"Guds verden" får Laget på nakken?


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.09.20

Media begynner sitt kjør som vanlig mot kreasjonister som hevder Bibelens Skapertanker ung jord og 6 dagers skapelse. Så også nå mot Andreas Årikstads nye lærebok: "Guds verden." 
Egentlig burde det ikke forundre noen - men noen ser det tydeligvis som sitt kall å gå mot kristen tenkning - og støtte til evolusjonstenkning med darwinistiske røtter. En total uvitenskapelig verden. I genetikken er det ikke Darwin som gjelder, men Mendel. (Mendels arvelære.)

At verden gjør det - forundrer ikke. Verre er det at en representant for Laget, Jon Romuld Håversen, gjør det med følgende ord: "- syns det er veldig problematisk med å formidle det han kallar  eit uvitskapeleg syn på skapninga til unge.  - - - Dette er å gi unge kristne ein ekstra byrde." Så sammenligner han det med dårlig utrusta soldater og avslutter: "Unge blir ikkje rusta til å ta vare på trua i møte med verda," seier Håversen.

Etter mitt syn en svært frimodig påstand - når en husker en undersøkelse jeg mener Laget gjorde for noen år siden - som fortalte at langt over 50 % av ungdommen mistet troen i møte med utdannings samfunnet. Da kan ikke Laget, Kirken og org. Ha lagt ned særlig mye riktig apologetisk arbeid for å hjelpe dem.

Jeg husker godt fra min studietid på Ås at man selv måtte ta initiativet til å få tak i folk som bla. lektor Odd Ragnar Nilsen som hjalp oss med "Lyset og tiden". Et oppgjør med en del av den vitenskapelige verden i lys av Bibelen. Veldig nyttig.  Jeg slet også, men fant "Ordet som aldri kan dø" av den skarpe tenkeren Olav Valen-Sendstad. Og en kveld vi hadde Håkon Fred Breen på Laget, returnerte vi sammen til Oslo, og jeg nevnte for han hjelpen jeg fikk av boken til OVS. Han tok da ut de to første kp. og laget et riktig godt lite hefte som Laget ga ut. Så man måtte lete seg fram selv - men Breen stilte opp - heldigvis.

Senere har jeg hatt kontakt med Ivar Kristianslund som begynte å skrive artikler mot darwinismen ca. 1963, men ble refusert både her og der. Han reiste til Amerika - og fant et helt annet klima for Skapertroen. Missourisynoden fattet for ikke lenge siden et solid vedtak om støtte til ung jord og 6 dagers skapelse. Det er - så vidt jeg vet - verdens største lutherske synode.
Kristianslund er tilbake i Norge og tok nylig sin dr.grad i teologi, og boken heter "Ungt univers fullført på en uke." Det var tredje dr.graden hans. Så den helt store belaster av "ekstra byrde" for ungdommen tror jeg ikke han eller de andre nevnte er. Nå selger vi boken og andre intervjuer han og legger han ut på nettet. Jeg tror en god del heller oppfatter dette uvitenskapelige vaset som hevdes, som en byrde. Så nå synes jeg heller han bør legge bort "pappskjold og plastsverd" Håversen benevner våre våpen med - og ta fram de Bibelske våpen som er mektige til å rive de tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Kristus og raserer troen hos unge mennesker. Det ville være Laget verdig!