Flere typer klassekamper oppløser USA og Vesten


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.08.21

Få er det som går til bunns i det som har foregått gjennom årtier i USA. Det gjelder i alle fall i Norge - men noen flere har forstått i USA. Bl.a. Rahn som skrev to fyldige artikler om "Political corectness - -". Men kanskje i enda større grad har Andrew Breibart forstått og etter hvert formulert det i boken "Righteous Indignations. Excuse me while I save the world" i 2012. Han skrev og kastet seg inn i politikken - men døde allerede i en alder av 47 år av uforståelige grunner, sies det. Man undres. Ofte skjer det underlige ting når fienden har forstått at noen virkelig har forstått ondskapen de driver på med. De blir ofte ryddet av veien. Han jobbet intenst og i stor motstand sammen med Thea Party og folkene fra Rustbelt og fikk Trump valgt til stor forferdelse for motparten - som regnet seieren for sikret.

I kp. "Breakthrough"   har han en rekke velformulerte forståelser hvordan man setter folk opp mot hverandre for å skape kaos og sammenbrudd av USA den viktigste vokter av den vestlige sivilisasjon. Og her må man ikke glemme at dette kaoset er vel underbygget av Frankfurternes årelange undergraving av den akademiske verden i USA. De har inntatt institusjonene, revet USA løs fra fundamentene i fedrearven, latterliggjort og knust den - og skapt en totalt ny virkelighetsforståelse i store deler av eliten og noe i folket. Dette med basis bygget på tankene til Den Gudløse franske revolusjon, Karl Marx og Sigmund Freud. De to siste var direkte satanister. Darwin kom dem til stor hjelp med evolusjonsteorien som ble meget nyttig for å bortforklare Gud. Så utviklet de tankene til kulturrevolusjonen med kulturterror for sektor etter sektor av menneskelivet - fram til en vel planlagt og dyktig gjennomført kamp i å reise gruppe etter gruppe opp imot hverandre, inntil kaoset og krisen er maksimert og sammenbruddene kommer.

På s.121 skriver Breitbart følgende om deres grunnleggende leder: Marcuse.

"Marcuse`s misjon var å oppløse Amerikas samfunn ved å bruke splittelse og "multi-kulturialisme" som brekkjern med hvilken han kunne spionere på og ta samfunnsstrukturen fra hverandre bit for bit. Han ønsket å sette svarte i opposisjon til hvite, sette alle "offer grupper" i opposisjon til samfunnet som helhet. Marcuses`s teori om "offer grupper" som det nye proletariat, kombinert med Horkheimers (Frankfurterskolens) kritiske teori, skapte et utløp for akademia - hvor det ble basis for den post-strukturelle bevegelse - Kjønns Studier, LGBT/ "Latterliggjørende" studier, African - American studier, Chiano studier, etc. Alt av disse "Svarte Studier" frekt beskriver deres hensikt i å rive de tradisjonelle Judeo-Kristne verdier og de aksepterte tradisjoner i den Vestlige kultur, og i stedet plasser den moralske relativisme som gjør alle kulturer og alle filosofier like - unntatt var Vestens sivilisasjon, kultur, og filosofi, som er "undertrykkende" og "dårlig". (Oversatt av u.t.)

Grundig, dyktig og ondt tenkt, taktisk gjennomført i klar opposisjon til USA`s første president Georg Washington som sa følgende: "It is impossible to rigthly govern a nation without God and Bible." "Det er umulig å styre en nasjon riktig uten Gud og Bibelen"

Siden dette er onde tanker utviklet av den rene satanisme - som "lysets engler"- så trengs klare hjerner og varme hjerter forankret i Bibelen som virker i forkynnelse og bønn som kan rive tankebyggene og redde vår nasjon - for de er virksomme i hele Vesten - også i Norge.