i Norge har vi det slik
UD besøkte 23 diktaturer i kamp om FN-plass i Sikkerhetsrådet – men vil ikke opplyse om de lovet noe i retur. Statsministeren sitter som en av to ledere for FNs bærekraftsmål som har et globalt overordnet mål med en verdensregjering for å løse store problemer som de sier. Og i Genève sitter tidligere statsråd Børge Brende som president i den sterkt globaliserings drivende organisasjonen Verdens Økonomiske Forum. Og vi har fått god kontakt med Xi i Kina. Og Ola og Kari har ofte problemer i domstolsystemet når vi møter staten – underlig at det også er slik i Kina, selv om vi skulle ha rent mel i posen. Og vår statsminister har forståelse for a Twitter tok ned presidenten av USA m.fl.