Ville bruke bladet Stern i norsk skole - redigert av en gammel SS-offiser.

De kalte oss "brunskimret" - men kjempet for Stern.


Av Jørgen Høgetveit, i 
www.Kommentar-Avisa.no – 12.12.20

Vestens judeo-kristne fundament har vært under langvarig angrep av totalitære krefter man kaller høyre- og venstreside, men ender alle i bunnen av en sirkel med samme forakt for mennesket.

Typisk for totalitære krefter er et forkvaklet menneskesyn - som det tyske bladet Stern var fullt av. Stern var Europas største kulørte ukepresse på 1,7 millioner i opplag, og med sin brutale journalistikk hadde det en enorm innflytelse. Formannen i Stortingets Kirke- og undervisningskom., Tore Austad omtalte bladet slik: "Grov og sjofel pornografi. Det rene griseri."  Det var en gjennomgående opplevelse av de nr. jeg så og bladde gjennom som nestformann i Evje og Hornnes skolestyre. Bladet ble brukt i sin helhet som tilvalgs stoff i tysk undervisningen ved Evje ungdomsskole. Det OSTE av menneskeforakt - midt i ansiktet på meg som representant for skolestyret og som hadde reist rundt på Agder før Stortings-valget i begynnelsen av syttiåra og talt nettopp om menneskesynet. Jeg har foredraget ennå. Jeg hadde også lest mange bøker om Tysklands jødeutryddelse - bl.a. Jahn Otto Johansen og broren - som hadde signalisert at nå kom denne menneskeforakten igjen i Europa. Nå er det ikke vanskelig å se det for de fleste. Men det var disse kreftene som hadde fri presse i Stern. Midt under Sternstriden ringer NRK-journalist Gran-Olson meg fra Bonn og opplyser om en solid doktoravhandling om Stern. Den var en gjennomgang av en rekke årganger av Stern og dokumenterte ettertrykkelig at bladet var antidemokratisk og sterkt nedbrytende for det kristensamfunn vi kjenner og er glad i. I Sternboka finnes sitatene. Kjøp og les.

Fædrelandsvennen skrev over 5 av avisens 7 spalter som førstesideoppslag at ”Evje-saken – første klage siden Franco”. De ref. red. Hess i Stern som de hadde ringt opp. De fortsatte med: ”Bare Franco-Spania og Evje tar anstøt”. For det første var ikke det sant, og for det andre var man her ute etter å la et brunskimmer lyse over oss her på Evje. Adjunkten fra Evje, som hadde brukt Stern i undervisningen, fyrte nemlig av en lignende kanon i striden: ”Bladet er et produkt av en våken sosial samvittighet” F.V. 10. jan. 81. Og han fortsatte i samme avis: ”Dette er vår tids høyrebølge konkretisert, og jeg aner brunskimmeret i den jakten noen har lagt seg på.”

Enda verre ble det når Stern offentliggjorde Hitlers falske dagbøker, sjefsred. Henri Nannen måtte gå av, og en samlet presse sablet dem ned over store deler av verden. Alt dette er grundig dokumentert i Sternboka ved psykolog Gustav Mjåland - som skrev "ved" fordi mange flere bidrog med stoff og innspill.

Som om dette ikke var ille nok - dukket det etter hvert opp at denne sjefsred. var gammel SS kollega av W. Sassen på Balkan under 2.v.k. Sassen var velkjent med Hitlers fremste jøde-utrydder Eichmann og visste hvor han bodde i Argentina. Han førte lange samtaler med han om nazistenes store planer for "Det tredje riket" som de faktisk hadde stort håp om å gjenreise - ikke minst p.g.a. regjeringen Adenauer som hadde flere toppnazister i sine rekker. (Les "Jakten på Eichmann" og en lang artikkel av Kjartan Fløgstad 5. jan. 2012 i Morgenbladet med tittelen ”Farleg nær. Eichmann før Jerusalem.”, ref. i en stor artikkel i NKA.

Vi har gjennomgått en god del av dette stoffet og lot det nedfelle i bladet LYS og senere laget vi et A4 hefte av det som vi selger for kr.50,-.

En vil absolutt anbefale dere - gjerne som julegave - å kjøpe både Sternboka (kr. 175,- og dette heftet til kr.50,- + frakt) Det gir deg en solid TANKE- og KUNNSKAPMESSIG opprustning i disse urolige tider - hvor slike totalitære ideologiers vold og menneske forakt igjen løfter hodet over den historiske horisont.

Frankfurter skolens folk som har inntatt Vestens utdannelse, administrasjon og media, er mye av samme skuffe, og en av deres ledende strateg var den italienske kommunisttenkeren Gramsci med sin anbefaling om å innta institusjonene med sitt "legalitetsprinsipp". Jeg nevnte han og hans opplegg i "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover." som du finner på nettet. Du kan også kjøpe CDen av oss for kr.100,- og manus for kr. 35,-. Nærmere om Frankfurterne finner du på nettet under "Politisk korrekthet og totalitær kulturmarxisme." God lesning - og kom ikke å si at det er tungt stoff og at du ikke var/er advart.  Totalitære krefter vokser med makt i Vesten - særlig de nevnte krefter!
Det foregår en uhyggelig åndskamp om Vestens sjel og vår felles framtid - da må du som Isakars stamme som kom til David, skjønne deg på tiden og vite hva Israel/Norge har å gjøre i forkynnelse, bønn og arbeid.