«Gain of function» og Covid-19 vaksine


Av cand agric Lars Arne Høgetveit, i 
www.Kommentar-Avisa.no – 03.06.21 (Oppdatert 08.06.21)

Dette fagområdet er komplisert – men gjennom 16 måneder nå er det kommet frem mye informasjon som gjør at flere og flere stiller store spørsmål ved den tidligere etablerte informasjonen om både opphavet til Covid-19 viruset og nå de siste månedene informasjon om vaksinen i seg selv. Min bakgrunn for å skrive om dette er at en har fulgt relativt nøye med i ulike mediekanaler og en har en viss faglig bakgrunn innen bl.a. genetikk, kjemi, biologi og med disipliner som zoofysiologi som er mye det samme som humanfysiologi.
Når det gjelder genmanipulering av virus, som vi også skal komme inn på, kan vi kort nevne at allerede i 1995 var det flere norske forskere som var rimelig hoderystende til at de ikke fikk lov å klone dyr i Norge, for lovverket sto i veien. Vi skal være glad for at dette var lovregulert – men kommer vi til f.eks. Kina har vi et annet regime, selv om de også vet om farene – og vi skal ikke skyve under en stol at det drives med litt av hvert også i vestlige laboratorier – men som vi skal se litt senere her flyttet nok USA en del av sin forskning på virus over til Kina, for å kunne gjøre ting som de i hvert fall ikke offisielt kunne gjøre i USA. Bl.a. ble genmanipulering av virus (for å gjøre viruset mere smittsomt og dødelig) forbundt av Obama administrasjonen i 2014.

«Gain of Function» er det samme som det å manipulere en organisme genetisk og i denne sammenheng gjøre viruset mer effektivt og til et potensielt biologisk våpen. Det kan være ulike formål med dette, men når det gjelder Covid-19 (Sars-CoV-2) ser det ut til at det er gjort med det formål å gjøre viruset mere smittsomt, men med en relativt lav dødelighet. Slik informasjon har vært tilgjengelig siden rundt januar 2020 - bl.a. presentert av fagfolk på WarRoomPandemic – med gode kilder inn i Kina bl.a. fra virolog dr Yan. Den siste måneden har snart de fleste mediehus innsett at viruset i manipulert form kommer fra Wuhan (selv om det naturlige viruset kom langveis fra) og snart skriver de nok også om «Gain of Function» på «alle kanaler». Det at de ikke har gjort viruset mere dødlig enn det er, gjør at det kommer flere hypoteser frem, som vi her ikke skal komme særlig inn på - men det er topp advokater nå, bl.a. flere av de som avslørte diselfusket til VW, der VW manipulerte utsleppene til luft fra bilene sine så de fikk et godt rykte på seg - det ble en intenasjonal skandale. Disse advokatene tenker nå mere i retning av at denne Covid-19 hendelsen er tenkt bruk i et arbeid for å kontrollere folk - for hendelsen har gjort det mulig internasjonalt å gjøre vidtrekkende tiltak som ikke hadde vært mulig uten en slik definert pandemi.

Om det var en ufrivillig lekkasje eller en bevisst en er udokumentert enda – men vi vet at Kinas kommunistiske parti (CCP) og Folkets Frigjøringshær (PLA) holdt smitten skjult i nærmere 6-8 uker, før det ble kjent for verdens nasjoner og det ble gjort tiltak mot spredningen fra Kina. Og vi vet at det var laborant arbeidere som ble syke og lagt inn på sykehus i Wuhan rundt november 2019. Det vi også vet er at Kina i den skjulte perioden prøvde å tømme verden for smittevernutstyr, hvilket kan tyde på en ufrivillig spredning, men samtidig når man ikke sier i fra så er det en bevisst handling der en også lot kinesere i tusentall fly fra Kina til hele verden!!!
Vi vet også hva slags politisk affinitet Kinas leder Xi har, WHOs leder fra Etiopia og flere topper i USA inkl dr Fauci, som i over år har et dokumentert samarbeid med og også har bidratt med finansiering av Wuhan laboratoriet også i «Gain of Function» programmer. Den dokumentasjonen ligger åpent ute på internett.
Kinas mest farlige biologiske våpen program skal ligge i deres eneste P4 laboratorium (høyeste sikkerhetsgrad) i Wuhan og det har også vært aktivitet på P3 laboratorier som skal ha nok sikkerhet til å forske på koronavirus inkl genmanipulering.
I Det Hvite Hus skal det nå være samtaler – etter bl.a. en offentliggjøring av flere tusen kompromitterende sider inkl eposter skrevet av dr Fauci om pandemien – og da samtaler om hvordan
de skal klare å kvitte seg med dr Fauci. Fauci har gjort ting, som faktisk Obama administrasjonen altså la ned forbud mot i 2014, pga at «Gain of Function» var svært farlig.

Vi lukter her altså på et biologisk våpen som vi vet ble spredd med vilje, men om de bare utnyttet en lekkasje – eller aktivt lekket viruset - vet vi ikke helt sikkert. CCP og PLA er jo ikke kjente for å ta menneskelige hensyn uansett mål. Media flest fortalte oss at Wuhan virusets opphav i et laboratorium, var «fake news», men nå går de bort fra den betegnelsen inkl Bidens administrasjon – man kan ikke skjule det lengre.

Så får vi en panikk artet forskning på en vaksine (nok pga at verdens økonomien kollapser) – som per i dag ikke er endelig godkjent – men som nå spres verden rundt i expressfart og skal også nå brukes på barn. USA var før Covid-19 i svært god økonomisk driv og med en president på vei til sin 2. periode som nok skremte også Kina – som kjente på et svært sterkt økonomisk press fra bl.a. USA som potensielt truet CCP. Vær klar over at CCP har rundt 2 millioner kinesere plassert rundt i hele verden helt innternt i vitale selskaper inkl i USAs militære. Vi aner at i Norge har også CCP god aktivitet.

