Statsråder som har skjært kjøtt og måka dritt?Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.02.2019

 

En rådgiver for staten bør vel leve etter  "kunnskap skal styre rike og land" og ha et minimum av fagkunnskaper om området man skal gi staten råd? Da er det knapt særlige kvalifikasjoner - selv om det høres svært folkelig ut - å ha "måket dritt" og skjært kjøtt, og en statsråd var visst også vokst opp på et geitebruk på Vestlandet.
En som virkelig tok vare på Norge - Jørgen Løvland - levde etter ordet "Les og vex" fra han var 12 år - så ble han kunnskapsrik fredsskaper og bygger og kanskje Norges mest dekorerte mann.
Vi har også bonden og haugianeren Ole Gabriel Ueland, en ubestikkelig mann som gjorde Norge vel. Studer gjerne fedrene, deres grunnholdning og innsats til dagens politikk.
Industrikonsesjonsloven av 1917 sikret norske naturressurser for Norges folk og god forvaltning, samarbeidet vidt - men tok vare på land og folk og var ikke globalister.

 

Hvis man er i tvil om hvilken vei det går med forvaltningen av norske naturressurser, ikke minst norsk matproduksjon og selvbergingsgrad i tilfelle forsyningskrise av en eller annen grunn - bør vite at vi siger ned mot 35 %, og aldri har det vært så lavt før - og har knapt 40 000 bønder: fagfolk. Når statsministeren henviser til den store fiskeproduksjonen som fyller verdens matfat uten tanke for hvor fôret kommer fra, og en sivilagr. arresterte henne for - burde alarmklokker ringe. Kanskje enda høyere for den økonomen som nylig ikke fryktet for norsk matsikkerhet p.g.a. vårt store oljefond. Derfor trengte vi heller ikke kornsiloer som vi hadde helt til ca 1991. Det slo han tydeligvis ikke en tanke at et land med overproduksjon av bl.a. korn, kunne ha andre prioritering. For eks. av militære eller politiske grunner ikke ville levere til Norge. Transportlinjer - som er svært utsatte - kunne bli stengt. Hva da med tankeren som legger til kai i Fredrikstad med soya hver mnd. og som svine-, kylling- og annen husdyrproduksjon er helt avhengig av?


Etter å ha fulgt norsk landbruk i over 30 år som bl.a. planlegger, rådgiver og lov forvalter, blir man mildt sagt litt matt av all retorikken - mye tomme ord - og foreslår at man for eks. innbyr statsminister, finansminister, landbruksminister og gjerne miljøvernminister og gir dem et dagskurs på Universitetet på Ås om norske naturressurser, muligheter og begrensninger for norsk matproduksjon og selvforsyning - med avsluttende tre timer med innføring i driftsplanlegging. Hvor man informerer om ligningsoppgaver som må inn, gardsbesøk for å se på og drøfte gardens naturressurser, menneskelige- og menneskeskapte- ressurser, brukerfamiliens utdannelse og interesser m.m. Så innlegging i for eks. NORKAP for å regne seg fram til basistall for å se om produksjonsopplegget lar seg gjennomføre, eller en må drøfte videre med brukerne - og ikke bare tre ned over hodene på de et politisk vedtatt kontoropplegg som alltid skal ha større og større drift, stikk i strid med naturgrunnlag og annen kapasitet som passer på bruket som kan produsere et godt bidrag til vårt "daglige brød." 
På toppen av det hele kommer man med en landbrukspolitikk med CO2 rammer for ku-promp som betyr minimalt og synes å sidestille matproduksjon med annen aktivitet, lar kjedene herje videre med matprisene og selv flyr verden rundt til konferanser som skal redde verden. Kanskje verdens beste pelsproduksjon som bruker biologisk avfall fra slakteriene etc., skal bort! Næringsforbud.
Per Borten og Trygve Haugeland laget en nasjonal ressursmelding (se nederst i linken) fordi de mente: det kunne bli skjebnesvangert for et folk ikke å ha oversikt over de mat- og råstoffproduserende arealene. (etter minnet)
"Den som ei kan bygge sitt eget hus, hva stort han bygger går og i grus." Husk at både øko-nomi og øko-logi har sin rot i HUS, nomi-forvaltning og logi-læren om dette huset d.v.s. Det norske hus som dere er valgt til å ivareta.