Løvetann-ideologien må tas med rot!


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.06.2020

Min tomt er en naturtomt med en - riktignok grønn plen - men røff og med noe løvetann. Når de stikker blomsterhodet opp på lang stilk - blir de høvlet ned enten av gressklipperen eller min stokk når jeg klasker til dem. Men etter et par dager dukker nye generative blomsterhoder opp, riktignok med kortere blomsterstilk. Så får de en ny runde, men det samme skjer. - riktignok nå med enda kortere stilk nesten krypende langs bakken. Forklaring: kanskje et overlevelses-instinkt hos planten ved å sikre livet og videre spredning ved å la bladene ikke produsere mer enn akkurat det som skal til for kort stilk og blomster med frø. Ikke før jeg bruker et redskap til å stikke ned langs rota, vri rundt og røske opp rota (radix) tar jeg knekken på livskraften. Alternativt kan en bruke hormonpreparat.

Dette minner meg om den pågående politiske debatt  hvor vi har mange flinke observatører som husker godt og refererer  - men nesten bestandig blir en sittende igjen med HVORFOR - hvor er RADIX - roten til alt opprøret som dukker opp igjen og igjen i USA bl.a. mot. Det er ikke nok bare å observere og referere - noen sorterer også i fakta og fordreier. Fakta for dem - er ikke "hellig" som det heter i journalistikken. Og de verste av mediefolkene springer rundt med "fyrstikker" - nærmest som pyromaner for å få i gang revolusjoner. Man få går til roten av ondet.

Nei, også her må en ned til radix - roten - være skikkelig radikal - om en skal få slutt på raseriet som har spredd seg fra tankebyggene til den "franske revolusjon" til Karl Marx, Freud, Darwin og ny-marxismen - som Frankfurterne på en eminent måte har mikset sammen for å lage kulturelle våpen som river sentrale elementer i den vestlige sivilisasjon etter at de med Trotskij`s feilslåtte angrep på Polen under den russiske revolusjon - forstod at blodig revolusjon ikke er veien å gå. Så tok - ikke minst Georg Lukács med seg kulturkontoret fra Moskva til Frankfurt am Main og fortsatte der i 1923 - for så i møte med Hitler å flykte til USA og invadere de amerikanske universiteter med start i Colombia hvor Clinton m.fl. har studert.

Dette er dyktige godt skolerte akademikere som utmerket godt vet hvordan den vestlige kristne sivilisasjon er bygd opp på den judo-kristne arven - med troen på Gud og Hans skaperordning med familien i basis og Guds lover og regler for hvordan forholdet til natur og ting skal ordnes med for eks. - du skal ikke stjele, begjære din nestes eiendom osv. Guds vilje regulerer også hvordan forholdet innen familien skal være - og forholdene i menighet og samfunn. Mye av dette er nedfelt i vår lovgivning fra  Grunnlov til sektorlover. I Norge var Grunnloven konfesjonsbundet til den "evangelisk-lutherske" rettstenkning  som styrte tenkning og lovgivning innen de forskjellig livs/virkelighets sektorer om hva som er rett og galt. Hav som setter livet på rett kurs med bærekraft. Derfor sa de gamle: "Med lov skal landet byggjast - og ikkje  med u-lov øydast". Eller som grunnlovsfader Falsen sa det: "Lovene skal regjere - ikke menneskene."

Dette visste og vet   Frankfurterne - nå 68-erne meget godt ikke minst en sentral italiensk kommunisttenker Gramsci (nevnt i "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover." når han anbefalte den "lange marsj gjennom korridorene" - å innta institusjonene (Dep. skoler osv.) og sentralt: "legalitetsprinsippet" - altså bruke lovverket for å rive ned den vestlige sivilisasjon, skape kaos og anarki - for så å radere ut Gud, oppløse familiene, rive nasjonene på sin ville flukt mot den antikristelige utopi, den globale verden. Ikke minst setter de forskjellige grupper mot hverandre i klassekamp, angriper samlivet mann-kvinne osv. osv. Deres samlede destruktive konsept burde vært gjennomgått i detalj for å reise et rett forsvar- for det er smart og elegant og går under radaren på d fleste - som red. Sæle sa i forbindelse med kronikken.
Derfor er de også rasende på de som avslører dem og bringer Gud (judo-kristne arven)  inn i samfunns-utformingen for familien, nasjonen osv. Og eksplosjonen kommer når man samler seg og hjelper fram de der den judo-kristne arven kommer fra: Israel, oppbygging av landet for Jesu gjenkomst og Fredsriket med Fredsfyrsten. Les Es. 2 og Mika 4. Kikk gjerne innom Es. 65 som sier litt om både Fredsriket og "den nye himmel og jord." Glem ikke at de "løvetanner" som herjer i de tusen hjem - og den protestantiske vestlige sivilisasjon var satanister eller noe lignende. Winston Churchill var den som  best forstod dette da han reiste Vesten mot nasjonal-sosialismen (rot i egoismen) og ble den "Vestlige sivilisasjons redningsmann" under 2.v.k. Han var sionist og ortodoks Bibel troende. Lytt til hans kraftige omtale om Guds hjelp mot den djevelskapen som reiste hodet i hjertet av Europa da ikke minst for å utslette Guds folk - jødene - og er på vei opp igjen nå - som president Johnson riktig påpeker. Få forstår disse uhyggelig røttene - som før -  men noen er det. Som for eks. Breitbart med boken "Rettferdig sinne" og "Gjennombruddet" og kanskje også Bannon til en viss grad som rådgiver for Trump og advarslene mot diktaturet i Kina. Selv lagde jeg en skisse om dette i kronikken i Norge I Dag i 2012: "Politisk korrekthet - totalitær kulturmarxisme."

Men den som virkelig kan rive ondskapens "løvetannrøtter", er igjen de som med frimodig kraft og rotfeste i Den hele Skrift - forstår seg på tiden - og når ut og inn til tanke- og hjertelivet hos mer eller mindre forførte folk og nasjoner. Bedre "hormonpreparat" enn Guds Ord finns ikke. Det har skjedd før i Vesten - det kan skje igjen om Gud gir tid, og Han får vekt oss opp i tide.  Tenk videre selv og meld deg i troens gode strid for land og folk og dine barns fremtid. Enten styres vi innenfra eller etter kaos - utefra med makt!