Riv de visjonære helter og redningsmenn


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.11.2019

Nylig hadde vi et stormløp mot de utdøende helter og redningsmenn fra siste v. k. Heldigvis fantes det noen igjen av de hendøende og folk med solid historiekunnskap i live. Men "eliten" vil nå endatil fjerne historie fra skoleundervisningen både i Norge og Sverige. Det gjelder vår norske og nordiske historiske identitet som disse vil skape i sitt bilde - noe vi absolutt vil ha oss frabedt.

Ofte er det unge - etter hvert kvinner - som ut fra mitt syn skrider til verket for å skaffe seg et navn ved å rive gutta som ofret liv og blod for kone og barn og fremtid. Som kjent er "egen suksess bra, og andres misære heller ikke å forakte" - særlig når en kan knekke innsatsen til de som ligger i graven. Og til større deres renomme er - desto større blir "æren". Det begynner etter min mening å bli mange nå.

Disse tankene rant meg i hu da jeg en morgenstund hørte EKKO om tungtvanns-transportene som man nå skal lage nytt museum om og Heyerdahls visjonære hypoteser som omtales som teorier. Etter det en hørte, synes sistnevnte å bli plassert blant rasister på ytterst spinkelt grunnlag.

Nå hadde man funnet ut at det ble sendt mye tungtvann til Tyskland etter at det man mente var siste transporten som ble senket på Tinnsjøen. Så nå skulle historien skrives om og presenteres i nytt museum. Man frykter det verste - ikke minst fordi det ikke ble sagt et ord om hva disse forsinkelsene våre helter påførte tyskerne i å få fatt i atombomben - før USA med jødene i spissen - hadde fått laget 3 atombomber og stoppet japanerne - og Hitler. Hadde de fått fortsette ville de ha drevet på i flere år til med masseslakt av våre unge menn.

Så var det Heyerdahl - en nysgjerrig og visjonær vitenskapsmann - som skapte masse "gode spørsmål" som Kvam fra Kontiki-museet meget riktig påpekte. Og de rette intuitive spørsmål er ofte starten på gode hypoteser - som kan bli til solide teorier som så kan skikkelig etterprøves med nye fakta. At H. ut fra sine kreative, visjonære evner og vågemot kunne trekke konklusjonene litt kjappere enn de mange skoleflinke og puggbelærte - kan en jo forstå skapte fortvilelse i de "lærdes rekker". Ekstra ille blir det når han begynnere å traske i Odins fotspor og grave ved Asovsjøen nord for Svartehavet og begynner å bli enig med Snorre og endatil finner fram indikasjoner som begynner å se "fotefarene til Adam". En av bøkene heter jo "I Adams fotspor". Selvsagt helt uhørt! Gud er avsatt. UIO og de årlige Darwin-days har sørget for det. Adam er like selvsagt en myte som aldri har avsatt fotavtrykk på jorden. Det vet selvsagt et hvert opplyst menneske - når autoritetene og titlene har sagt det så. Heyerdahl peker jo i retning av en Udinhøvding som vandrer fra Asov, Kaukasus via Russland, Saxerland og blir til Odin i Sigtuna som så blir opphavet til Norges kristningskonger som begynte med Halvdan den Svarte ved Grimstad og videre til bl.a. Olav Haraldson og kristenretten på Moster i 1024. (Men Snorre er jo også mer eller mindre avsatt av "eliten" som vet alt så meget bedre, også om gamle dager.) Journalist Tjønn om "Vikingenes Russland" m.fl. har masse tankevekkende stoff om vikingene i østerled. Glem heller ikke prof. Titlestads mange bøker fra Saga forlag i Stavanger. Han har forstått mye mer om vikingene og deres kamp for sin frihet og folkestyre mot Rom som herjet mot Kaukasus - skapte deres flukt - men etter hvert kom mot Europa og Norden - og ble drevet tilbake av vikingenes skip og gerilja.

Og dette på tross av at vi har flere seriøse folk og engelske forskere som har skrevet interessante bøker om vår arv ned til jødeland og ane-rekkene tilbake til Adam og rekken oppover. Ingeniør Albert Hiort visste og mye om dette - sikkert fra engelske kilder. Men Gud er - som nevnt og et hvert "tenkende" menneske vet: avsatt. Dog bør man føye til "at der alle tenker likt, tenker få meget". Og eksperter som "ikke tar feil i den minste detalj - på sin vei uti de store villfarelser" - er det ikke så helt få av i vår forvirrede og gudløse tid. Da stiger fort nevnte tanke til h.r. adv. Nordhus opp om uvitenskapelig enøydhet uten helhet og vid utsikt. Og i all vennlighet avslutter jeg med å be "de universitetslærde" stige ned fra sine elfenbenstårn. Kom ned på jorden igjen og ut i virkeligheten - for "teoriene" lukter muggent og synes bærer mer preg av basert på ideologier enn fakta. E r det slikt dere vil belære oss stakkars ulærde lekfolk om? Man minnes Erasmus Montanus som etter hvert ble tatt i livets skole. En gammel venn av meg hadde innstilling til Kongen for sin eksamen, men han var alltid trivelig å snakke med for han så med øya og tenkte selvstendig og hadde hodet til mer enn å sette hatten på.