Vet Ottosen hvem som snakker til han?


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 26.10.20

I en lengre debatt i avisen Dagen om utviklingslæren og skoleboken "Guds verden", går Espen Ottosen i rette med Andreas Årikstad (nå rektor på Jærtun) om begrepene til eller for i forhold til Bibelens Ord. Jeg går ikke inn på selve debatten - men tillater meg å minne Ottosen om at i Bibelen er det ingen tvil om hvem som er subjekt og hvem som er objekt når man åpner Den hellige Skrift og begynner å lese. DET ER GUD SOM TALER TIL LESEREN, MEG.

I en av sine andakter i "Ved kilden" peker også Øivind Andersen på dette som jeg nå lar apostelen Johannes forklare fra kp.1.: "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud."

VI SLÅR FAST AT GUD/ORDET TALER TIL LESEREN og innfor det er jeg det "arme, syndige menneske som har krenket Deg i tanker, ord og gjerninger og kjenner den onde lyst i mitt hjerte,"
Da er man på Sannhets grunn og hører nøye etter hva Herren taler
til meg.

Om Guds skapelse kan man jo godt lese videre og undres over hvor mange som nå lærer vrangt om denne basale sak - slik at det norske hus rystes i sine grunnvoller både rettsmessige og i utdannelse av barn og unge.:

2 Han var i begynnelsen hos Gud.  3 Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til.  4 I ham var liv, og livet var menneskenes lys. (Livet kan ingen forklare)  5 Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.  6 Det fremstod en mann, utsendt fra Gud; hans navn var Johannes; 7 han kom til vidnesbyrd, for å vidne om lyset, forat alle skulde komme til troen ved ham.  8 Han var ikke lyset, men han skulde vidne om lyset.  9 Det sanne lys, som oplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. 10 Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. 11 Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. 12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13 og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. 14 Og Ordet blev kjød og tok bolig i blandt oss, og vi så hans herlighet - en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet. 15 Johannes vidner om ham og roper: Det var denne om hvem jeg sa: Han som kommer efter mig, er kommet foran mig, fordi han var før mig. 16 For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde; 17 for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18 Ingen har nogensinne sett Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham." Les forøvrig 2. Mosebok 20.

Det nytter ikke lenger å sitte å si "huff, huff" og så rusle "til ditt kjøpmannskap
og tenke på hva der gir vinning og tap!
" (A. Øverland i Du må ikke sove, fra 1936, etter minnet) Snart smadres grunnlaget under hele "butikken" Norge om det ikke settes ut vaktmannskaper på murene og murere med sverd ved lend - som vet hvem man skal lytte TIL..