En sann kristen tenker ikke verdens tanker


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.11.20

Esaias kp. 55, 7-9: Den ugudelige forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende sig til Herren, så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han skal mangfoldig forlate.  For mine tanker er ikke eders tanker, og eders veier er ikke mine veier, sier Herren; som himmelen er høyere enn jorden, således er mine veier høyere enn eders veier, og mine tanker høyere enn eders tanker."

Øivind Andersen skriver om dette Ordet i "Ved Kilden" 14. mai. Han skriver så sterkt som: "Skal et menneske bli frelst, må det snu om. Det må forlate den veien det hittil har gått på, og vende seg til Jesus med sin synd. Da kommer det inn på den nye veien.

Men dette er ikke nok. Det må også forlate sine tanker! Gjør det ikke det, kommer det heller ikke til å forlate sin egen vei."

"Alt det vi har tenkt om Gud, om hva kristendom er om hva Guds rike består i, om hva det er å leve som en kristen, er villfarelse. - - Vi må gå inne for å ta avstand fra alle våre tanker. Det ligger noe aktivt i dette: Forlate sine tanker. Det er noe vi må sette inn på! Vi må være redd for våre tanker om Gud og det som hører Gud til.  -  - Da blir vårt hjerte åpent for Guds eget Ord. I det - og bare i det møter vi Guds tanker! Uansett hva vi på forhånd kan mene, må vi følge Guds Ord istedenfor å følge våre tanker."

Guds tanker finner vi i Bibelen - i den rette oversettelsen. Jeg tenker mange ganger på Ø. A. som sa at det du ikke kunne utenat, kunne du ikke i det hele tatt. Han kunne store deler av Skriften utenat. På engelsk heter det "by heart", av hjerte.

Vi synger: "Lær meg å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem, - -."

"Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne - uten Din den gode Ånd vil Sitt lys i oss opp tenne. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må Din Ånd oss føre, -."

En gammel god kristen venn - død nå - sa engang: fyll deg opp med Guds Ord så har Den Hellige Ånd noe å arbeide med. En annen gang hørte jeg følgende: Gamle Adam skal sulte fores - og det nye menneske få rikelig av Guds Ord.

Jesus undret seg mot slutten av Sitt liv på om Han ville finne troen på jorden. Og man undrer seg sammen med Han når en hører hvor lite Bibelsubstans det er i forkynnelsen, i tankelivet til folk om forholdet til Gud og hvem de er som kristen, om rett forvaltning av Guds bolig for oss (naturen) og ordningen innen familien, samfunn og menighet. Store områder er helt uten kristen tanke og rett.

Man bekjenner seg nok som kristen - men er tankelivet fødd av Ordet og overtatt av Ordet? Hvordan tankelivet er - ser en jo i det som utspiller seg i skrift, tale og gjerninger.