Åpent brev til statsminister Solberg


Av Lars Arne Høgetveit, i 
www.Kommentar-Avisa.no – 31.05.21

Til
Statsministerens kontor
postmottak@smk.dep.no

Kopi: 160 norske avisredaksjoner


Rundt om i Norges land sitter det mye folk som lurer på følgende:

 

1.     Statsministeren har ved flere anledninger pekt på vår lakseproduksjon som nasjonal beredskap på mat. Medfører det riktighet at statsministeren ikke vet at ca 83 % av fôret vi her i Norge benytter til oppdrett av vår laks i merder er importert?
Følgelig har denne laksen lite med en nasjonal beredskap på mat å gjøre.

2.     Hvorfor har Norge vært uten nasjonal beredskap av mat siden vinteren 2003?


Jeg er fullstendig klar over at du har dine fagdepartementer for disse spørsmålene (bl.a. ansvarlige Nærings- og Handelsdep. for mat beredskap) – men her bes det om et svar fra deg som regjeringssjef. Bakgrunnen for det er at du også har et konstitusjonelt ansvar for landets innbyggeres
sikkerhet også på matvaresiden.

Det er en av de alvorligste svikt vi som nasjon besitter, det at vi er uten nasjonal beredskap på mat til 5,4 millioner innbyggere. Det skal også legges til at vår produksjonsevne for mat svekkes år for år på flere fronter.

 

For ytterligere bakgrunn for mine spørsmål henviser jeg til denne artikkelen:
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2021/Matberedskap_laksen_og_bonden-06.05.2021.htm

 

mvh

Lars-Arne Høgetveit
cand agric