Perspektiver drukner i globalistisk korona aksjon

Av sivil.agr. Lars Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 16.03.2020

I de fleste vestlige land (inkl flere) er globalismen den religion det styres etter. Matsikkerhet (inkl ta vare på resursser inkl bondestanden og desentralisert matlagring), smittevern, forsvar, bærekraftig skolepensum m.m. bryr man seg mindre om. Det er internasjonal-globaliserende kontakt som vektlegges og nasjonalstaten knebles – det siste av den enkle grunn at mange nasjoner hater Guds Ord om nasjonalstaten som tydelig står nedfelt bl.a. i Apostelgjerningene 17, 26. – der det tenkes forebyggende på fleire områder. Vi husker verdens første by, Babel, der stoppet Gud byggingen av «one world» - «en verden» tanken».
I disse korona-tider trekker man frem igjen helt elementære hygieniske retningslinjer – men vektlegger det lite i dagliglivet mellom kriser – for det strider mot globalismen. Les her hva du bør tenke på som generelle leveregler: Korona – COVID-19, klassisk smittevern

En statsledelse, som vi er vant til ignorerer det meste av forebyggende tenkning rundt samfunnskritiske punkter, er SVÆRT FARLIGE når de nå kjører befolkningen i kne og åpner for fullmaktslover som grovt kan misbrukes og er i hendene på ganske få personer. Danmark presser på av totalitær tenkning.

Legg også merke til at opp i korona-saken reagerte Taiwan 31. desember 2019 med tiltak mot smittespredning og har lykkes veldig bra. De visste selvsagt at når en får begrenset info fra en kommuniststat så er hendelsene store internt i Kina. Donald Trump satte restriksjoner på reiser fra Kina 1. februar 2020 og fikk internasjonal kjeft for det tiltaket. Han og Boris Johnsen i England er jo nå hatobjekt nr 1 for globalister.

Så til et av mine hovedpunkter for å overleve som nasjon. Norge har klart og bli så egosentriske at vi nå er nede i 1,5 barn per fertile kvinne i landet. Vi dør ut som nasjon – for overlevelse er lik 2,1 barn. Selvsagt rammer slike lave fødselstall alle samfunnskritiske punkter inkl smittevernet bl.a. pga skakk demografi. I Nord Italia er det veldig høy overvekt av eldre mennesker. Og selvsagt har tidligere sentralbank sjef og samfunns økonomen Hermod Skånland rett når han skrev «Barna vi må savne» i Aftenposten 11.09.2001 (19 år siden!!!):
«Kombinasjonen av eldrebølgen og lave fødselstall vil skape alvorlige finansielle og realøkonomiske problemer i de fleste europeiske samfunn, også i Norge. Det vil knapt være noen annen vekst i yrkesbefolkningen enn fra innvandring - som neppe blir stor nok til å dempe press i arbeidsmarkedet, advarer prof. H.S ved Handelshøyskolen BI». Mot slutten tilføyer Skånland: «Vi kjenner eksempler på at folketallet har gått ned på grunn av epidemier, hunger katastrofer eller krigshandlinger, men at en hel folkegruppe som den europeiske viser tegn til å forvitre som et resultat av enkeltmenneskenes egne valg med hensyn til barnefødsler, er noe fundamentalt nytt.» (Uth. av u.)

I 60 åra, før kulturmarxismen (Frankfurterskolen) tok strupetaket på Norge med sin feminisme, hatet mot kjøkkenbenken og hat mot alt av kristendom (inkl hatet mot nasjonalstaten) blomstret, var fødselsraten omkring 2,8.

Det er ikke uten grunn at Statistisk Sentralbyrå nekter å svare meg (2-3 ganger) på hva det vil ha å bety for mange nasjonale parametere om fødselsraten økte 0.1, 0.2, 0.3 barn til 3. Prognosene har SSB selvsagt på et slikt sentral område for styringen av en nasjon og de besvarer alltid andre spørsmål.

Vi kan møte vanskelige tider med en god demografi, godt oppdradde mennesker og nok realverdier (motsatt finansverdier), beredskapslagre for å få noe tid til omveltningen - men kraftige nedgangstider der oljeverdiene våre som er konvertert til papirverdier «brenner opp» da har vi tapt om det er vår «sikkerhet». «Sikkert som banken» heter det, men det er ikke sikkert. For realverdier er de sikre verdier, som jord, skog, vann og mennesker.

Det ville vært et svært godt nasjonalt tiltak om vanlige fornuftige familier som har mulighet til det, skaffet landet en babyboom i overgangen 2020-2021 – det ville gitt oss bærekraft inn i fremtiden. 54 000 fødsler i året er rett og slett pinlig – og det er flere familier med ingen barn, ett eller to som burde vurdere en slik naturlig styrking av nasjonalstaten.

Og på tampen bør en med bakgrunn i hva den dårlige utprøvde svineinfluensavaksinen gav av alvorlige skader på mer en 550 nordmenn i 2009 (utbetalt erstatninger på 238 millioner) IKKE anbefale nordmenn å ta en «korona-vaksine» om den anbefales fra Staten. Staten har vist gjennom flere tiår nå at nordmenn selv må skru på egen vurderingsevne og gjøre egne tiltak. En stat som også er relativt Gudsbenektende og aktivt mostander tenker heller ikke på at:
"Når mennesket reiser seg mot Gud, reiser Gud skaperverket mot mennesket". (Kilde: "Bibelens krone" av den kjente danske teologen Skovgaard Pedersen. Det var en utredning av Johannes Åpenbaring. Der hevdet han med bibelsk rett at bl.a. nevner GT straffedommer som hunger, rovdyr, pest og krig.) Det er jo også slik at når menneskets selvsikkerhet når nye høyder – bryr vi oss lite om naturens egen orden.

Relatert stoff:
Perspektivmeldingen eller Ropet etter Mor og Far?