Fosterdrapene erstattes av innvandrere?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.09.20

I en kronikk i Aftenposten 11.09.2001 skrev daværende sentralbanksjef Hermod Skånland kronikken ”Barna vi må savne.” Ingressen lyder: "Den eldrebølgen som både vi og andre vestlige land vil være stilt overfor et stykke uti dette århundret, vekker med rette bekymring."

Han forsetter: ”Det er kombinasjonen av eldrebølgen og lave fødselstall som vil skape alvorlige finansielle og realøkonomiske problemer i de fleste europeiske samfunn også i Norge.” I den meget grundige analytisk, historiske artikkelen om utviklingen av økonomi og arbeidskraftsituasjonen, nevner han bl.a. ”en tung offentlig gjeldsbyrde” ”nesten hvert eneste land i Europa sliter med.” Han sier: ”Men selv om vi får balanse regnet i penger, betyr det ikke at vi også har balanse regnet i arbeidskraft. - - "Det vil være risikabelt og kostbart å legge planer som bygger på at arbeidskrafts budsjettet kan salderes med innvandring. - - - Det vil være arbeidskraft og ikke penger som vil være ”den viktigste begrensende faktor,-”. I.o.m. en aldrende befolkning vil også konsumet synke og etterspørselen etter varer og tjenester gå samme vei. En anbefaling lyder: "Innenfor et generasjonsperspektiv bør det være rom for å føre en familiepolitikk som aktivt fremmer slektens fornyelse."

Kronikken avsluttes slik: ”Vi kjenner historiske eksempler på at folketallet har gått ned på grunn av epidemier, hungerkatastrofer eller krigshandlinger, men at en hel folkegruppe, som den europeiske, viser tegn til å forvitre som et resultat av enkeltmenneskets egne valg med hensyn til barnefødsler, er noe fundamentalt nytt”. Han føyer til at kanskje er de politiske, sosiologiske og kulturelle konsekvenser langt viktigere enn økonomi og arbeidskraft. Dette er altså norsk og europeisk familiepolitikk i vårt århundre – i motsetning til Luthers og Hauges sterke vekt på familien og bygging av sterke familier og som bygde Norge i det nittende århundre.

At man endog med et feministisk kvinnestyre - som skulle gjøre samfunnet så sikkert og mykt og godt - knapt har hatt en farligere utvikling med voldtekter og vold forøvrig er ufattelig. Samtidig fortsettes en fosterdrapspolitikk som er selvutslettende og en hån mot Gud og Guds bilde.
Det lages et barnevern som kan skremme noen hver fra å sette barn til verden - mens innvandringen fortsetter stikk i strid med hva sentralbanksjefen uttalte for ca. 20 år siden. Så følger man opp en kjønnsforvirrende kjønns- og identitetspolitikk som prof. Danbolt advarte mot på Geilomøtet i 1978. På toppen av dette forbereder man nå en innskrenkning av ytringsfriheten ved forandring av Straffelovens §§ 185-186 - frihet som var lidelsesfullt tilkjempet av haugianerne fra 1836-1842. Nå skal det legges til rette for at frimodig å forkynne troens første artikkel og konsekvensene av den - inklusive Guds dom for en nasjon blir straffbart.
Nå beveger en seg inn i steil protest mot Guds vilje, den som så fint var nedfelt i Grunnlovens § 1 og 2 m.fl. og løftet oss som folk og kulturnasjon. Den svenske kulturprofilen Sven Stolpe sa at den bare kunne sammenlignes med den greske høykultur. Årsaken er det som går under "radaren" på de fleste: Kulturrevolusjonen til Frankfurterne som har kokt sammen en farlig miks av ideene fra den franske revolusjon, Karl Marx, Freud, Darwin og ny-marxisme - til det "politisk korrekte", "kulturterror", "toleranse for oss men ikke for dem" i flg. kommunisttenkeren Gramsci. Han erkjente at de blodige revolusjonene i Paris og Moskva førte ikke fram - man måtte bruke til og forandre kulturen fra bunnen av om de skulle velte den judo-kristne sivilisasjonen som de hatet. Sentralt i denne kulturødeleggelsen stod Georg
Lukács familieødeleggelse som han startet opp i Ungarn og ble hivd ut - men de fortsatte i USA og hele den Vestlige verden som Breitbart m.fl. viser i sine artikler og bøker. Før man røsker denne ideologiske "løvetann" med radix/rot, vil våre gode velprøvde sivilisasjoner bygd på den judo-kristne arven bare fortsette mot sin undergang.
Nyttig litteratur er Finn Jor: "Kong Haralds, Nei" og hans "Ideene som skapte Europa" samt Breitbarts bok: "Rettferdig sinne".