Statsmakten og privat rett


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.06.2019

I Nationen 31.05.2019 starter en helsides artikkel med overskriften "Er bønder rettsløse?" 
Og det kunne godt vært utvidet til at dette gjelder mer og mer av privatlivet i Norge - hvor statsmakten utvider sitt maktområde på bekostning av privatlivets fred, eiendomsrett osv. Artikkelen er skrevet på bakgrunn av at Mattilsynets (M) rep. - ei dame, tidligere lensmann var på tilsyn på pelsfarmen til Lauvås - en farm med 9 600 pelsdyr. Hun rapporterte tilbake til M., og de skrev en forferdelig feil rapport som konkluderte med nedleggelse av farmen. Det meste var feil, og bonden dokumenterte alt med opptak og fikk saken langt om lenge opp til etterforskning - og mediekjør. Det resulterte i at adm. dir. for M. trakk seg og statsråd Bollestad satte i gang full utredning av saken. At dir. trakk seg, må jo varsle et fundamentalt galt system. Så får vi se om man får full opprulling av et system som minner mye om hva en ser i andre systemer som tråkker inn på privatlivet til folk.

Men tilbake til artikkelen som begynner slik: "Hvilke andre yrkesgrupper risikerer at hvem som helst kan dukke opp på jobben, kreve å få se alt du driver med og bidra til en rapport som kan frata deg livsgrunnlaget?" Merk deg "hvilke andre yrkesgrupper". Joda, det er mange som utsettes for dette - ikke bare bønder, men mange tusen hjem blir invadert av Barnevernet. Bare på bakgrunn av en "bekymringsmelding" fra en eller annen - endog anonymt - kan si fra til Barnevernet som kan ta barna på skole, i barnehage og i hjemmene - inklusive foreldrene. Dette uten dommertillatelse i samsvar med Gr.l. om bare i "kriminelle tilfeller."  Og en del "rapporter" skrives i hytt og vær av folk som synes å ha minimal innsikt og kunnskaper om de uhyre kompliserte og følsomme områder man beveger seg inn i - ofte etterlater de seg dype traumer.

Videre skrives det i artikkelen: "Hvor mange bønder har fått tilsynsrapporter mot seg som har påført dem store bekymringer, mye arbeid, økonomiske tap, til og med tap av livsverket, på feilaktig eller ufullstendig grunnlag? Rapport fra en person uten faglig kunnskap, en som på ideologisk grunnlag kanskje er imot det dyrehold som finner sted, uansett hvor forsvarlig det er? En som vil se det som en seier, hver eneste pelsdyrfarm, kyllingfarm eller gård, med griser han eller hun kan bidra til å få lagt ned?" (Uth. av undertegnde.)

Her kan en bare skifte ut "bønder" med "hjem", rapporter er det visst nok av med de merkeligste begrunnelser, og så kommer "rosinen i pølsa": "IDEOLOGISK grunnlag".

For det første er det flere fellestrekk i flere tilsyn o.a. av statens maktutøvelse i dag som er lett gjenkjennelig i de ordene som er brukt over. Og det som er mest interessant i disse systemene - som har fellestrekk - er at de ikke kan ha vårt gamle norske rettsgrunnlag hvilende på "evangelisk-luthersk" rett - den rette frihet og orden med frihet og bærekraft. Nei, her lukter det ideologi - og ikke norsk rett og rettskilde - for gode lover og ikke u-lover som bærer disse systemene nå. "Svik satt i system" om Barnevernet ble sagt av stortingsrep. Toppe - etter minnet. Tidligere form. for Stortingets sosialkom. Alvheim, hadde og bevingede ord om dette systemet rundt år 2000.

Det man nå forventer av myndighetene - er ikke bare at man rydder opp i og straffeforfølger M. i denne saken - men går M-systemet og de andre kontrollsystemer grundig etter i sømmene og bringer dem i samsvar med gammel norsk rett igjen.
Vi må ha skikkelig frihet i hjem og næringsliv om det skal bære staten - vårt felles hjem - videre. Vi må ha slutt på u-lovene, slutt på angiveriet, skikkelige fagfolk som kommer etter avtale, respekt for Gr.l. og privatlivets fred både i hjem og næringsliv. Og mest av alt må "rettskilden" som skaper de elendige lovene, tettes ettertrykkelig, lovene og lovgivningene bringes tilbake til "den rette frihet og orden" i samsvar med gammel norsk rett som ga oss frihet under ansvar og ikke en stat som etter hvert undertrykker folket.


Tillegg:

Bruk noen minutter på å se dette innslaget i Dokument2 fra 1993 med Gerhard Helskog!
Etter 22 minutter og 40 sekunder får du info OM Rettssikkerheten med advokat Christine Hamborgstrøm: Dokument 2