Norges rettsfundament - hva er det?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.09.2019

Et hvert menneske, samfunn eller nasjon må ha en rettskilde som forteller dem hva som er rett og galt, hva som gir bærekraft for liv og evighet.
Norge fikk det etter at Norge raste sammen og mistet sin uavhengighet rundt 1350 - og vi gikk inn i firehundreårsnatten. Så ble "det i Noreg atter dag." H. N. Hauge (Norges Luther) tok opp kampen mot et undertrykkende presteskap og embetsverk. Det kostet. Han la basis med åndens og håndens virke (Norges største gründer) i 8 forfulgte år og til slutt et solid justismord. Men i 1814 (Hauge ble fri) med kilde i "evangelisk - luthersk" menneskesyn og rettstenkning - ble Norge gjenreist som en fri rettsstat med folkestyre (1837) tale- og møtefrihet (1842) og nasjonal frihet i 1905. Nasjonalstaten som tok vare på folket - var sikret. Norges Gr.l. § 2 var konfesjonsbundet (prof. Robberstad i Kirkeretten) til den "evangelisk - lutherske" rettsbasis. Gjennom erfaring har det vist en enorm bærekraft i store deler av den vestlige sivilisasjon - i motsetning til de mange kulturer vi nå "flørter" med. Det ble skapt en velstand ingen drømmer kunne forutsi. Norden ble "Det fredelige hjørne av Europa."

Den vestlige sivilisasjons fundament, Bibelen - som skapte med den rette frihet og orden - forteller oss det underlige at denne nasjonen med "folkestyret" - det kristne menneskesyn og rettstenkning - har noe med Laodikea menigheten i Åpenbaringen å gjøre. Laodikea betyr FOLKESTYRE. Det sentrale i "evangelisk-luthersk" er Jesu liv og lære - altså i folkestyret, rettsstaten. Laodikea sendte Jesus på dør, men Han ble likevel stående utenfor å banke på. Han tvang seg ikke inn. Folket måtte kapitulere, gi Gud rett, da trådte Han inn igjen med Sitt frihets- og nåderike.  Videre er det påfallende likhetstrekk mellom det rike, velstående Laodikea - selvgod og fattet intet - men visste ikke at de var blinde og nakne og gikk mot undergangen, osv. Norge er i dag også et slikt folkestyre som har sendt Jesus, Hans lære og rett på døren. Gr.l. § 2 ble slettet i 2012. Konsekvensene lar ikke vente på seg - i vår nasjon i dypt frafall og forfall. En prof. i teologi uttalte i en avis 23/9 at læren i DNK var snart bare en staffasje, en "tom dekorasjon". Nasjonen oppløses så ettertrykkelig - ikke minst selve fundamentet - FAMILIEN - godt hjulpet av staten - at vi ikke lenger klarer å holde befolkingen oppe - for ikke å nevne mye av det andre triste som skjer. Det fødes nå ikke mer enn 1,52 barn pr. fertil kvinne - ikke 2,1 som vi trenger. Sentralbanksjef H. Skånland advarte mot denne utviklingen i en kronikk i Aft. i 2001 om "De barna vi må savne".
Om nasjonen noen gang makter å gjenreise seg igjen - som kan ta flere hundre år - i flg. mine kilder - er det Norge som vi kjente, langt på vei ødelagt - om det ikke skjer en ny grunnleggende evangelisk-luthersk vekkelse. Vi dømmes fortløpende for brudd på Menneskerettene - nettopp på familie- og barneretten - "det første riket".  Det er fakta, og fakta er fakta - uansett makta.
Det finnes en vei til redning: tilbake til fedrearven i familie, menighet og samfunn. Agder og Rogaland er rik på begge - bare vi lar historien tale til oss med takk for den striden de tok og arv de ga oss - og starter på å få den "rette frihet og orden" på plass igjen.