Stakkars barn i Larvik!

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.01.2020

Foreldregenerasjonen i dag har langt på vei abdisert. Og de er over flere tiår nå tvunget til det, men burde ikke latt seg tvinge. Statens store apparat inkl maktapparatet har fylt barna med vold og pornografi – endog i barnehage og skole og inn i hjem med NrK m.fl. Angrepspunktet til Staten var familien som samfunnets grunnsten og fundament. Barna skulle indoktrineres i darwinismen og den sterkestes rett, perverseres og ut skulle kristendommen inkl moralen, nå høster vi fruktene. Mine vinklinger i artikkelen baserer seg i fortsettelsen på Bibelen.

Tidligere Høyesterettsdommer Rieber Mohn sa det slik om sin egen generasjon: Vi 68-ere fikk rett og slett ikke orden på våre liv. Vi ble en svøpe for våre barn. Vi ble neppe de beste formidlere av viktige verdier. Etter hvert ble mange i 68-generasjonen svært velstående. Inntektene ble store. Investeringene spekulative. Vinen dyrere. Utenlandsreisene luksuriøse. Og i personlig moral ble generasjonen mindre gode veivisere. Konflikter og samværsrett, steforeldre i serier og familiekaos har fulgt i kjølvannet. Rekken av serie-monogamister ble lengre og lengre."

I ØstlandsPosten 27.12.19 forteller 3 voksne damer, pedagog Mette Synøve Omsland, helsesykepleier Inger Marie Otterdal og helsesykepleier Hanne Krogstad – om hvordan seksualundervisningen skal inn på helestasjonen og i barnehagen. I opplegget «Jeg er meg!» er fokuset bl.a. overgrepsforebyggende sies det, hjelpe barn til å utforske egen kropp og med fokus på seksuell helse ned i 1-2 års alder... Normale foreldre vil reagere sterkt på et slikt opplegg. Bøker av Anna Fiske anbefales også av Krogstad, der Fiske er politisk korrekt og promoterer bl.a. homofili og erigerte peniser. Man bidrar til at barnas bluferdighet helt fjernes og gir dem «hjelp» til å havne i større overgrepsfare. Otterdal sier at tryggere sex betyr sex med prevensjon – hvilket press legger ikke det på unge jenter? Hva med å lære ungdom sex i ekteskapet, en mann og en kone er familien o.l. dette vet da helsepersonell – eller forvant det ut av utdanningen? Det kan ikke være faglig tilfredsstillende og utsette barn for dette? Lær barna noe Sant og positivt – så de lærer hvordan de kommer gjennom denne verden som 68tterne har destabilisert! Og dyppe barna stadig ned i dobøtta tjener ingen til ære.  

Vi vet at noe er naturlig for barn og mye skal de sleppe å tres ned over hodet av voksne som «vil det beste for barna». Alarmklokkene bør ringe når samfunnet vil «det beste» for barna, samtidig som de aktivt fjerner sunn og forebyggende informasjon til de samme barna! Man vil nå plastre på samfunnets tiår med påtrengte perversjoner som skapte ødelagte hjem, nå med å ødelegge barna enda mere. Jeg er ikke sikker på om disse 3 damene vet hva de er med på – men det jeg vet er at det er folk i statsapparatet som vet helt nøyaktig hva de gjør. Frankfurterskolen (ta og Google ordet!) har vært aktive med sin ideologi helt fra før 1923 i Norge (m.fl. land) – det var kulturmarxismen og den prediket «toleranse for oss, ikke for dem». «Dem» skulle angripes for å sette i gang en langvarig samfunnsrevolusjon - deres hovedmål var å overta familien og barna og «lære dem opp i sin lære». Den læren var fri for tenkning om familien som grunncelle i samfunnet, foreldreretten og barn var statens ansvar. 3 kjønns ideologien kom også derifra. Hvorfor? Jo det var et Skaperopprør mot Gud – Han som etablerte familien, der far og mor oppdro barna – og gav dem ansvarsfølelse og respekt for seg selv og dermed respekt for sin neste medfølgende det Menneskeverd som Gud hadde nedfelt i menneskeheten.
Kort om Frankfurterskolens fremgangsmåte: Kulturmarxismen, med sin «kritiske teori»,
har befestet seg dypt i Statsapparatets korridorer og dens mål er å ramme familien/foreldreretten og implementere Statens overtagelse av den private frihet, knuse familien som samfunnets grunnpilar, overta også barna og MOTBEVISE den manualen vi fikk i Skapelsesberetningen nedfelt i 1. Mosebok på de aller første sidene. Det var veikartet til hvordan samfunnet skulle fundamenteres, de ville knekke.
Kritisk teori består i at alt det bestående kritiseres, på alle samfunnsområder igjen og igjen og igjen, nytt innhold legges inn i kjente begreper og sakte dreies tanken og samfunnet i retning av kulturmarxisme – mens hele Lovverket omdannes (man bruker legalitetsprinsippet, dvs lager nye u-lover og av de følger ny praksis på «lovlig» vis osv) og samfunnets maktapparat benyttes etter hvert for det det er hvert dvs Storting/Regjering/Domstoler ofte mot ENKELT-personer som ansees farlige for Staten. Man går heller ikke av veien for å ramme kvinner og barn! Politi og domstoler brukes aktivt.

