Grunnlovens § 2 på plass igjen!

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.01.2020

Nasjonen Norge er i ett alvorlig uføre av Rettsløshet. Grunnlovens § 2 ble ødelagt 21.05.2012 der bl.a. KrF feiret i Stortinget med bløtkake. Det skal ha vært 3 Stortingsrepresentanter som stemte mot, alle fra Senterpartiet. Det viser oss et tverrpolitisk problem – altså hele folket har satt seg mot Gud i Lovgivningen.
Guds Ord er klart: ”For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den;” (Paulus brev til romerne 13, 3) Norges nasjonalmerke er korset i flagget!, med vår Nasjonalsang, med fokus på Nasjonalstaten og Guds Velsignelse: Ja vi elsker dette landet og vår Fedrelandssalme: Gud signe vårt dyre fedreland!

Vi vet også at kulturmarxismen, som jobber og jobber for å endre lovparagraf etter lovparagraf vil få ett problem om vi igjen får inn igjen Grunnlovens § 2, slik at den evangelisk-lutherske verdiforankring ALENE igjen kommer på plass (og ikke i dagens ordlyd  «kristendom og humanisme», verdier kan ikke forankres i mennesket). Kommer den på plass vil det bety at de folkevalgte skjønner alvoret i situasjonen. Legalitetsprinsippet tilsier at lovene endres over tid (dvs nye u-lover bygger på tidligere u-lover osv) – og verre og verre blir det – til slutt fjernet man hele den kristne verdfornkring i lovverket i Gr.l. § 2. Nå brydde kulturmarxismen seg lite om § 2 når de ødela vårt lovverk, for til slutt å ødelegge selve Grunnloven som er overordnet alt annet lovverk - men våkner et flertall i Folket igjen, har vi ett Håp om å drive prosessen raskt i revers. Det gjør man nå i flere andre land.

Det er en forutsetning for at så kan skje: Bibel og Bønn.
Det var Guds Ordet som knakk katolisismens Ondskap i Europa – i en reformasjon og det samme Guds Ord knakk nazimakten i Europa og verden for øvrig. Da Roosevelt og Churchill møttes om bord i 2 dager i august 1941 i Atlanterhavet var Troen på Kristus Sentral i deres felles fundament og enighet for Fred i Frihet i kampen mot nazimakten. De avsluttet sitt møte søndag 10. august med Gudstjeneste og Churchills favoritt salme Onward! Christian Soldiers… - Videre! Kristne Soldater. I Norge trenger vi en restaurasjon av Troen i Folket og deretter følger kulturarven.

Her kan en lese en relatert sak for dem som vil gå mere i dybden: Hvordan få inn Loven og Retten igjen i Norge?