Endring av FLAGGLOVEN på Stortinget 25. mai


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.05.21

Sakte men sikkert undermineres den norsk stats rettsfundament av "evangelisk-luthersk" RETT som dr. juris Roberstad - i sine forelesninger på MF sa - at den norske stat var konfesjonsbundet til. Denne rettsbasis - lover om hva som er rett og galt på nær sagt alle livs områder endres.
Særlig ille ble det etter at Gr.l. § 2 falt i 2012 og ble om gjort til "kristen - humanisme" - som er som ild og vann. Giske fikk den gjennom på tross av Kong Haralds protester. («Kong Haralds Nei" Finn Jor.) Det korsmerkede flagg er også en viktig del av bekjennelsen til vår eldgamle kristenrett. 
Men lenge før 2012 - ja helt siden Frankfurterne hadde tapt de blodige slag mot den judeo-kristne sivilisasjon og etablert seg i Frankfurt i 1923 med sine topp intellektuelle folk - begynte de sin kulturrevolusjon og kulturterror. Nestformann i Ap.  Edv. Bull tok opp ideene i norsk politikk. Siden har ikke angrepene på kristen rettstenkning stoppet - og nå vil man ha et homoflagg ved siden av vårt norske korsmerkede flagg med de tre frihetsfarger med hovedkilde i USA.
Det er ikke det revolusjonære Frankrike som er kilden til våre velordnede fredelige rettsstater i den protestantiske verden. (Det kan dokumenteres fra boken "Kampen om menneskerettene." ) I Frankrike ble det revolusjon og blodbad fra 1789 og videre - fordi de hadde kuttet ut Gud som vi ser av slagordet man hyller den dag i dag: "Frihet, likhet, brorskap." Så feiret man fornuftens gudinne i et rasert Notre Dame. I kirken het det: "Frihet i sjelen, likhet for Gud og brorskap mellom menneskene" som er noe helt annet.  

Den 25. mai er altså Stortinget innbudt til å "likestille" et annet og sentralt fundament i den norske rettsstat. Og dette gjør man i det år man ferier 500 år siden Luthers oppgjør i Worms i 1521 og H. N. Hauges f. for 250 år siden. Man er totalt historieløs.
Be om at saken blir nedstemt. Man kaller det lov - men det er kommunisttenkeren Gramcis "legalitets-revolusjon" som foregår. Etter Bibelens Ord ligger det dom i et slikt vedtak. Les og lytt til og spre sangen "Løft flagget høyt, det gamle korsets fane,-" fra 2013.

 

 

Tekst og noter: Løft Korsets Fane Høyt

Fremføring:      Løft Korsets Fane Høyt