Pandemien, ministeren og bibelske forskrifter


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.06.2020

Det er ikke til å underslå at en del smil lurer seg fram både titt og ofte når en hører på stats- og helseminister med alvorlige miner minner om de medisinske hygieneregler om avstand og håndvask. Hvorfor det? Jo, for kunnskapen er overlevert i åpenbaringen av Gud selv i Mosebøkene - og nå drev vårt Storting på med å fjerne siste rest av henvisning til Bibelen i Gr.l. noen dager før 17. mai og en riktignok amputert Grunnlov av 1814. Knapt dr. Semmelweis som ville redde fødende mødre fra barselfeber og den sikre død med håndvask i et vaskefat, nevnes.

Men Herren selv som avsettes, fortalte Sitt folk om hvordan de skulle unngå elendigheten i Egypt som Han førte dem ut av. Herren ga dem følgende løfte: 2. Moseb. 15: "Dersom du hører på Herren din Guds røst, og gjør det som er rett i hans øine, og gir akt på hans bud, og holder alle hans forskrifter, da vil jeg ikke legge på dig nogen av de sykdommer som jeg la på egypterne; for jeg er Herren, din læge." Mc. Millen, en amerikansk lege, har skrevet en hel bok på basis av løftet "Ingen av disse sykdommer" og i detalj vist hvor gode og rette de er for å bevare liv og helse.

I denne sammenheng tar man bare med henvisning til håndvask og karantene-bestemmelsene. Men det står også hvordan man skal unngå smitte ved avføring, livmorhalskreft osv.

Om karantene. (Være hjemme og avstand) 3. Moseb. 13, 45 Den som er blitt rammet av spedalskhet, skal gå med sønderrevne klær og med uflidd hår; han skal tildekke sitt skjegg og rope: Uren, uren! 46 Hele den tid han lider av sykdommen, skal han være uren; uren er han, han skal bo for sig selv, hans bolig skal være utenfor leiren." Mc. M. nevner også  at under Svartedauden i Middelalderen skriver han at en Georg Rosen har svaret: "Da legene ikke kunne demme opp for denne farsotten, tok Kirken ledelsen og baserte seg på prinsippet om smitte slik den er beskrevet i GT." Slik det står om behandling av spedalskhet.

Håndvask og soltørring: Vask med vann og soltørring av hendene er noen av de hygieniske påleggene Bibelen gir når en har rørt ved urene ting. Flere steder sies det at vannet skal være "rinnende" for det er stort sett sikrere enn stillestående vann. Mc. M. skriver ut fra 4. Moseb. 19: "Den bibelske metoden  foreskrev derimot ikke bare at man skulle vaske seg  i et fat med vann, men gjenta vasken under rennende vann, gjerne flere ganger mens man innimellom lot solen tørke hendene slik at basillene ble drept." Det står også om klesvask og bytte av klær.

Soltørring mellom hver vask av hendene gir ultrafiolett bestråling som er desinfiserende. Slik bestråling man bruker på tannlegekontorene i dag og i vannbehandlings-anleggene.

Slik er det ene helseråd etter det andre med full, enkel innsikt og presise råd som  virkelig knekker eller isolerer smitten og holder folket friskt. Skaperen vet hva Han skriver om. Da er det vel bare å si til folkets tjenere (som minister betyr): Velkommen etter og la Stortinget ta godt vare på Herrens Ord i samfunn og menighet.