Tåkedebatt om nasjonalstaten i NRK God konge og styre tar vare på land og folket


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 04.01.2019 


Av Jørgen Høgetveit

I dag den 5.1.-19 hadde P2 trommet sammen en del statsvitere o.a. profesjoner  for å drøfte nasjonalismen og murene som reiser seg mellom nasjonene over hele verden. Det ble en underlig debatt - først og fremst fordi de ikke definerte begrepet nasjon - nasjonal-isme og deres røtter og hensikter.

Hensikten er selvsagt en hver stats plikt til å forsvare og  ta vare på sine innbyggere - på samme måte som en familie tar vare på sitt hjem og familie.

Røttene finner man i skaperteologien bl.a. Ap.gj. 17,26: " og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder,-" Man berørte det ikke en gang  - tankene fra den vestlige sivilisasjons fundament. Like selvsagt fordi Gud ikke synes å være innenfor tankehorisonten. Og nok en "elefant i rommet" var at man nå burde nevnt at man i årevis hadde anklaget jødene for å bygge mur mot deres plageånder. Og det gjør man ikke ustraffet - når andre begynner å ville ta deres land - må de også reise murer til beskyttelse. Det får alltid konsekvenser å glemme Gud og angripe Hans folk. Nå bygger folkene murer selv!

Så til forståelsen av nasjonalismen som Jørgen Løvland har talt om på en utmerket måte. Han sier nasjonalismen har sin rot i ego-ismen. Alle ismer er overdrivelse av  noe som kan være rett og godt.   Å ta vare på seg og sine og de ressursene man trenger til det - er rett og godt - men ikke å ville hjelpe andre i nød når man kan - er egoisme .

Å være sosial er også utmerket - men med en gang man bygger opp sosial-isme og solidaritet - som betyr samhold mellom likesinnede og definerer andre ut til sin klasse - er man på vei inn i en -isme igjen.

Å være nasjonal - er godt og rett og i samsvar  med Skaperens tenkning i Ap.gj. 17. Men når det blir en -isme av det - meg og mitt - vi og vårt - og ingen hjelp til folk i nød - har man igjen passert grensen til - ismen: nasjonalismen. Og rent ille blir det når man som Hitler og Darwin gjorde det og talte om raser som var mer eller mindre verdt.  Nasjonal- og sosial-isme blir nasjonalsosial-isme, noe av det verste verden har sett.

Man hvordan skal man så praktisere nestekjærlighet, medmenneskelighet  og en god nasjonal holdning?  Det kan man aldeles ikke ved å la massevis av folk invadere eget hjem, heller ikke nasjonene så det går galt for oss alle sammen. Vel, i enkelte prekære situasjoner - som for eks. da tyskerne bombet Evjemoen og det samlet seg 40 mennesker på Høgetveit gard oppe i heia for å komme unna bombene, var det rett og godt. Men det ville jo ødelagt alt om de skulle fortsette å bo der slik at drift av liv og eiendom ble umuliggjort for husholdningens faste medlemmer med mange barn. Over tid klarte man å ta vare på 3 familier. Nei, man må spørre hva som er gått galt i de flyktende folkemasser - hvorfor landene er så ødelagt at de - som Bibelen forteller oss - spyr folkene ut. Med de ressursene som man kan avse - uten å smadre nasjonene man har ansvaret for - må en forsøke å skape fred og bygge de ødelagte nasjoner opp igjen fra grunnen av der folkene hører til.

M.a.o. her må det ryddig, langsiktig bibelsk totaltenking til som bl.a. jødene har praktisert i sitt land som de kom tilbake til etter at hedningene hadde smadret det til ørken og sump. Nå bærer det - etter 70 år - 7-8 millioner mennesker og med en utstrakt hånd til verden som stort sett gir de et rapp over fingrene og helst vil utslette både jødene og annet som minner om Skaperen og Frelseren og den bibelske virkelighet. Fred kommer det ikke - og murene faller ikke før "dei truandes bøner" (J.Løvland om 1905) får inn de himmelske krefter og Guds tanker.

Hovedbudskapet i Guds vilje, loven er: "Du skal elske Herren Din Gud av alt ditt hjerte og all din sjel og all din hu (forstand) og din neste som deg selv", endog sine fiender Og det vil du fort oppdage at den kjærligheten er ikke menneskelig - hvor snill du enn er: den er Gudgitt, guddommelig. "Vår formørkede forstand, kan jo ikke sannhet kjenne. Uten din den gode Ånd - vil Sitt lys i oss opptenne. Godt å tenke, tale gjøre, dertil må Din Ånd oss føre."