Bønders kritiske innsatsfaktorer – for sesongen 2022

Av cand agric Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 06.11.21

En hver enkelt bør tenke gjennom bestillingen av de kritiske innsatsfaktorene for sesongen 2022 allerede nå. Slik situasjonen nå er skal en ligge godt i forkant med planleggingen, for vi har et turbulent råvaremarked og andre utfordringer på produksjonen av noen produkter, men også logistikk problemer. Det gir oss grunn til viktige refleksjoner.

Hovedrådet i en slik situasjon for sesongen 2022 er å ligge godt i forkant med bestillinger av de kritiske produktene for drifta i sesongen 2022. Det er en reel mulighet for at om noen produkter bestilles sent – kommer de nòk – men det kan komme for sent.
Et eksempel er plantevernmidler. Lagrene skal være små og det må da produseres, distribueres osv. Et eks. er Roundup – der produseres - slik vi forstår det - normalt 40 % i Kina, men i 2021 skal det ha vært rundt 70 % pga fabrikker ble stengt av ulike årsaker andre steder i verden. I tillegg kom økt etterspørsel av Roundup slik at f.eks. storprodusenten av mat, Brasil, har problemer med tilgangen på Roundup (og gjødsel) nå. Mye av det som leveres Norge, av plantevernmidler, skal komme fra Europeisk produksjon bl.a. i Holland, men lagrene er som nevnt små.

Torv tilgangen er utfordrende nå mht tidligere vanskelig klima og så kommer logistikken i tillegg. Vi nevner ikke flere produkter, men anbefaler altså en tidlig egen sjekk/bestilling på kritiske produkter for sesongen 2022.

Setter man seg ned 1 time vil man nok greit får oversikt over hva man absolutt ikke kan unnvære av produkter for å kunne være skikket til å produsere mat til oss Nordmenn. Det er ett svært viktig oppgave norske bønder har – og det er nok slik at vi nå nærmer oss en tid der det blir populært å kjenne en bonde igjen, som sitter på råstoffer til mat og varme og ikke minst kunnskapen for å dyrke. 

Strøm: For både privathusholdninger og næringsdrivende er det å få kontroll på kostnadene og av stor betydning. Det er jo ikke alltid lett – men vi har noen ganger mulighet til å få en fastpris på strømavtalen og det kan godt være at det å binde den på 66 øre Kwh vil være fornuftig, fordi vi vet ikke hvor høyt prisen vil gå utover vinteren. Bruddgebyret er underordnet – det vil en kunne leve med som en sikkerhetsinvestering og det er ofte ikke dyrt vs det å få 3-4 gangen på strømregninga i vintermånedene. Per 06.11.2021 er igjen Polar Kraft en mulighet, for de som bor utenfor strømområdet NO4 - https://polarkraft.no/stromavtaler - de har faktisk åpnet igjen for salg av strøm ut av sitt eget område kalt «Sør», til ca 66 øre / Kwh for 5 års Fast pris. Bor du i NO4 strøm området koster det ca 32 Øre / Kwh. Bruddgebyret skal være ca 6 000,- ved 5 års brudd og så går det nedover en ca 1 000,- / år. Får du en 3 x på strømregninga i desember så er bruddgebyret inntjent og blir strømmen svært rimelig igjen i april er det bare å si opp avtalen og finne en bedre avtale. Selvsagt er 66 øre dyrt for de fleste næringer er vant med betydelig lavere strømpriser, men i en akutt situasjon er det bedre en frislipp på pris. Staten må etablere en ordning noe likt Naturskadefondet her - for dette knekker enkelt bedrifter nå.