Mektige krefter sammen om CO2 og én verden?


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.02.2019

 

Det var paven som for et par år siden fikk Cuba og Obama til å forenes og skaffet seg adgang til å tale til Kongressen og FN. Han hadde skrevet en stor encyklika og sa at oppvarmingen p.g.a. CO2 var så farlig at vi måtte ha én verden og én regjering. Globalisten var på sporet - men så ble det Trump og brexit og paveplanen gikk i vasken.
Time Magazine laget en forside med pave utenpå og teksten: The NEW ROMAN EMPIRE. Absolutt et blinkskudd.


Men internasjonalistene og globalistene gir seg ikke med det. Språkene fortsatte å oppstå og nasjonene ble dannet. Nasjonalstaten vi gjenreiste i Norge i fra 1800 er tydeligvis ikke nok lenger til å ta vare på oss. Kloke politikere før forankret i Gr.l. av 1814 mente det og fikk det til med små ressurser og sikret oss med Konsesjonsloven av 1917 kp. 3. Da mente de at innenlandsboende skulle eie ressursene og innenbygdsboene skulle ha forrett mot utenbygdsboende. Diskriminering hyler man i dag. Men tanken var enkel og sann: De andre hadde jo sine landområder og fikk forvalte dem. Nærhet og eiendomsrett ga også beste forvaltning. Samarbeide kunne vi selvsagt.
Men nå river man nasjonalstaten bit for bit og kaller det internasjonal samarbeid. De selger ut ressursene, forvaltningsretten og selskapene og industrien vår i fredens og samarbeidets ånd, men ånden er langt unna den gamle Gr.l. § 2 og under ligner mer på "dansen rundt gullkalven." Den dansen var jo ikke særlig vellykket og blir det selvsagt heller ikke idag - i møte med Kinas store internasjonale ambisjoner med en rekke silkeveier mot Vest. I en naiv dans omkring gullkalven har verden lagt stor økonomisk og politisk makt i nevene på diktaturet i øst: Kina. Og de starter som Japan i 1939-41 med å drive vestmakten bort fra Asia så de selv får kontrollen over ressursene - det som USA nekta Japan og Japan som svar bombet Pearl Harbour og den amerikanske flåte og trakk USA med i 2.v.k.


Og CO2 kan brukes til så mangt om det er sant eller ikke. Så er det noe en bør holde øye med i dag så er det CO2 og pavens operasjoner og hans sammensmeltning av religionene bl.a. Islam som han driver på med. Så er det de som dokumenterer at CO2 kan være noe som er skapt i media for å manipulere folkehavet mot én verden. Slike seriøse røster finnes også i dag. 

Soros er også en viktig brikke i globalspillet og kamp mot Trump. Nok en viktig faktor i denne sammenheng er også Kina, som de gamle omtalte som den "den gule fare". Du finner det omtalt i profetiene i Johannes Åpenbaring som kongene fra østen. Store krefter samler seg om en global kontroll - men aldeles ikke en samling om Sion og Jesu gjenkomst. Det senteret skal nedkjempes - hvis man da ikke kan forføre dem og settes seg i jødenes Tempel når det om ikke lenge gjenreises.