"SANNHETENS" voktere - vokt dere selv


Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.11.20

En rekke av Norges største mediebedrifter har startet noe de kaller "Faktasjekk med faktisk.no - Institutt for Journalistikk" og har selv aksjemajoriteten.

Man leser og hører jo så mye media at man undres om man ikke kan få vurdere deres utgivelser i fred - og slippe å lese og høre deres "forsvar" mot fakta i andre media. Trenger de det da?? Det kjennes jo ikke så lite beklemmende og skulle bli tatt i "lanken" av de store media fordi man tydeligvis ikke vet sitt eget beste og kan forville seg borti masse løse fakta fra "upålitelige" kilder fra utenlandske mediehus - ikke minst de store og farlige folkene borte i USA. Det er nok en uggen følelse i de store norske mediehusene - som vel en av de mektige uttalte seg om for en tid siden: P.g.a. de sosiale media kunne en ikke lengre få styring på info-strømmen inn i det norske folk. Har man hørt noe så grusomt. Og enda verre: Dagsrevyen på NRK TV blir nå bare sett av 12 % sies det - det som før var et "must" om kvelden.

Mitt råd til de store mediehusene er brutalt sagt: Pass deres egne saker - få fakta på plass for seg og kommentarene for seg og sjekk at deres egne fakta er sanne. Husk at dere henvender dere til voksne folk - som har "hodet til mer enn å sette hatten på" som den legendariske sjefsred. Arthur Berg ofte sa. Han sa også: "Eg er ein boksynt mann, eg skjønar jo kva eg les". Og så helt til slutt: Nå har vi fått nok av det monomane Trump og coronapratet. Det skjer noe annet og mer i Norge og ute i verden. Det ser vi på sosiale media. Mye er meget interessant, mens dere "DABBER" i vei.

Men ikke nok med det. Jammen har vi fått en miniutgave - lillebror av Faktasjekk i kristen sammenheng - kalt Fagsjekk.no - men endog ei krone som logo. Nå er ikke det å undres over, for det er velkjent at "selvskryt kommer fra hjertet." Det skal vel hjelpe det arme lekfolk til sannhet, bare sannhet og intet annet enn sannhet - deres sannhet? De kan jo godt lese grundig gjennom det som er anført over til hjelp for de store mediehusene, men i tillegg hadde man nok forventet at de trakk inn kristne fagfolk og Skriften i sine vurderinger av virkeligheten og fagene. Men neida. Fagene har tydeligvis ikke noe med Skriften og dens vurdering av virkeligheten å gjøre. Derfor setter man en ATEIST - riktignok en fagmann - til å vurdere den utmerkede og etterlengtede boken "GUDS VERDEN", og konklusjonen blir som forventet: "kan ikke anbefales".  For å sitere en kjent figur: "Jeg gremmes"! Mer er knapt å si om Fagsjekk og hva vi kan forvente oss derifra. Vel, vi klarer oss utmerket godt uten - og med våre egne kanaler - og ber våre lesere å overse den slags småligheter - eller mindre enn det - av noen man burde forvente noe helt annet av.

Så LØP OG KJØP - i all fall alle kristne skoler burde kjøpe boka til hvert kull. Da blir det fort nye opplag og enda flere opplag. Det fortjener denne etterlengtede boka.

Link til bestilling hos Skaper.no av «Guds Verden» eller rett fra Hermon Forlag. Forfatteren av boken har gode kontakter på høyeste faglig nivå på de ulike fagdisiplinene boken omhandler, men ikke minst har forfatteren tiltro til det som Står i Bibelen, Guds Ord. Og legg også merke til hva som skrives på forsiden hos Skaper.no:

"Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. God forstand har alle de som gjør etter hans bud. Hans pris varer til evig tid."

Salme 111.10