Tilpassing - Energi- og Jordlov?

 

Av tidligere jordbrukssjef Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.08.2019

Under et stormøte om vindkraft på Evje - rundt 500 fremmøtte - registrerte en med undring at det  virket som om man kunne leie svære arealer på nærmest ubegrenset tid uten behandling etter Jordloven. Som jeg kjente Jordloven fra jeg gikk av i 2004 - så måtte alle arealer som skulle leies ut over 10 år behandles som fradelingssak etter § 12 - så vidt jeg husker. Men nå syntes det uaktuelt.
Etter møtet konsulterte jeg møteleder og ordfører og fikk bekreftet at Energiloven overkjører Jordloven og § 12. Jeg sjekket videre opp hvordan dette kunne ha skjedd og fant etter hvert ut at Jordloven var satt ut av kraft i energispørsmål ved lovendringer mellom 2010 og 2013. Hvordan og eksakt når vet jeg ikke.

Tilfeldigvis kom jeg i kontakt med juridisk personell lengre vest som hadde hatt oppe en sak hvor de benyttet seg av Jordlovens delingsforbud. Det var i 2009. Hvordan det gikk eller ikke gikk med den saken, husker jeg ikke - men det er heller ikke interessant. Det som er interessant, er at Loven ble endret etter dette forsøket på å nytte det gamle delingsforbudet når leieavtalen gjaldt for mer enn 10 år.

Slik er det å ha makta - da gjør man som man synes det er formålstjenlig - og blåser de tungtveiende hensynene til at gardsbrukenes areal blir kraftig redusert uten vurdering av kompetent myndighet, bygdefolkets bestemmelse over sine nærområder, insektliv og dyreliv kraftig skadet osv. Jeg skal ikke gi uttrykk hva en passende karakteristikk bør være på et slikt "folkestyre" og "rettsstat", men kan jo avslutte med ordene til en gammel bygdehistoriker: "Syssa kan me ikkje ha det kara."