På 6 døgn à 24 timer – ble en klode med skapninger til

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 18.08.2019

Missourisynoden med 2 millioner medlemmer fastholdt sitt syn på begynnelsen av 1. Mosebok og som er avgjørende for hele Bibeltroskapen. For kan vi ikke tro bokstavelig på Skapelsesberetningen, Adam og Eva, og senere Syndefloden osv – så faller selvsagt Ordet om korset også – for hvem bestemmer hva som er Sant og hva som ikke er Sant i Guds Ord.

Du kan lese hva Missourisynoden 23. juli 2019 diskuterte på sin samling i Tampa, Florida:
https://blogs.lcms.org/2019/convention-confesses-god-created-the-world-in-six-natural-days/

Avisen Utsyn har tre linjer om saken og omtaler den slik:
«USA. Den lutherske kirke – Missouri-synoden har på sitt årsmøte i Tampa, Florida vedtatt en resolusjon som støtter troen på at jorden ble skapt på seks 24-timers dager. Det var noe samtale rundt resolusjonen, men ordene «det ble kveld, og det ble morgen første dag» ble utslagsgivende for avgjørelsen. Resolusjonen sier også at pastorer skal fokusere på undervisning om skapelsen. Christian Post.»

Som jeg skrev innledningsvis fastholdt Missouri synoden sitt syn på dette viktige punktet. Det var altså ikke noe nytt – men en stadfestelse dette synet på Bibelen.

Så kan man spørre seg når norske misjonsorganisasjoner vil flagge begynnelsen av Guds Ord på en slik positiv og riktig måte og be sine forkynnere og pastorer å bringe det ut til folket i dyp nød?

For den som på eget initiativ vil gjøre det kan de begynne å kikke på disse kildene:
Gud og Darwinisme