Feminisme, likhet ødelegger det kvinnelige

 
Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 20.01.2020

Nyhetene melder at et økende antall jenter vil bli gutter - og ber om kjønnsoperasjoner. Ingen skjønner hvorfor, og radikale krefter i Norge vil ta fra Rikshospitalet eneretten på disse inngrepene. De er for restriktive. Så vil man "liberalisere" også dette som er verre enn kjønnslemlestelsen til hedningene som vi kritiserer høylytt. At Riksen er restriktiv, er ikke vanskelig å forstå. De er fagfolk og har vel enda rester igjen av naturrett - som gjør at de oppfatter dette som ren naturødeleggelse.

Stein Solberg skrev en utmerket artikkel for en stund siden bl.a. om denne utviklingen i Sverige hvor hundrevis av jenter ble operert i underlivet, avskåret brystene og pompet med hormoner. De ville bli gutter.  Nå er det altså på full fart inn i Norge, og fremdeles er tankene hos "eliten", meg skjønner ingen ting. Kanskje ikke så rart når man har heiet fram feminismen og likestilling kvinne-mann i årtier. De fleste har knapt forstått hva man drev på med i dette Skaperopprøret - mot Han som skapte til mann og kvinne, likeverdige, men med forskjellige funksjoner av avgjørende betydning for familien til nasjonen. I en demografisk utvikling med 1,5 barnefødsler og nasjonen på vei mot utslettelse - burde det ikke være vanskelig å skjønne litt av sammenhengen?

Men feminismen dundret på, og likestillingen syntes absolutt at kvinna måtte bli like mannen fra ytterst til innerst og ut i alle hans funksjoner - langt inn i DNK og de kristne organisasjoner endog. Det betydde selvsagt at kvinna og det kvinnelige ble tilsvarende nedvurdert - inntil man fikk bl.a. en DINK-kultur - dobbel inntekt - ingen barn. Og jentene har etter hvert fått det inn i ryggmargen at å være jente, er annen rangs - og skal man være noe verdt, må man bli gutt og innta mannens posisjoner på alle områder - bortsett fra der hvor det trengs virkelig muskelkraft i tungarbeid. Det skrev en av de store på feminisme i USA i Time mag. "En tanke som i hjertet kom, og som man litt lot råde - -" ja, det ender selvsagt i et eller annet ideologisk sidespor og grøft - nå med hele nasjonen og den oppvoksende slekt. Gutta tar i økende grad selvmord, og jentene opererer seg til gutter - som de allerede begynner å angre. Når skal det heve seg en bibelsk sterk og frimodig røst mot disse ideologiene fra avgrunnen? Jeg minnes sjefsred. Arthur Berg i avisen Dagen og hans iherdige kamp mot feminismen, fosterdrapsloven samtidig som han klart og høyt sa at han "høgakta kvinna". Han ble selvsagt ikke trodd og avsatt! Å "høgakte kvinna" forstod selvsagt ikke den gamle "forstokka" mannen. Nei, kvinna måtte slippes til i mannens høyverdige posisjoner! Han var monoman! Ut med han. Det koster å gå mot tidsånden for Bibelens tale om mann og kvinne og ekteskapet og dets frukter, Guds gave, barnet. Det store mysterium Paulus taler så godt om og sammenligner det endog med forholdet Jesus og menigheten. Det mysterium som er det første og grunnleggende samfunn og menighet, familien er basis for de. Ikke noe rart at ideologiene river dette i våre kristne nasjonalstater. Vi trenger "generaler" som forstår seg på tiden og vet hva Norge bør gjøre, som kong Davids folk. Guds stridsmenn som ikke kjenner motstanderne og driver tilpasning - trenger å få høre "tilpasning til hva og hva så." Begynnelsen på slutten ser vi nå.