"Godt og tjenlig vær" eller klimakrise?


Av sivilagr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.07.21

 

I Guds husene rundt i Norge opptil nyere tid bekjente vi at vi tror på "Gud Fader - himmelens og jordens Skaper". Og denne skaper som har skapt alt - holder også alt oppe ved Sitt Ord og Sin allmakts hånd. Derfor fortsatte Guds folk å "be om godt og tjenlig vær - og kristelige råd til all vår gjerning". Men så kom naturvitenskapen - riktignok utviklet på bibelsk grunn og hovedsakelig av kristne menn - til menneskets beste. Dette var noe som også hedenskapet ville være med på - men de ville gjøre det alene uten Gud og til Guds ære og tro på Han og Hans ledelse. Å finne på noe så tåpelig som å ydmyke seg og be om "godt og tjenlig vær" var under en professors og dr. grads verdighet - så det ville ikke de være med på - og det "tøvet" måtte det bli slutt på i Gudshus også. Og slutt ble det - og deretter satte man i gang en klimakrise på tvilsomt grunnlag, skremmer vettet av folk og driver oss mot en anti-kristelig globalisme. Så fikk "avsatt" Gud trodde man, og skjønte ikke konsekvensene av det i sin dårskap.

Men i det jødiske Tempel var det en sentraltanke som kom til uttrykk ved plassering av den syv armede lysestake og bordet med skuebrødene på hver side av Det Helligste, nettopp i en bønn om rett klima til rett tid for jordens grøde som skulle bære livene deres.

Hva er så svaret på krisene når "godt og tjenelig vær" svikter - det er å ydmyke seg for Herrene - og på nytt be "Gi oss godt og tjenlig vær og kristelige råd til all vår gjerning." Ellers kan Skaperen sette i gang en KLIMAKRISE som virkelig kjennes og smadrer vår velstand som de kristne menn la grunnlaget for på bibelske premisser og velsignet av Herren. Da kan vi komme til det punkt som Bibelen nevner for folket Sitt flere steder i GT. Landet spyr dem ut - for både barnet og landet er en Guds gave - og vil vi ikke ha det og ta vare på det og forvalte det etter Hans orden - ja - da kan vi vente oss noe vi ikke ønsker og trodde var mulig.

 

Relatert stoff
Vann - verden tørster!