Biologisk krigføring mot Vesten?


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.07.20

I lengre tid har jeg hatt liggende en klippbunke fra inn- og utland som er opptatt av hvor viruset oppstod og hvordan det ble spredd ut i verden med katastrofale følger. Mer enn antydningsvis har det vært signalisert at det var oppstått/ laget ved vilje eller uhellsluppet ut fra et laboratorium i Wuhan. Det dreier og de neste sitatene seg om - men de også uten fellende bevis ennå.


Nationen hadde den 10. juli 2020 en kronikk som begynte med å sitere forsker Gunhild Alvik Yborg: "vi er i krig". Else M. Norderhus som skrev kronikken, fortsatte med: "Om Covid-19 er et stridsvirus laget for å slå ut andre land, vet vi enda ikke. Men om det stemmer, vil vi kunne gå  en skremmende fremtid i møte. For  oss vil det være en ny situasjon å stå i. Og det vil skape mistillit overfor  et land som har god oversikt over vår infrastruktur. Også selve viruset kan det være mer krevende  å finne vaksine til, for å gi oss immunitet."

Imidlertid kunne en legge sammen flere indisier  som peker mot "vi er i krig", både at leger/lab. arbeidere som varslet forsvant, at kineserne ikke varslet verden før ca 14 dager etter at de skjønte faren, lot smittede personer i tusentall strømme til Vesten - ikke minst Italia og USA. Andre ting kunne også vært nevnt, som samarbeidet mellom dette lab. og Univ. i Houston som ikke var fornøyd med det kinesiske laboratoriet sikkerhetsrutiner osv.

Ikke burde det være fremmed for Vesten - selv om det luktet store penger i samarbeid - at dette var et av verdens verste diktaturer gjennom tider fra Mao til d.d. De har drevet ett barns politikk med tvangsaborter og tvangssterilisering - salg av babyer til Vesten osv. Likevel la også Norge seg flat for regimet. Hadde man det minste historiske kunnskaper - kjente man til det nevnte og mikrobiologen dr. Ishiis biologiske krigføring fra Harbin i 1931 og til slutten av verdenskrigen. Han utøvde sin redselsgjerning med bio-kjemiske våpen mot Kina, noe også ubeskyttede misjonærer i Mansjuria måtte lide for. Dr. Ishii var fullt på høyde med dr. Mengele i Tyskland som var alliert med japanerne. Det har nok kineserne lært ikke så helt lite av som effektivt våpen for å svekke Vesten slik at de kunne ture fram på alle de Silkeveier de nå  har bygget mot Vesten. Profetiene er heller ikke ukjent med Kongene fra Østen. (Johannes Åpenbaring 16, 12 – link her, se Del II)

Men dette blir ikke mer enn indisier før vi får endelig bevis. De synes nå Bannon - tidligere rådgiver til Trump - å opplyse oss om. Han har i lengre tid fartet rundt i Europa og advart mot Kina. Nå skriver Hans Rustad i Dokument.no  12. juli 2020: "Bannon. Flere avhoppere  fra Kina forteller hvordan viruset slapp ut." Eksperter fra det kinesiske lab. er sluppet ut og er i hendene på vestlig intelligentsia. Han skriver videre: "Èn ting er at viruset er lekket ut fra instituttet i Wuhan. Noe annet er måten det ble håndtert på  etter at alle var klar over at et nytt smittsomt virus hadde dukket opp. Regimet la lokk på all  informasjon og ofret i realiteten verdens helse. WHO støttet Beijing i dette, noe som gjør FN-organisasjonen medskyldig."  Bannon forteller oss nå at det finnes eksperter - avhoppere  - med spesial kunnskap i nevene på FBI og andre. De har forlatt Kina siden februar 2020. Bannon siteres: "Folk kommer til å få sjokk når de får høre hva avhopperne har å si."

Og til slutt: "Bannon sammenligner  spredningen av koronaviruset med Tsjernobyl. Eksplosjonen i atomkraftverket var en sterkt medvirkende årsak til Sovjetunionens fall. Bannon tror noe lignende kan skje med det kinesiske kommunistparti."

Og enda mer hårreisende er at vi knapt tør tro at vi er ferdig med viruset enda - men at det av forskjellige årsaker - bl.a. hvordan viruset er formet, mutering etc. - kan føre til ny opp-blomstring over hele verden. Sånn er det å forholde seg til hedenske diktaturer.

"Beijing kunne ha advart verden, men gjorde det motsatte. Regimet lot nyttårsfeiringen gå sin gang. Millioner av mennesker var ute og reiste. Kinas regime er medskyldig i mord, mener Bannon."  Nå arbeider Vesten grundig med en voldsom veldokumentert sak mot Kina, og Norge vil måtte sakte våkne opp fra sitt søvndrukne samarbeid med Kina o.a. diktaturer.  

Se også  "DRAGEN og musa" av Øystein Steiro 2. side i Klasse Kampen 6. juli 2020 med ingress: "Kina bruker handel, eksport og strategiske investeringer for å oppnå utenrikspolitisk innflytelse. Hva betyr det for Norge?"