Forskjellige stråler og magnetfelt samt "skitten" strøms påvirkning på kroppens el-nerver


Av sivil agr. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.10.20 (Oppdatert 02.11.2020)

Agder nett opplyste for kort tid siden at de nå kjørte på mot de 1500 siste som ikke ville skifte til AMS måler p.g.a. strålefaren. Dette dreier seg selvsagt ikke bare om 1500 mennesker, men mange tusen når en tenker i familier. Nasjonalt dreier det seg nok om titusener. Det er et faktum at mennesket ikke er en teknisk innretning, men et biologisk vesen med nervebaner hvor det går elektriske impulser. Disse banene kan like selvsagt påvirkes av sterke stråler og felter utenfra - og like selvsagt alt etter følsomheten til de forskjellige personer. Noen er robuste, noen følsomme, og noen overfølsomme. (Tidl. WHO-sjef Gro Harlem B. tillot ikke folk å komme nærmere enn 4 meter p.g.a. strålingen fra mobilene. Nå har hun visst også problemer med øynene som andre også registrerer. Det finnes mange andre eks.)  Da bør man lytte til kunden - etter hvert pasienten med sine erfaringer - og ikke påtvinge dem sin kunnskap som vedkommende opplever og vet ikke er relevant.

I tillegg bør man ikke påtvinge kunder - hele familier - en praksis som kan true både liv og helse. Det kan nok være i samsvar med div regler ikke-biologer har skapt for å fremme sine el-planer - men som ikke er i samsvar med biologisk kunnskap og overordnet lovgivning i våre rettsstater. Vi har nok av den slags for tiden. Jeg nevner bare NAV og Barnevernet. (Lovene skal regjere, ikke menneskene. Gr.l. fader Falsen) Man nevner alt fra Menneskerettene, til Gr.l. og Forbrukerkjøpsloven § 48 a. Motivasjonen i de store og mindre linjer bak en slik opptreden får det være opp til den enkelte å registrere og forstå. Men som ref. under viser, er dette både helse- og tallmessig et ikke lite problem som snarest topp politikerne og helsemyndigheter må ta på ramme alvor om de vil ta vare på befolkningen sin på en skikkelig måte.

At man ikke har forstått det godt nok til nå - får så være - det er ikke nytt i medisinens historie - det har vi historier om fra Zemmelveis og barselfeber til tobakkskader, til asbest, til dr. med. Saugstads banebrytende arbeid for behandling av kuvøsebarn (O2) og tanker om ME m.m.fl. Men når man begynner og ane - og beveger seg over til å forstå en uhyre komplisert virkelighet, - burde man lene seg tilbake, være lydhør - være føre var - forsiktig og ikke fortsette å bruke nettselskapenes MONOPOLMAKT til å true med stengning av strømmen spesielt når  man har betalt og har alt er i orden - bortsett fra å akseptere innsatt ny måler som man frykter kan skade liv og helse. Helsemyndighetene bør merke seg dette fra utredning nevnt under vedlegg 2. s. 170. "Statens strålevern har gjort det klart ved flere anledninger at etaten har ikke medisinsk, biofysisk eller strålemedisinsk kompetanse på dette feltet - -" og viser til ICNIRP.  På s. 195 viser den ene til den andre og havner tilbake til NVE og forklarer at de "som jobber i NVE, bare er sivilingeniører, og kan jo ikke noe om helse. Helsedir. har ansvaret for det adm., men viser lojalt til søsteretaten, -" osv. osv. Og så fra Utredningen s. 52: "Etter vår vurdering bygger Helsedir. uttalelse på en uriktig retts-oppfatning. En lege eller annet relevant helsepersonell vil kunne utstede en erklæring på bakgrunn av annet kunnskapsgrunnlag enn det Helsedir. viser til i sin uttalelse, uten å opptre i strid med helsepersonelloven § 15." Det vil si gi erklæring så kunden får beholde gammel ordning. Det må ikke være slik Setesdølen skrev på lederplass om sitt oppgjør med Posten "at det var som å snakke til en stein." Dette synes å være et mektig totalspill om el-verdiene våre fra husveggen til "grønne" kabler til utlandet etter at folkets eiendom, krafta ble til A/S. Jeg har fulgt det rimelig nøye siden 1996.

Vil du ha solid info. om denne saken, så last ned (for ikke kommersiell bruk): "Smartmålere, jussen og helsa. Utredning av advokatfirma Erling Grimstad A/S." E. Grimstad var tidligere Økokrimsjef. I samme oppslag er et vedlegg av Einar Flydal. En kort og meget informativ YouTube finner du med E. Grimstad: "Smartmålere - en strålende framtid?"

 

* Noen få linker

http://www.nyhetsspeilet.no/2016/05/pavirkes-helsen-din-av-skitten-strom/

https://einarflydal.com/2020/09/09/ams-slik-spiller-du-na-for-a-vinne-mot-nettselskapet/

https://einarflydal.com/2020/09/10/ams-nettselskapet-stengte-strommen-ulovlig-ma-betale-kundens-advokatkostnader/

https://einarflydal.com/2020/09/14/ams-intern-strategisplid-team-flydal-vs-team-arendal/