President Trump og perserkongen Kyros - paralleller?Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.08.20

I alt fra hovedstadsaviser, til kommentarblokker og mer regionale media ser en at skribenter har problemer med at kristenfolket parallellfører kong Trump med Kyros - noen tusen år tilbake.

Nå er saken likevel den at Romerbrevet 15,4 sier:" For alt som før er skrevet, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir." Det er den evige Gud som taler. Den allmektige og tidløse "Jeg er" som skriver historien før den skjer - og vi kan lese det, ta lærdom av det og skjønne det når det skjer - for at vi skal få mot av det og løfte blikket mot himmelen og vår forløsning. (Husk også Rom.13.)

Dernest synes en at det vitner om lite bibelkunnskap om Guds suverene storhet og allmakt som "styrer kongers hjerter som vannbekker" - samt avsetter og innsetter hvem Han vil når Han vil - også verdensherskere uansett hva de selv måtte innbille seg. Gud griper inn til dom eller velsignelse eller begge deler i samme person - som for eks med kong Kyros.

Hør bare hva Herren sier i: 2. Krønikerne kp.36, 22:" Så var det i perserkongen Kyros' første år; da vakte Herren, forat hans ord i Jeremias' munn skulde opfylles, slike tanker i perserkongen Kyros' ånd at han lot utrope i hele sitt rike og dessuten kunngjøre ved en skrivelse: 23 Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt mig alle jordens riker, og han har pålagt mig å bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Er det nogen blandt eder av alt hans folk, så være Herren hans Gud med ham, og han kan dra dit!"

Kong Kyros overumplet det hedenske Babel fullstendig - de som fyllet seg med de hellige kar og følte seg fullstendig trygge innenfor Babels mektige murer. Så kom Skriften på veggen - Kyros sperret av elven som rant under murene, og soldatene marsjerte inn og stod plutselig midt i Babel. Babel var dømt og falt. Samtidig måtte Kyros oppfylle Guds Ord ved profeten Jeremias for 70 år siden - å slippe jødene fri og gi de full støtte for retur til Jerusalem og å bygge ham et hus i Jerusalem i Juda.

Derfor skrev jeg også i kronikken i Norge i Dag og Kommentar Avisa.no at Trump kan være innsatt til velsignelse og dom. Velsignelse for å gjennomføre Guds samling og gjenreisning av Israel og Jerusalem - noe Trump er godt i gang med. Han har også måttet gjøre en del i USA som å bekjempe fosterdrapet, bygge nasjonalstaten, Ap.gj. 17, m.m.   Men det skjer voldsomme opprør og skader, startet av Frankfurterne og Kina - som kan føre til dom og katastrofe for Vesten, inklusive Norge - som vi vel fortjener - og kanskje ikke Trump takler.

Det eneste håp er å slutte oss til profeten Daniels bønn da han las hos Jeremias at om 70 år skulle hans folk slippe fri. Da begynte han med ydmyke bønner. Daniel 9,3:" Da vendte jeg mitt ansikt til Gud Herren for å søke ham med bønn og ydmyke begjæringer under faste og i sekk og aske.  4 Og jeg bad til Herren min Gud og bekjente og sa: Akk, Herre, du store og forferdelige Gud, som holder din pakt og bevarer miskunnhet mot dem som elsker dig og holder dine bud!  5 Vi har syndet (han tok seg selv med) og gjort ille og vært ugudelige og satt oss op imot dig; vi har veket av fra dine bud og dine lover.  6 Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster og våre fedre og til alt folket i landet. " Med det samme himmelen hørte disse ydmyke bønner kom hjelpen til denne "høyt elskede mann" - Babel ble dømt, og Israel fikk nådig hjelp. Det er vår eneste redning med det hav av frafall fra Guds Ord Vesten har latt seg lede inn i fra forfalskning av Bibelens Ord - til ødeleggelse av Guds fundamentale Skaperordning: familien, drap av Guds bilde i mors mage, osv - slik at nasjonene nå vakler i sine grunnvoller. La meg likevel avslutte med kong Davids Ord da det stod riktig ille til og vennene ba han stikke av. Vi leser i Salme 11: Til Herren tar jeg min tilflukt; hvorledes kan I da si til min sjel: Fly til eders fjell som en fugl?. Både Daniel og David visste hvor hjelp og redning var å hente: Salme 121: Jeg løfter mine øine op til fjellene; hvor skal min hjelp komme fra?  2 Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Derfor er det også viktig å drive apologetikk!