Dette ER hjerterått, Kristin Ørmen Johnsen!


Av Lars Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.02.2020

I faksimile nederst fra Stavanger Aftenblad kan vi lese en kraftig uttalelse fra Høyres Stortingspolitiker Kristin Ørmen Johnsen! Overskriften i saken er Dette er hjerterått.
Saken er at politiet utøvde sterk vold mot en 10 år gammel gutt i lokalene til Stavanger Barnevern.

Avisens bildetekst lyder: «Kristin Ørmen Johnsen (H) er leder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hun reagerer kraftig etter å ha lest reportasjen om omsorgsovertakelsen av 10 år gamle Alex og et yngre søsken i barnevernets lokaler i Stavanger.»

Da blir spørsmålet til Kristin Ørmen Johnsen: Når leverte du inn politianmeldelse på Stavanger Barnevern og på politiets utøvelse av vold?


Faksimile Stavanger Aftenblad.

Aftenposten nett 08.02.2020 omtaler hendelsen i en ingress slik:
"En 10 år gammel gutt skulle tas fra sin mor. Fem politibiler og syv politibetjenter aksjonerte i barnevernets lokaler. Gutten ble holdt, lagt i bakken og kjørt bort i cellebil." Og i samme oppslag siteres Stavanger Aftenblad: "(Stavanger Aftenblad) 4. november 2019: Sirener skingrer mellom husveggene. Politibiler kjører én etter én i høy fart mot barnevernets lokaler i Stavanger. Noen stopper ved inngangen til bygningen i St. Olavs gate, andre på Løkkeveien. Fem politibiler kommer til stedet. Syv politibetjenter tar seg inn i bygget. Folk som jobber i området bak hotell Atlantic, blir avbrutt i arbeidet. Noen kikker gjennom vinduene, andre går ut for å se hva som står på. Gjennom glassfasaden ser de uniformerte politibetjenter løpe opp trappene mot tredje etasje. Opp mot lokalene der barnevernet i Stavanger holder til."