Skaperen fornektes - deretter kjønnet m.m.!


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.09.2019

Skaperen fornektes - det er her årsaken er - til svikten i Skaperteologien. Man får ha meg unnskyldt - at en blir litt oppgitt - også over kristne brødre. Nå er det flere som begynner å våkne for kjønnskampen de riktig mener er på gang, men sannheten er at den startet for langt mer enn 40 år siden og bl.a. prof. Erling Danbolts foredrag på Geilomøtet i januar 1978. Da var alle general sekretærene i de kristne organisasjonene til stede.
Foredraget het: "Ideologi og lovgivning. Likestillings-loven,-". Danbolt talte klart og tydelig om en "totalitær fullmaktslov" og "det nye kjønnsrolle-mønster" som kom.

Det er utmerket at Benestad arbeider i oppgjør med dagens mange familiepåfunn, at Dag Rune Lid nå skriver i Dagen 02.09.19 om "Når det biologiske kjønn fornektes" og ref. til en bok av M. Vigilius: "Kampen om kjønnet." En hadde nær sagt: bedre sent enn aldri.

Det triste er at våre motstandere har gått under radaren med sin Frankfurter-ideologi og lovgivning og systematiske forførelse inn i alle våre institusjoner med utvisking av kvinne-mann langt inn i de kristne organisasjoner. Sakte, men sikkert har man nedvurdert kvinnen og mor - ved å innbille seg og andre at å gjøre henne lik mannen, var å likestille. Det var og er en grov diskriminering av kvinnen og det kvinnelige og hjemmet. Det er gammel marxisme og vi finner det i prof. Mika hvor hjemmet nedvurderes.
Demografien taler sitt tydelige språk. Nasjonen Norge er i ferd med å dø ut - mens kvinnene står på talerstolene og representerer FAR - mens hjemmene blir mer og mer barnetomme. 

Håkonsen nevner i en lengre artikkel mitt foredrag "Nå må vi våkne" som var godt anbefalt av Ø. Andersen m.m.fl. - men man våknet ikke skriver han. Det er dog en sannhet med flere modifikasjoner. Til den ledende "elites" ansiktstap - og den vanlige kvinnes heder - nevner jeg at tillitskvinnene i Agder Bondekvinnelag virkelig våknet etter at jeg talte til dem på deres årsmøte i januar 1978 - og bl.a.  ref. Danbolt og kommunisttenkeren Gramsci. 
Jeg har hverken før eller siden opplevd maken til kampvilje og oppfølging og bremseklosser. Arthur Berg våknet og arrangert stormøte i Bergen, m.fl. De hadde selvsagt ikke den makt den ledende "elite" hadde, men de gjorde sitt. Nå stiller foredragsholdere opp og hevder at ingen våknet da. Jo-da, disse jordnære kvinner våknet til kamp for mann og barn - det kjæreste de hadde - men ikke "eliten" som fortsatte i sine posisjoner. Når alle skjønner - er det ofte for sent. Vi trengte og trenger slike som David samlet rundt seg: "de forstod seg på tiden, og hva Israel hadde å gjøre." 1. Krøn. 12, 32. Godt at unge menn i dag setter seg inn i disse uhyrlighetene - men det er nå altså 40 år siden gamle Danbolt hevet røsten for alle gen. sek., og da snakker jeg ikke om DNK som foreløpig synes totalt tapt og på slep av samfunn og politikere. Men det synes som de fleste fremdeles ikke har fått med seg RADIX - den ideologiske onde rot - som må knekkes og Skaperverket igjen bygges på Guds Ord i forkynnelse og bønn og samfunnskamp. Tankebyggene er det skrevet mye om:

Avslutningsvis minner en om at disse ideologiske røttene kan du lese om i Esaias kp. 2-3-4. Videre har F. Engels - kompis av K. Marx - skrevet boken om "Familien - -" som gikk til kamp for matriarkatet. M.a.o. rasering av Guds Skaperordning og avsettelse av mannen. Kronikken i Norge I Dag står i heftet: "Fra Skapertro til Frelsertro" som har en fyldig omtale av Frankfurterideologien fra 1923 i Frankfurt am Main og nestf.m. i Ap, E. Bull, tok inn i Ap`s program fra samme år. Skaperopprøret er ikke nytt - bare verre metoder - med desto forferdeligere resultater helt inn i menneskekroppen, familien og nasjonens fundament. La meg og be deg også kikke inn på Kommentar-Avisa.no AKF YouTube om Ideologi, og lovgivning og Barnevernet.