Ny-hedensk omskjæring i Norge


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 27.01.2020

All synd er irrasjonell skrev sjefsredaktør Arthur Berg i Dagen - med sin krystallklare apologetiske logikk. På godt folkemål: dum og ulogisk.

Det renner meg i tankene når jeg leser i Norge iDag at tidligere statsråd Horne i FrP har fått til en ordning slik at hvis man mistenker at mindreårige blir utsatt for straffbare handlinger i utlandet - bl.a. "kjønnslemlestelse" av jenter - så kan de nektes pass.  Utmerket - et lite, men viktig bidrag til oppbremsing av denne velkjente råskap i muslimske og andre hedenske land.

Men så kommer det irrasjonelle inn i bildet. Like oppunder jul - nærmere bestemt 11. des. -2019 var det nære på at Norges Storting vedtok det totalt Bibel- og naturstridige vedtak at vi hadde tre kjønn. Videre har vi i Vesten en identitetspolitikk som åpner opp for at endog mindreårige kan forlange og skifte kjønn - om de føler det sånn. Nylig hadde flere aviser en stor artikkel av Stein Solberg som skildret svenske tilstander m.h.p. hundrevis av svenske jenter som skiftet kjønn. Tydeligvis en uhyggelig frukt av likestillingen (ikke likeverd) som nedvurderer det kvinnelige og jager etter det mannlige. Det hersker en total kjønnsforvirring som Fr. Schaeffer advarte mot i boken "Skjebnetime" for mange år siden. Han skrev at hvis kjønnene var like - spilte det ingen rolle hvem som hadde samleie med hvem (homofili og lesbiskhet) og fosteret måtte fjernes når graviditet oppstod slik at likhet kunne "bevises". Joda, det har ikke manglet på advarsler mot Likestillingsloven og dens konsekvenser, en krumtapp inn i familielovgivning og organisasjonenes ordninger.

Dette viser en del av den totale kjønnsforvirring man siger inn i når tankebygninger i skaperordningen ikke fastholdes og de ny-hedenske tankebygg ikke rives som Bibelen pålegger oss og Arthur Berg kjempet for i kristning av tanken. For det stopper ikke med kjønnsforvirringen - men lemlestelse som er verre enn det nevnte hedenskap.

I flg. Solberg opereres de svenske jenter - i hundretall som skifter kjønn - ved at underlivet opereres og brystene skjæres av, og kroppen pumpes inn med hormoner. Kan det bli verre? I alle fall er det langt verre enn det vi med rette anklager for "kjønnslemlestelse." Man vil heller ikke unnlate å tilføye nok en del av forvirringen - det familieknusende barne"vernet", like knust i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) - og mye annen elendighet i vårt kjære Norge.

På denne bakgrunn er det med glede jeg før jul registrerte at verdens største lutherske synode - Missourisynoden sluttet seg fullt ut til Bibelens skaperordning, mot darwinismen og for Bibelens klare tale om ung jord - og ba sine pastorer å legge vekt på det i sin undervisning og forkynnelse. I denne forvirringens tid er det godt å se noen gå til roten (radix) av forvirringen og fastholder Guds Ord som det står skrevet. Da er det håp.