Nobels fredspris nasjonen som er verdensmester i skogplanting


Av cand. agric. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.10.2019

Statsministeren i Etiopia, Abiy Ahmed Ali, fikk i disse dager Nobels fredspris for sin innsats for å skape grunnlaget for fred i landet og mot nabolandene Eritrea, Sør-Sudan og kanskje noe mot Somalia. Hele Øst-Afrika kan nyte godt av tildelingen - selv om det har en viss risiko for at han kan bli dradd inn i eksplosive konflikter.

Etiopia er et kjempeland med den nest største befolkning i Afrika - over 100 millioner. De har en rekke stammer og stammemotsetninger, over 70 forskjellige språk og 20 % muslimer i landet. Landets areal er like stort som Tyskland + det tidligere Ø-Tyskland og Frankrike + +. De har like stort vannkraftpotensialet som Skandinavia til sammen. Så med de naboen de har - utbyggingen av Renesancedammen i Nilen mot Egypt og kinesernes kjempeutbygginger av Omofloden - er det mer enn nok konfliktmuligheter. Det er imponerende alt han har maktet til nå, på kort tid.

Og på toppen har den nye statslederen i løpet av ca 1 1/2 år skapt grunnlaget for mye fred mot naboene - ikke minst Eritrea og en solid omveltning innenlands. Om Nobelkomiteen har fått det med seg eller ikke - er for så vidt lite interessant - men det er et faktum at han og hans administrasjon har fått med seg at naturgrunnlaget i Etiopia må gjenreises fra bunnen av om det skal være noe å leve av og leve i landet som snart så ut som en ørken med bare ca 2,2 % igjen av skogene. For få måneder siden satte de verdensrekord i skogplanting med 350 millioner trær på en dag.

Ved overflyvninger og lavflyvning over store deler av Syd-Etiopia med Gustav von Rosen og Erik - sønnen - i 1975 - fikk jeg til fulle se hvor totalt ødeleggende avskogingen var for landet - men voldsomt tap av plantedekke, erosjon uttørkingen av overflaten og grunnvann osv. Hele økosystemene og grunnlaget for liv og helse ble brutt ned. Derfor omkom det også ca 1 million mennesker i Nord-Etiopia noen år senere. Men dystert var det også å se sulten i Syd i 1974 - 75 og var en vesentlig årsak til at jeg sterkt understreket gjenreisningen av skogene i programmene jeg la den gangen.

Vil du vite mer - kan du søke opp artikler i Kommentar-avisa.no evt. bestille LYS som har store artikler om miljø og skogreising. Godt er det i alle fall å se en statsleder og hans administrasjon som får fart i sakene - sikkert kraftig inspirert fra jødene som reiste til Israel og ga god kontakt den veien. Wangarĩ Muta Maathai fra Kenya fikk også Nobels fredspris i 2004, for sin innsats for skogreising i Kenya.
Så nå får vi håpe på videre fred og oppbygging av Øst-Afrika. Ekstra godt er det å se at Mekane Yesus kirken begynner å sende egne misjonærer mot syd og vestover - stort sett unådde og ytterst fattige områder.