STORTINGSREPEsentantenes  SAM-VIT og Norge  som rettstat


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.05.2020

Flere refererer nå i forbindelse med Biotek.loven til sam-vitet uten nærmere konkretisering. Da bør man se litt på hva ordet betyr (semantikken). Da gir ny-norsk ordet best forklaring. Det har med å VITE SAMMEN med, altså å ha vett og vite (visdom og kunnskap) sammen med. Så kommer det an på hvem man har kunnskap og vett sammen med.

Alle mennesker har et mer eller mindre naturrettslig (sam-vit) utgangspunkt som kan være mer eller mindre styrket eller ødelagt/forherdet, dog merket av syndefallet.

 

En kristen har sitt NORMGRUNNLAG i Bibelen. Han vet og har vett, altså kunnskap og visdom sammen med Gud i Bibelen og Hans Ord. Den basis fornyet og bygde Norge fra 1814 med Grunnloven.

Der hadde Norge sin forankring som nasjon i Gr.L. § 2 med "evangelisk-luthersk" rettstenkning inntil 2012. Norge var i flg. prof. Roberstads Kirkerett: KONFESJONSBUNDET. Den ble kraftig svekket i forbindelse med H.retts dom mot Børre Knudsen i 1983. I 1980 reiste Staten ved kirkeminister Einar Førde avskjedssak mot Knudsen for embetsforsømmelse. I Malangen herredsrett ble Knudsen frikjent. Dommeren la til grunn at abortloven var uforenlig med evangelisk-luthersk religion og dermed i strid med Grunnlovens paragraf 2. Høsten 1983 avsa Høyesterett dom i ankesaken. Knudsen ble da avskjediget fra embetet som sogneprest i Balsfjord. Han startet deretter det såkalte «Strandebarm prosti» sammen med likesinnede.» Wikipedia)

Man kan ikke la vær å tenke på konas om mitt besøk på Tingstedet (Gulatinget) til vikingene på Eivindsvik som var omgitt av tre kors, hvorav det lille var borte, ett stod oppe i bakken og et like utenfor kirkemuren. 27. april 2012 før Stortingsvedtaket den 21. mai 2012 om Grunnlovens § 2 (Kirkeforliket) ramlet det ned en grein ved opprydning. "Tilfeldigvis" falt den ned og knekte korset ved kirkemuren. Korset ble reist av Olav den Hellige i 1023. Det ble i alle fall en mektig tale til meg om hva som foregikk i Norge mitt FEDRELAND! (Jeg skrev om det med bilder i Morsdagsheftet.) Det var fullt brudd mellom KIRKE OG STAT da § 2 falt: (Etter minnet.)

 

Gir Gud tid - har vi et formidabelt gjenreisningsarbeid foran oss - men det hadde H. N. Hauge og hans venner også fra 1796 og til 1905 da DEN RETTE FRIHET OG ORDEN ble skapt med fremtid og bærekraft. Ikke total frihet som gir kaos eller total orden som gir diktatur - men den RETTE frihet og orden.