Strøm til Europa betyr null - men ødelegger Norge


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.03.2019

 

Vårt bidrag til Europa av ren strøm utgjør 1/350 eller som en liten prikk mot et stort trailer hjul, mens det har en rekke skadevirkninger i Norge - inklusive at man fortsetter raseringen av norsk natur med vindmøller fra Finnmark til Lindesnes.
Høylytte protester høres stadig oftere ettersom økende antall km2 legges ut til vind industri i flott nesten uberørt natur.

Når det har nærmest null betydning i energiforsyningen av Europa - og er ødeleggende for den norsk natur, grunneierne og befolkningen generelt i et mørkt, kaldt land som må ha lys og varme og noe rimelig energi til arbeidsplassene - HVORFOR GJØR norske tjenestemenn og politikere det da? Vi glemmer ikke at de vippet oss inn i EØS og har fortsatt å svelge unna deres lovverk imot folkets klare Nei.


Vel - noe penger er det selvsagt inne i bildet for stat, kommune og de store aksjeeiere. De store nærmest multikonsernene som trenger å reklamere med rein kraft - betaler også godt for seg. Og penger oppnår en ved å slippe på vannkraft når de trenger det og til gode priser - og så overlates det norske markedet til svært varierende vindkraft og europeiske priser samt avgifter og øket kabel/nettleie. Men man sitter igjen med spørsmålet om hvorfor man gjør dette mot folket? Og hvem har planlagt og tillatt at man tar de ferdig utbygde gullkantede kraftverkene bygd ut for kommunale skattekroner - til pengemaskiner i internasjonaliseringa?


Dette er knapt hele forklaringen. For det som skjer med denne internasjonaliseringa, er at stikk i strid med Industrikonsesjonsloven av 1917 - så blir mer og mer overlatt til internasjonal storkapital - for loven er jo endret i all stillhet. Hvordan det går med stats- og kommuneverkene er en sak - for de blir antagelig underlagt kontroll av ACER hvis ikke Island sier nei og det stopper i Efta. Men flere av småkraftverkene som er bygd ut de senere år, er kjøpt opp av tyskere. Og samme veien går det med det som man så flott kaller Vind-parker - selv om det er langt fra parker. Dette også stikk i strid med nevnte konsesjonslov som våre fedre sikret land og folk med - men som nå er kraftig oppfliset i internasjonaliseringens navn. Og dette igjen på veien mot stadig sterkere globalisering - altså én verden og én regjering som paven talte varmt for i 2016 for Kongressen i USA og i FN.

Journalistene i Time Magazine skjønte det og plasserte et bilde av paven på forsiden med følgende tekst: "The NEW ROMAN EMPIRE." Nasjonalstatene skal viskes ut med folkestyret og friheter av tale- og møtefrihet etc. Nå ble det heldigvis kraftig bremset opp av at USA valgte Trump som styrker nasjonalstaten igjen, og britene valgte Brexit, og flere nasjoner trekker seg tilbake fra EU under høylytt irritasjon fra maktmenneskene. Så vi bør ikke ødelegge store deler av Agders utmark (m.fl. fylker) som vi trenger til helt andre ting - for å tilfredsstille globalismen som bl.a. et nydannet institutt ved Universitet i Agder har startet opp. Et rungende NEI fra Agder - dette mørkemennenes Bibelbelte - vil man nok merke seg og bli lyttet til i maktkorridorene.