Staten og det politiske establishment i kamp mot egne velgere!


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.04.2019

DNT med sine 300 000 medlemmer og NJJF med 113 000 medlemmer har vel nå muligens satt spikaren i kista for globalistenes landbaserte vindmøllesatsing i Norge.
DNT begynner og arrangere marsjer «Gå for naturen» mot vindmøller på land 12. mai, som publisert her: https://www.dnt.no/artikler/nyheter/16488-ga-for-naturen
NJJF går hardt ut som du kan lese om her, mot vindmøller på land og for naturen: http://www.njff.no/nyheter/Sider/Kamp-mot-vindmoller.aspx

Med sine 413 000 medlemmer fordelt i alle samfunnssjikt er dette en kraftig bevegelse! Tidligere er det av flere dokumentert at argumentet om at Norge skal bidra til det fornybare
Europa, men sine nye vindmøller, ingen rot i virkeligheten har mht miljøet – men virkeligheten forteller oss om full integrasjon i både EU og en global Verdensorden – der er folkestyret avsluttet. Angrepet på den private eiendomsretten ligger også tykt uten på denne saken. Du ser tradisjonelle partier som skulle hegne om privat eiendomsrett overkjøre nettopp grunneierne og også helt vanlige familier i flere sammenhenger. Du kan lese mere om det her:
EU, CO2 og kommunal selvråderett - Hvorfor vindmøller

Denne motstanden som nå vokser frem i Norge minner meg om det sønnen til en tidligere demokrat i USA fortalte. Hans foreldre, demokrater, drev gård i 30åra og etter hvert fikk de tilgang på strøm og andre goder som gav dem et økonomisk løft – byråkratene og de folkevalgte i Washington brydde seg om hele landet. Men i dag, fortalte sønnen, neglisjeres landsbygda i USA der de også i mange tilfeller mister mobilnettet og andre helt sentral infrastruktur og de går lei og vender seg bort fra demokratene og over til republikansk side. Vi kjenner det for så vidt i Norge også, men her som generell politikerforakt, og i Norge har vi få eller ingen alternativer politisk som kan rydde opp på flere viktige områder for den jevne mann og kvinne – men det vil komme nå når folket har blitt statens fiende nr 1.
Vi skal ikke se bort ifra at denne motstanden kan smitte over på flere viktige samfunnsområder – det ville være å håpe at Statsmakten igjen måtte innordne seg vanlige maktfordelingsprinsipper basert på Naturretten. I en tid der håpløsheten hos mange råder skal vi minnes ordene til en statsleder som sto opp mot nasjonalsosialismen i vårt egen samtid:
Et undertrykt folk skal aldri frykte, for en dag kommer en sannhetens gnist - Gud alene vet hvorfra - og setter det hele under den strengeste tiltale og det går under.
Kampen om menneskerettighetene er ingen ny kamp – den er kjempet gjennom generasjonene og maktfordelingsprinsippet er helt avgjørende for om en lykkes i å etablere en fri nasjon der ansvar og frihet for individet går hånd i hånd og lysten til å arbeide og bidra skal fungere!
Sigurd Opdahl skrev, i 1947 etter 2. verdenskrig, klokt og innsiktsfullt om denne kampen i sin bok Kampen om Menneskerettene. Det kan være vi her i Norge nå nærmer oss et nytt ideologisk sedskifte i nasjonen tilbake til Sannhets Grunn – da vil det bli behov for de som vil være med på å gjenrestaurere den Norske Grunnlov. Det er et faktum at Grunnlovens § 2 slik den var før 21. mai 2012 gav oss ett godt Lovgrunnlag for nasjonsbygging – men den må følges og ikke behandles som en u-lov! Den tok hensyn til folkets frihet under ansvar, eiendomsretten, hensynet til hverandre og var nasjonsbyggende – ikke najonsrivende.