Tilbake til vaksinen, mRNA teknologien er ikke brukt tidligere på mennesker mht vaksiner, men på dyr - der fagmiljøet ikke tror den kan endre DNAet til dyret slik at endringen nedarves, de er altså ikke sikre - men klassifiserer da altså ikke vaksinerte dyr som GMO kjøtt i Norge. Selv mennesker uten underliggende sykdommer eller annet som skulle tilsi et alvor mht en Covid-19 smitte skal under nålen. Flere både vaksine forskere og rene leger er nå aktivt på banen, i et antall vi ikke har sett tidligere siden oppstarten av smitten. Og det vi har sett av intervjuer og avisoppslag er sterkt urovekkende – der det pekes på at selve spike proteinet i vaksinen (det skal være 2 ulike spikeproteiner) kan virke som et giftstoff om det kommer på avveier ut fra der det settes intracellulært i skuldra (altså ikke i blodbanene). Og vaksinen kan bl.a. resultere i blodpropp eller blødninger om det lekker ut i nettopp blodbanene. Det er også ulike steder i kroppen som har mye reseptorer (ACE2) for disse spike proteinene og flere er vitale organer. Så vidt en har fått med seg handler det om 2 spikeproteiner og forskerne regnet med at begge fungerte som døråpnere - men så viste det ser at det ene hadde en annen effekt som var farlig.
Korttidsvirkningen har vi fått demonstrert også i Norge mht dette og i Israel prøver de nå å gå i dybden på påfallende mange ungdommer, som etter vaksinen, har fått hjerteproblemer.
Det stilles også spørsmål nå om det kan gi økt risiko, for noen helsemessige sårbare grupper, å motta blod fra Covid-19 vaksinerte. Langtidsvirkningen er selvsagt også ukjent for vaksinene på mennesker.
Samtidig siste året har det meste av eksisterende medisiner, som har en virkning mot viruset, og flere god virkning, blitt lagt i en offentlig låst skuff, hvorfor det?

Nå våger flere å gå offentlig ut – men fremdeles med litt forbehold…: «Det er ingen tvil om at SARS-CoV-2 kan ha blitt laget i et laboratorium ved hjelp av genteknologi.» Audun Helge Nerland, UiB - professor ved Det medisinske fakultet. Kilde:
Kan koronaviruset ha blitt skapt av mennesker? (forskersonen.no)

Den britiske professoren Angus Dalgleish og den norske forskeren Dr. Birger Sørensen er i ferd med å publisere en studie der de sier at Kina også har prøvd å skjule genteknologien på Covid-19 viruset, ut i fra hva de kan se av gensporene.

For å gjøre en foreløpig selvstendig vurdering kan du starte med å kikke på:

1. Avis oppslag med bl.a.
Dr Byram Bridle, en vaksine forsker i Canada, Ontario - som mottok en pris på 230 000 dollar fra staten for forskning på en Covid-19 vaksine. https://www.lifesitenews.com/news/vaccine-researcher-admits-big-mistake-says-spike-protein-is-dangerous-toxin

2. Intervjuet (8 min.) med Dr. Byram Bridle litt nede i saken:

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/doctor-on-covid-vax-we-screwed-up-we-didn-t-realize-the-spike-protein-is-a-toxin-does-this-mean-everyone-vaccinated-is-manufacturing-their-own-spike-protein-toxins-in-their-own-bodies?s=09

3. Intervju med Pfizers tidligere Vise President, Dr Michael Yeadon, som bl.a. undrer seg over at allment kjent legevitenskap om virus, smitte og smittevern siste 16 måneder i større grad ikke ble ansett som god medisin:

Del 1 og 2 søkes opp på https://warroom.org

Del 1: War Room Pandemic Episode 993 Part 2 With Dr Mike Yeadon

Del 2: War Room Pandemic Episode 993 Part 3 With Dr Mike Yeadon

4. Dette intervjuet - på 24 minutter - er på norsk - med Runi Rogers, opprinnelig fra Nederland men boende i Drammen, forsker og utdannet mikrobiolog. Hun har også en sekretær stilling i en mindre kristen nødhjelpsorganisasjon. Mikrobiolog advarer mot mRNA-injeksjoner og bruk av PCR-tester. (buzzsprout.com)
Du vil på nettet finne en slakt av intervjuets innhold - men det Rogers sier er i stor grad bakket opp av fagpersonene over her og også av informasjon som er utkommet i det offentlige siste månedene og hun virker å ha god innsikt i fagområdet så langt en kan bedømme.)

5. Dette er et viktig intervju, siden dr Yan, virologen med mange års erfaring med arbeid med koronaviruset, hadde kontakter rett inn i Kina til fagfolk som visste det meste.
Hun ble også satt på saken ca 31. desember 2019 med å sjekke hva dette sykdomsbildet som var i Wuhan var for noe, 16. januar 2020 var konklusjonen klar - det var en del av Kinas biovåpen program som her hadde sluppet løs. 17. januar fikk hun spredd informasjonen ut til deler av verden og hun visste da at hun måtte ut av Hong Kong og i løpet av uker flyktet hun til USA.
Insider Reveals Chinese Communist Cover-up Of Mass Murder | Dr. Li-Meng YAN and Maria Ryan | Ep. 143 - YouTube


Så er det til slutt Gud Fader som styrer dette og Han vil i sin Tid gjøre de tiltak Han skal til Verdens Ende og så kommer Dommen. Vi skal ikke se bort i fra at det vi beskuer over her er en del av bildet vi ser i Johannes Åpenbaring - men vi skal skjønne det når det skjer.