Vil foreldre sitte å se på at barn fortsetter og perverseres på denne måten? Bør ikke foreldregruppa i barnehagen sette foten ned og be de ansatte makulere dette opplegget. FAU ved skolene bør diskutere saken og be skolen ligge unna en slik indoktrinering. Jeg vil bare nevne det – men det er kjent at både små og større barn ved slik påvirkning i neste omgang får tilskudd til sin normale livlige fantasi og når de senere prater med de ansatte går alarmen – slik den gikk i Bjugn-saken – der alle voksne ble frikjent. Det er kort vei fra at slikt spres inn i barnesinnet til Barnehuset i Sandefjord og at politiet står på døra privat og på jobben. Det kan være nok at far eller mor på et foreldremøte sier nei til at egne barn skal se animasjonsfilmene Sinnamann (full av vold og tunge effekter) og Trøbbel (inneholder 2 pedofile scener) – som brukes ned på 6 åringer på noen skoler også i Vestfold! Advarer man mot det så kommer en i søkelyset til bl.a. enkelte pedagoger – det er jo visst nok ekstremt suspekt med foreldre som ikke «til barnets beste» vil at barna ser dette slik at de kan gjenkjenne hvordan de har det hjemme og fortelle det på skolen, slik at politiet kan hente mor og far. Men normale foreldre lar ikke små barn tvinges inn i voksenverdenen (før det naturlig kommer og hjelper dem med sine råd på veien) og få ødelagt sine sinn i tidlig alder – dritten kommer tidlig nok. Er ikke det en av foreldrenes viktige oppgaver?
Det finnes andre måter å advare barn på, slik man har gjort i generasjoner. Blant annet kan en få inn igjen læren om det genuine menneskeverdet, gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg, respekten for Det Hellige (kulturarven vår), verne om den naturlige bluferdigheten, slå ned på spredningen av perversjoner i litteratur også i barnehager og grunnskoler. Økte strafferammer for overgrep kan også være ett tema og få slutt på «overgrepsamnesti» som vi har vært vitne til i Norge ved flere anledninger! Dette kan gjøres på en riktig måte i samarbeid med foreldrene og ikke tråkke inn på foreldrenes område og bryte alt av foreldreansvar og tillit inkl til barna.

Tror du det offentlige har kjærlighet til barna våre – du tror meg sikket ikke om jeg sier NEI – men da skal du Google
BBC Our World dokumentaren fra 04.08.18 - Norway's Silent Scandal: https://www.youtube.com/watch?v=3XrzUAQ4qpE#action=share – der får du fra en av de fremste i Norge som behandler pedofile (psykolog og sexolog Thore Langfeldt) et utsagn fra ham om at tar man tak i pedofilien i Norge rakner barnevern-systemet!!! Vi graver her ned i et av de siste tabuer i Norge, som rammer barn i alvorligst grad og som politiet på selvstendig grunnlag umiddelbart bør sette i gang etterforskning mot! I mens bør foreldre selv bruke sine naturgitte, medfødte foreldreferdigheter og verne sine barn mot denne Ondskapen – samtidig som vi voksne må tale høyt om at Norge nå igjen trenger forebyggende moral ikke plaster på verkebyller. Foreldre er til for sine barn og staten skal være tilgang for det som Rett og Sant er, den gode gjerning skal de søke og ikke være til redsel for den gode gjerning. Risikoen for at taushetsplikten brytes over en lav sko mellom barnehage, skole, barnevern, helsepersonell inkl helesykepleiere, NAV eller politi i ett angiversamfunn, er beviselig stor i dag – så det er en reell fare ved å reagere offentlig mot perversjoner – men det blir ikke bedre av at alle holder kjeft. Kommunestyret er arbeidsgiveren til offentlige barnehager og grunnskoler – når vil de rydde opp i Larvik til beste for barn, voksne og familien?